19.04.2015

altDňa 12. apríla 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica konala výstava z príležitosti 70.tého výročia oslobodenia obce. Boli vystavené dobové fotografie, ktoré poskytli: Múzeum SNP Banská Bystrica, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko a Vojenský historický ústav Bratislava. Rôzne dobové predmety z obdobia druhej svetovej vojny poskytli občania Novej Bystrice a to: Milan Vakula, Emil Deák, Ľubomír Griga, Iveta Pastvová, Milan Brisučiak. Vystavené boli aj rôzne zbrane v improvizovanom vojenskom tábore pred domom kultúry

14.04.2015
altProjekt pod názvom REVITALIZÁCIA NÁMESTIA PRI KOSTOLE NOVÁ BYSTRICA po dvoch rokoch formalít smeruje k jeho zhmotneniu a realizácii.
Po úspešnej realizácii Námestia Sv. Jána Krstiteľa ide o druhé námestie v priebehu štyroch rokov. Podľa vyjadrení starostu obce Ing. Jozefa Balačina: „ Naša dedinka opäť naberie na kráse!" a dodáva: „Som presvedčený, že toto naše spoločné úsilie poskytne nám Novobystričanom viac komfortu, útulnosti a pocitu hrdosti vo vzťahu k nášmu domovu!"

14.04.2015

altKultúrny dom v Novej Bystrici sa už tradične stal svedkom diania IX. ročníka výstavy ručných prác a fotografií, ktorá sa konala 29. marca 2015.

Táto akcia bola organizovaná členmi socialno - zdravotnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica v zložení – Mgr. Katarína Vaňovcová, Mgr. Peter Čierňava a Mgr. Michal Balačin, v spolupráci s miestnym kultúrnym referentom Mgr. Vladimírom Tomčalom.

Záujem o túto akciu z roka na rok rastie, čoho dôkazom je rastúci počet vystavovateľov. Tohtoročnej výstavy sa zúčastnilo 51 vystavovateľov. Kdežto na tej minuloročnej ich bolo 33.

10.03.2015

alt„Ľudová muzika" bolo nazvané podujatie, ktoré sa konalo v sále domu kultúry Nová Bystrica, dňa 14.02.2015. Táto tanečná zábava kopírovala staré zvyky v dedinách. Tancovalo sa v krojoch, hrali ľudové hudby, popíjalo sa varené vínko a zajedala domáca klobása. Aby toho nebolo ešte mála, tak o pol noci sa pochovávala basa. Tento zvyk dával na známosť, že prichádza 40 dňové pôstne obdobie a basa, ktorá predstavuje temperament v ľudovej hudbe nebude vyťahovaná.

08.12.2014

altVianoce sú za dverami a v mnohých mestách na Slovensku sú práve v tomto čase trhy, kde si môžeme vychutnať predvianočnú atmosféru. Bratislava patrí k tým mestám, kde už tradične bývajú tieto trhy najväčšie a najnavštevovanejšie. Je dobrým zvykom, že od polovičky novembra až do Vianoc každú sobotu a nedeľu spestruje atmosféru program, kde sa prezentujú rôzne žánre od moderny až po folklór.

08.12.2014
alt7. decembra sa aj v Skanzene Vychylovka pripravili na posledný prezentačný program v tomto kalendárnom roku pod názvom „Dedičstvo otcov zachovaj nám pane". Postavili veľmi pekný Betlehem a pozvali ŽSS Dolinku a ĽH Kováčovcov do programu – Jasličková pobožnosť. Hudba Kováčovci spestrovala vianočnú atmosféru už od 12.00 hod. Okrem kapustnice sa v priestoroch skanzenu ponúkali oblátky, korbáčiky, hriate, varené vínko, rôzne ozdoby na stromček, adventné vence. O 13.00 hod ženy z Dolinky pripravili pásmo piesní a hovoreného slova s výdatnou pomocou ľudovej hudby, na záver zavinšovali všetkým prítomným šťastie a zdravie, v stodole zbožia, ovociny, na pôjde klobások, slaniny, i šatstva v truhlici i peniaze v pokladnici.

19.04.2015

altDňa 12. apríla 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica konala výstava z príležitosti 70.tého výročia oslobodenia obce. Boli vystavené dobové fotografie, ktoré poskytli: Múzeum SNP Banská Bystrica, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko a Vojenský historický ústav Bratislava. Rôzne dobové predmety z obdobia druhej svetovej vojny poskytli občania Novej Bystrice a to: Milan Vakula, Emil Deák, Ľubomír Griga, Iveta Pastvová, Milan Brisučiak. Vystavené boli aj rôzne zbrane v improvizovanom vojenskom tábore pred domom kultúry

14.04.2015
altProjekt pod názvom REVITALIZÁCIA NÁMESTIA PRI KOSTOLE NOVÁ BYSTRICA po dvoch rokoch formalít smeruje k jeho zhmotneniu a realizácii.
Po úspešnej realizácii Námestia Sv. Jána Krstiteľa ide o druhé námestie v priebehu štyroch rokov. Podľa vyjadrení starostu obce Ing. Jozefa Balačina: „ Naša dedinka opäť naberie na kráse!" a dodáva: „Som presvedčený, že toto naše spoločné úsilie poskytne nám Novobystričanom viac komfortu, útulnosti a pocitu hrdosti vo vzťahu k nášmu domovu!"

14.04.2015

altKultúrny dom v Novej Bystrici sa už tradične stal svedkom diania IX. ročníka výstavy ručných prác a fotografií, ktorá sa konala 29. marca 2015.

Táto akcia bola organizovaná členmi socialno - zdravotnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica v zložení – Mgr. Katarína Vaňovcová, Mgr. Peter Čierňava a Mgr. Michal Balačin, v spolupráci s miestnym kultúrnym referentom Mgr. Vladimírom Tomčalom.

Záujem o túto akciu z roka na rok rastie, čoho dôkazom je rastúci počet vystavovateľov. Tohtoročnej výstavy sa zúčastnilo 51 vystavovateľov. Kdežto na tej minuloročnej ich bolo 33.

10.03.2015

alt„Ľudová muzika" bolo nazvané podujatie, ktoré sa konalo v sále domu kultúry Nová Bystrica, dňa 14.02.2015. Táto tanečná zábava kopírovala staré zvyky v dedinách. Tancovalo sa v krojoch, hrali ľudové hudby, popíjalo sa varené vínko a zajedala domáca klobása. Aby toho nebolo ešte mála, tak o pol noci sa pochovávala basa. Tento zvyk dával na známosť, že prichádza 40 dňové pôstne obdobie a basa, ktorá predstavuje temperament v ľudovej hudbe nebude vyťahovaná.

08.12.2014

altVianoce sú za dverami a v mnohých mestách na Slovensku sú práve v tomto čase trhy, kde si môžeme vychutnať predvianočnú atmosféru. Bratislava patrí k tým mestám, kde už tradične bývajú tieto trhy najväčšie a najnavštevovanejšie. Je dobrým zvykom, že od polovičky novembra až do Vianoc každú sobotu a nedeľu spestruje atmosféru program, kde sa prezentujú rôzne žánre od moderny až po folklór.

08.12.2014
alt7. decembra sa aj v Skanzene Vychylovka pripravili na posledný prezentačný program v tomto kalendárnom roku pod názvom „Dedičstvo otcov zachovaj nám pane". Postavili veľmi pekný Betlehem a pozvali ŽSS Dolinku a ĽH Kováčovcov do programu – Jasličková pobožnosť. Hudba Kováčovci spestrovala vianočnú atmosféru už od 12.00 hod. Okrem kapustnice sa v priestoroch skanzenu ponúkali oblátky, korbáčiky, hriate, varené vínko, rôzne ozdoby na stromček, adventné vence. O 13.00 hod ženy z Dolinky pripravili pásmo piesní a hovoreného slova s výdatnou pomocou ľudovej hudby, na záver zavinšovali všetkým prítomným šťastie a zdravie, v stodole zbožia, ovociny, na pôjde klobások, slaniny, i šatstva v truhlici i peniaze v pokladnici.