01.12.2014
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica dňa 4. decembra 2014 o 14:00 hod.

 

18.11.2014
Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.
Z celkového počtu 25 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1464 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

18.11.2014
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2283
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1488
(t. j. volieb sa zúčastnilo 65,18 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1464 (98,39 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1461 (98,19 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1461 získal 973 platných hlasov, čo je 66,60 %.

14.11.2014

V tomto roku ste postrehli zmeny týkajúce sa verejného vodovodu v našej obci, či už to bol odpočet vodomerov, podpísanie zmlúv o dodávke vody, výmena vodomerov, vyúčtovanie vodného a pod. V nasledujúcom príspevku Vám chceme bližšie vysvetliť kroky, ktoré boli podniknuté v tomto roku týkajúce sa prevádzkovania vodovodu a dodávky pitnej vody.

13.11.2014
Tento poplatok bol určení vo výške 0,33€/osobu. Vyzbierané peniaze za tieto poplatky nešli do obecnej kasy, ale obec platila roční poplatok vo výške 1100€ Slovenskému vodohospodárskemu podniku Nimnica za používanie už spomínaných spodných vôd. Nakoľko v našej obci sa napojila určitá časť rodinných domov na verejný vodovod, tak zo zákona sa tento poplatok ruší a nevyberá sa od občanov.

06.10.2014

altPoslednú augustovú nedeľu sa v obci Nová Bystrica konalo podujatie pod názvom Kids party. Ako už názov napovedá, hlavnými hosťami boli práve deti. A to deti bez rozdielu veku.
Podujatie sa konalo v miestnom športovom areáli, kde už šiestym rokom funguje skatepark a ktorého súčasťou je aj novo otvorené ihrisko. O jeho dostavanie sa zaslúžila Nadácia SlovakTelecom v spolupráci s Obcou Nová Bystrica. Vďaka ich pomoci na ihrisku vyrástlo množstvo hojdačiek, preliezok, ale aj veľký dvojvežatý hrad, či trampolína.

01.12.2014
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica dňa 4. decembra 2014 o 14:00 hod.

 

18.11.2014
Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.
Z celkového počtu 25 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1464 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

18.11.2014
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2283
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1488
(t. j. volieb sa zúčastnilo 65,18 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1464 (98,39 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1461 (98,19 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1461 získal 973 platných hlasov, čo je 66,60 %.

14.11.2014

V tomto roku ste postrehli zmeny týkajúce sa verejného vodovodu v našej obci, či už to bol odpočet vodomerov, podpísanie zmlúv o dodávke vody, výmena vodomerov, vyúčtovanie vodného a pod. V nasledujúcom príspevku Vám chceme bližšie vysvetliť kroky, ktoré boli podniknuté v tomto roku týkajúce sa prevádzkovania vodovodu a dodávky pitnej vody.

13.11.2014
Tento poplatok bol určení vo výške 0,33€/osobu. Vyzbierané peniaze za tieto poplatky nešli do obecnej kasy, ale obec platila roční poplatok vo výške 1100€ Slovenskému vodohospodárskemu podniku Nimnica za používanie už spomínaných spodných vôd. Nakoľko v našej obci sa napojila určitá časť rodinných domov na verejný vodovod, tak zo zákona sa tento poplatok ruší a nevyberá sa od občanov.

06.10.2014

altPoslednú augustovú nedeľu sa v obci Nová Bystrica konalo podujatie pod názvom Kids party. Ako už názov napovedá, hlavnými hosťami boli práve deti. A to deti bez rozdielu veku.
Podujatie sa konalo v miestnom športovom areáli, kde už šiestym rokom funguje skatepark a ktorého súčasťou je aj novo otvorené ihrisko. O jeho dostavanie sa zaslúžila Nadácia SlovakTelecom v spolupráci s Obcou Nová Bystrica. Vďaka ich pomoci na ihrisku vyrástlo množstvo hojdačiek, preliezok, ale aj veľký dvojvežatý hrad, či trampolína.