14.12.2015

altDňa 23.11.2015 sa v našej škole uskutočnil projekt " POLÍCIA DEŤOM ".
Polícia nám vysvetľovala rozličné trestné činy ako je napríklad užívanie návykových látok ako sú drogy ,alkohol, čo je to trestná zodpovednosť. Menší žiaci mali dopravnú výchovu a tému " Poznávame políciu ". Mali sme možnosť vyskúšať si simulačné okuliare, ktoré nám znázorňovali, ako sa človek cíti pod vplyvom drog a aké to môže byť nebezpečné.

14.12.2015

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach v objekte Pošty - Nová Bystrica č. 696

Dňa 09.apríla.2015 prebehlo pracovné stretnutie na Obecnom úrade v Novej Bystrici, za účelom prerokovania rozsahu a termínov rekonštrukčných prác v objekte Nová Bystrica č.696

14.12.2015

altHasiči z osemnástich kysuckých obcí sa tešia z protipovodňových vozíkov. Jednými z nich je aj DHZ Nová Bystrica.

V piatok 13. novembra 2015 si predseda DHZ Milan Brisučiak a starosta obce Nová Bystrica Ing.Jozef Balačin, prevzali z rúk ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka protipovodňový vozík, ktorý má obci uľahčiť zvládanie mimoriadnych udalostí v čase povodní.

25.11.2015

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o projekte zmeny palivovej základne v Zš s Mš Nová Bystrica - Vychylovka, ktorú schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky cez Operačný program Životné prostredie - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov.

Stručný popis projektu:
Objekt základnej a materskej školy (ZŠ a MŠ) bol vykurovaný liatinovým kotlom na uhlie - ďalší kotol ako studená záloha. Účinnosť kotla bola nižšia vzhľadom k opotrebovaniu kotla a zaneseniu teplovýmenných plôch. Tým zároveň narastalo aj množstvo TZL a emisií, ktoré unikali do ovzdušia.

23.11.2015

altNadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis rozdelil viac ako 50-tisíc eur na energetické audity budov v 40 obciach. Uzavrel tak 4.ročník programu Ekoobec, ktorý Pontis a Slovenské elektrárne organizujú od roku 2012. Spomedzi viac ako 200 prihlásených budov vybrala odborná komisia 15 škôl a škôlok, 14 obecných úradov, 7 kultúrnych domov, 2 centrá pre mládež, 1 zdravotné stredisko a 1 dom služieb, ktoré majú najväčší potenciál úspory energií.

23.11.2015

Vážení občania, ako už všetci viete koncom júla sa naša obec stala pracoviskom Slovenskej televízie. Štáb RTVS sa od piatka do nedele pohyboval po dedine a hľadal vhodné zábery a situácie z nášho života. S trojdňového natáčania sa stala hodinová ukážka toho zaujímavého, čo v obci máme.
Možno túto súťaž i reláciu niektorí diváci považovali len za "šou", ale nás v Novej Bystrici spojila. Zostali zveľadené miesta, dobrý pocit a veľa pekných spomienok.

14.12.2015

altDňa 23.11.2015 sa v našej škole uskutočnil projekt " POLÍCIA DEŤOM ".
Polícia nám vysvetľovala rozličné trestné činy ako je napríklad užívanie návykových látok ako sú drogy ,alkohol, čo je to trestná zodpovednosť. Menší žiaci mali dopravnú výchovu a tému " Poznávame políciu ". Mali sme možnosť vyskúšať si simulačné okuliare, ktoré nám znázorňovali, ako sa človek cíti pod vplyvom drog a aké to môže byť nebezpečné.

14.12.2015

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach v objekte Pošty - Nová Bystrica č. 696

Dňa 09.apríla.2015 prebehlo pracovné stretnutie na Obecnom úrade v Novej Bystrici, za účelom prerokovania rozsahu a termínov rekonštrukčných prác v objekte Nová Bystrica č.696

14.12.2015

altHasiči z osemnástich kysuckých obcí sa tešia z protipovodňových vozíkov. Jednými z nich je aj DHZ Nová Bystrica.

V piatok 13. novembra 2015 si predseda DHZ Milan Brisučiak a starosta obce Nová Bystrica Ing.Jozef Balačin, prevzali z rúk ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka protipovodňový vozík, ktorý má obci uľahčiť zvládanie mimoriadnych udalostí v čase povodní.

25.11.2015

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o projekte zmeny palivovej základne v Zš s Mš Nová Bystrica - Vychylovka, ktorú schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky cez Operačný program Životné prostredie - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov.

Stručný popis projektu:
Objekt základnej a materskej školy (ZŠ a MŠ) bol vykurovaný liatinovým kotlom na uhlie - ďalší kotol ako studená záloha. Účinnosť kotla bola nižšia vzhľadom k opotrebovaniu kotla a zaneseniu teplovýmenných plôch. Tým zároveň narastalo aj množstvo TZL a emisií, ktoré unikali do ovzdušia.

23.11.2015

altNadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis rozdelil viac ako 50-tisíc eur na energetické audity budov v 40 obciach. Uzavrel tak 4.ročník programu Ekoobec, ktorý Pontis a Slovenské elektrárne organizujú od roku 2012. Spomedzi viac ako 200 prihlásených budov vybrala odborná komisia 15 škôl a škôlok, 14 obecných úradov, 7 kultúrnych domov, 2 centrá pre mládež, 1 zdravotné stredisko a 1 dom služieb, ktoré majú najväčší potenciál úspory energií.

23.11.2015

Vážení občania, ako už všetci viete koncom júla sa naša obec stala pracoviskom Slovenskej televízie. Štáb RTVS sa od piatka do nedele pohyboval po dedine a hľadal vhodné zábery a situácie z nášho života. S trojdňového natáčania sa stala hodinová ukážka toho zaujímavého, čo v obci máme.
Možno túto súťaž i reláciu niektorí diváci považovali len za "šou", ale nás v Novej Bystrici spojila. Zostali zveľadené miesta, dobrý pocit a veľa pekných spomienok.