06.05.2020

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali

Článok nájdete na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037

 

 

V modlitbe 

Pavol Herud 

06.05.2020

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali

Článok nájdete na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037

 

 

V modlitbe 

Pavol Herud