01.07.2015
altDňa 16. júna 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica uskutočnilo stretnutie novonarodených občanov
našej obce, ktorých privítal Ing. Jozef Balačin, starosta obce.
O 14.00 hod. sa sála kultúrneho domu zaplnila malými ratolesťami so svojimi rodičmi.
P. uč. Chovancová zahájila uvítanie detí úvodnou rečou. Matrikárka obce p. Liščáková
predstavila novonarodených občanov našej obce a požiadala starostu o slávnostný príhovor.
Starosta obce sa maličkým občanom prihovoril milými slovami.

15.06.2015

altDruhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj v Novej Bystrici už veľmi veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek, a tak ako v iných mestách a dedinách, aj my sme pripravili pre naše mamičky 10. mája slávnostnú akadémiu. Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy i deti z materskej školy Nová Bystrica a Vychylovka trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky, tančeky, ktoré chystali predviesť svojim mamám a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „šik".

27.05.2015

 

alt16. mája a 17. mája sme mali možnosť účinkovať na  skanzene vo Vychylovke.

 

Noc múzeí – táto aktivita prebieha po celom Slovensku . 16. mája sú otvorené múzeá a galérie po celú noc a návštevníci si môžu vychutnať expozície v netradičnom čase. Aj skanzen Vychylovka sa už niekoľko rokov zapája do tejto aktivity a ŽSS Dolinka je vždy pri tom. Svojimi piesňami spestrujeme večernú atmosféru, jazdu vo vláčiku , aj prehliadku expozície s lampášmi. Návštevníci si mohli pri ohni upiecť slaninku a špekáčky a pracovníci skanzenu tento rok navarili perfektnú držkovú, ktorá chutila výborne. Potom do neskorých večerných, a mnohí aj ranných hodín si pri ohni zaspievali a zahrali.

27.05.2015
altTakto sa bude volať film, ktorý realizovali študenti VŠMU Bratislava na skanzene vo Vychylovke ako záverečnú prácu pri ukončení štúdia. Film je z obdobia prvej svetovej vojny, a keďže potrebovali natočiť scény aj v dobových krojoch a niektoré scény aj s ľudovými zvykmi, ako napr. fašiangový sprievod, oslovili členov FS Bystrica a FS Dolinka o spoluprácu.

21.05.2015
altSlovenský zväz záhradkárov v Novej Bystrici v spolupráci s Obecným úradom v Novej Bystrici vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón – záhradku a okolie
Súťaž bude prebiehať v mesiacoch Júl, August 2015 a vyhodnotenie sa uskutoční na Výstave ovocia a zeleniny v Novej Bystrici dňa 04.októbra 2015. Súťažiaci o najkrajší  balkón – záhradku a okolie budú ocenení.

10.05.2015
altDňa 25. apríla 2015 sa v Obci Nová Bystrica konal  8. ročník Furmanskej súťaže. Túto súťaž bola organizovaná pracovníkmi Obecného úradu v spolupráci so Zväzom chovateľov koní bystrickej doliny.

Ako už tradične, od 09:00 hod. sa vozovým sprievodom zahájila súťaž a prebiehala v dvoj a  jedno záprahu koní. V starodávnych vozoch vyhrávala ĽH Zichovci, spievali ŽSS Dolinka a heligonkár Patrik Halvoník.

V súťažných  disciplínach Vozatajský parkúr, Práca s drevom a Ťažký ťah sa furmani statočne popasovali. Tento deň bol náročný nielen pre furmanov, ale i pre porotcov ZCHKS, ktorí rozhodovali o víťazoch. Náročný deň bol aj preto, že len v jednozáprahu sa zúčastnilo 14 súťažiacich a v dvojzáprahu až 16 súťažiacich, čo je spolu 46 koní.

01.07.2015
altDňa 16. júna 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica uskutočnilo stretnutie novonarodených občanov
našej obce, ktorých privítal Ing. Jozef Balačin, starosta obce.
O 14.00 hod. sa sála kultúrneho domu zaplnila malými ratolesťami so svojimi rodičmi.
P. uč. Chovancová zahájila uvítanie detí úvodnou rečou. Matrikárka obce p. Liščáková
predstavila novonarodených občanov našej obce a požiadala starostu o slávnostný príhovor.
Starosta obce sa maličkým občanom prihovoril milými slovami.

15.06.2015

altDruhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj v Novej Bystrici už veľmi veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek, a tak ako v iných mestách a dedinách, aj my sme pripravili pre naše mamičky 10. mája slávnostnú akadémiu. Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy i deti z materskej školy Nová Bystrica a Vychylovka trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky, tančeky, ktoré chystali predviesť svojim mamám a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „šik".

27.05.2015

 

alt16. mája a 17. mája sme mali možnosť účinkovať na  skanzene vo Vychylovke.

 

Noc múzeí – táto aktivita prebieha po celom Slovensku . 16. mája sú otvorené múzeá a galérie po celú noc a návštevníci si môžu vychutnať expozície v netradičnom čase. Aj skanzen Vychylovka sa už niekoľko rokov zapája do tejto aktivity a ŽSS Dolinka je vždy pri tom. Svojimi piesňami spestrujeme večernú atmosféru, jazdu vo vláčiku , aj prehliadku expozície s lampášmi. Návštevníci si mohli pri ohni upiecť slaninku a špekáčky a pracovníci skanzenu tento rok navarili perfektnú držkovú, ktorá chutila výborne. Potom do neskorých večerných, a mnohí aj ranných hodín si pri ohni zaspievali a zahrali.

27.05.2015
altTakto sa bude volať film, ktorý realizovali študenti VŠMU Bratislava na skanzene vo Vychylovke ako záverečnú prácu pri ukončení štúdia. Film je z obdobia prvej svetovej vojny, a keďže potrebovali natočiť scény aj v dobových krojoch a niektoré scény aj s ľudovými zvykmi, ako napr. fašiangový sprievod, oslovili členov FS Bystrica a FS Dolinka o spoluprácu.

21.05.2015
altSlovenský zväz záhradkárov v Novej Bystrici v spolupráci s Obecným úradom v Novej Bystrici vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón – záhradku a okolie
Súťaž bude prebiehať v mesiacoch Júl, August 2015 a vyhodnotenie sa uskutoční na Výstave ovocia a zeleniny v Novej Bystrici dňa 04.októbra 2015. Súťažiaci o najkrajší  balkón – záhradku a okolie budú ocenení.

10.05.2015
altDňa 25. apríla 2015 sa v Obci Nová Bystrica konal  8. ročník Furmanskej súťaže. Túto súťaž bola organizovaná pracovníkmi Obecného úradu v spolupráci so Zväzom chovateľov koní bystrickej doliny.

Ako už tradične, od 09:00 hod. sa vozovým sprievodom zahájila súťaž a prebiehala v dvoj a  jedno záprahu koní. V starodávnych vozoch vyhrávala ĽH Zichovci, spievali ŽSS Dolinka a heligonkár Patrik Halvoník.

V súťažných  disciplínach Vozatajský parkúr, Práca s drevom a Ťažký ťah sa furmani statočne popasovali. Tento deň bol náročný nielen pre furmanov, ale i pre porotcov ZCHKS, ktorí rozhodovali o víťazoch. Náročný deň bol aj preto, že len v jednozáprahu sa zúčastnilo 14 súťažiacich a v dvojzáprahu až 16 súťažiacich, čo je spolu 46 koní.