18.02.2016 Podrobná mapa novobystrického cintorína aj s informáciami o jednotlivých hrobových miestach je dostupná už aj na internete.

Vo virtuálnom cintoríne je zaznamenané rozmiestnenie hrobov aj s fotografiami náhrobných kameňov a dátumom úmrtia.

 

Všetko nájdete na stránke: http://cemeterysk.sk/

 

18.02.2016 Podrobná mapa novobystrického cintorína aj s informáciami o jednotlivých hrobových miestach je dostupná už aj na internete.

Vo virtuálnom cintoríne je zaznamenané rozmiestnenie hrobov aj s fotografiami náhrobných kameňov a dátumom úmrtia.

 

Všetko nájdete na stránke: http://cemeterysk.sk/