23.03.2020

Drahí bratia a sestry,

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.

Viď:  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320016

V modlitbe 

Pavol Herud 

 

 

 

23.03.2020

Drahí bratia a sestry,

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.

Viď:  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320016

V modlitbe 

Pavol Herud