14.03.2016
altVážení občania,  týmto Vám dávame na vedomie, že  v Novej Bystrici bola založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Budeme radi, keď sa k nám pridáte a spoločne s nami aktívne prežijete seniorský vek. Členmi sa môžu stať samozrejme aj invalidný dôchodcovia .
Stretávať sa budeme každý prvý pondelok v mesiaci o 14,30 hod. v Dome kultúry Nová Bystrica. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa k nám pridajú.


Predseda ZO JDS Nová Bystrica  Mgr. Elena Jančulová
10.03.2016
Výstava dobových fotografií
Život ide veľmi rýchlo a nové dojmy a zážitky potláčajú do úzadia tie staršie a niekedy si už na veľa vecí ani nespomenieme. Sem- tam si ale staršie udalosti zo života „oprášime“ prostredníctvom fotografií a zaspomíname na to, čo sme prežili. Fotografia zachytí rôzne momenty, ku ktorým sa vraciame niekedy s radosťou, inokedy s nostalgiou a možno aj k niektorým spomienkam so smútkom.
Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu pri obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica pripravila výstavu takýchto dobových fotografií dňa 28.2.2016 v dome kultúry. Dôvodom týchto krokov bolo uchovanie a zdokumentovanie momentov z bežného života tohto regiónu zhruba do roku 1980. Aby sme výstavu spestrili, zapožičali sme od obyvateľov aj retro  predmety, ktoré sa už dnes nevidia, ale v minulosti boli bežné a v každej domácnosti : napr. staré žehličky, fotoaparáty, televízor na lampy, holiace potreby ešte z prvej svetovej vojny, bicie hodiny a ďalšie. Fotografie a predmety zapožičali miestni obyvatelia, za čo sme im veľmi vďační. Výstava sa stretla s veľkým záujmom ako mladých tak aj starších Novobystričanov. Hlavne fotografie z jednotlivých dvorov ukázali, aké veľké zmeny nastali v našej obci ku dnešnému dňu.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a tvorbe celej výstavy. Ďakujeme našim spoluobčanom, ktorí nám zapožičali fotografie, a to: Kamilovi Badačovi, Ľubomírovi Grigovi, Natálii Kolenovej, Elene Jančulovej, Emílii Varšavovej, Anne Jančulovej, Eve Kulichovej, Jánovi Čierňavovi, Paulíne Škorvagovej, Monike Vojtkovej, Františkovi Bubrínovi, Helene Pastvovej, Antonovi Hulákovi, Kataríne Strenitzerovej, Eve Mokryšovej.
Ďakujeme tiež tým, ktorí nám zapožičali retro  predmety, a to : Milanovi Vakulovi, Ľubomírovi Grogovi, Paulíne Škorvagovej, Márii Jančulovej, Ivete Pastvovej, Mariánovi Liščákovi, Martinovi Holienčinovi.
Veľmi nás teší, že celá táto výstava dobových fotografií  bude už v mesiaci máj nainštalovaná v skanzene vo Vychylovke.
Text: Elena Jančulová
Foto: Natália Kolenová
altŽivot ide veľmi rýchlo a nové dojmy a zážitky potláčajú do úzadia tie staršie a niekedy si už na veľa vecí ani nespomenieme. Sem- tam si ale staršie udalosti zo života „oprášime“ prostredníctvom fotografií a zaspomíname na to, čo sme prežili. Fotografia zachytí rôzne momenty, ku ktorým sa vraciame niekedy s radosťou, inokedy s nostalgiou a možno aj k niektorým spomienkam so smútkom. Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu pri obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica pripravila výstavu takýchto dobových fotografií dňa 28.2.2016 v dome kultúry.

Ľudová veselica spojená s pochovávaním basy
Fašiangy, turice, Veľká noc príde......
Obdobie plesov, bálov a karnevalov sa každoročne končí tradičným pochovávaním basy.
Popolcovou stredou  sa pre rímskokatolíkov a veriacich iných cirkví začína obdobie štyridsaťdňového pôstu pred najväčšími kresťanskými sviatkami cirkevného roka - Veľkou nocou.
Novobystrickí folkloristi už po tretíkrát pripravili ľudovú veselicu s pochovávaním basy.
Tento rok  pripadla veselica na šiesteho februára. Hlavnými organizátormi boli folkloristi –ĽH Kováčovci, ĽH Stará muzika, FS Bystrica, ŽSS Dolinka a Bystrická Kasňa. Samozrejme, že do nálady hral aj DJ Mačas. Postupne sa sála DK v Novej Bystrici zapĺňala návštevníkmi a do  24.00 hod. sme postupne vystúpili s piesňami, muzikou a tancom. Aby sme dodržali tradíciu, prítomní sa mohli občerstviť vareným vínkom a varenou klobáskou.
Presne o polnoci sa folkroristi zhromaždili a pobavili prítomných so scénkou „Pochovávanie basy“. Na úvod vybehli masky a rozvírili tancom celú sálu. Po nich sa pripravil „smútočný“ pochod  s basou. Jama sa postupne „vykopala“ pod javiskom a celý obrad bol sprevádzaný rozlúčkovými piesňami, muzikou a veľkým nárekom prítomných dievčat a žien. Vtipnými textami prítomných pobavili hlavní aktéri celého obradu – Ján Skaličan a Miško Kuric. Basu sme šťastne pochovali, čo diváci ocenili potleskom.
Aj touto cestou treba poďakovať všetkým aktérom veselice a tiež všetkým divákom, ktorých bolo ozaj veľa. Veď práve pre nich sme to celé pripravovali a boli sme radi, že sa im to páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a všetci pevne veríme, že v tejto  tradícii budeme  aj naďalej pokračovať.
Text: Mgr. Elena Jančulová
29.02.2016
altFašiangy, turice, Veľká noc príde......
Obdobie plesov, bálov a karnevalov sa každoročne končí tradičným pochovávaním basy. Popolcovou stredou  sa pre rímskokatolíkov a veriacich iných cirkví začína obdobie štyridsaťdňového pôstu pred najväčšími kresťanskými sviatkami cirkevného roka - Veľkou nocou.Novobystrickí folkloristi už po tretíkrát pripravili ľudovú veselicu s pochovávaním basy.

 

Rekonštrukcia pošty - Nová Bystrica č. 696
Vážení občania, chceme Vás touto cestou informovať o dokončení rekonštrukčných prác v objekte budovy Nová Bystrica č.696.
Hlavným cieľom bolo zmodernizovanie pošty, kde súčasťou stavebných úprav bola: oprava stien, vymaľovanie priestorov pošty, demotáž a vybúranie pôvodných priehradkových pracovísk aj s praktikáblami vrátane elektrorozvodov, výmena vstupných dverí za nové bezpečnostné dvere, výmena podlahovej krytiny v priestoroch pošty za dlažbu, nové elektrické rozvody v priestoroch - silnoprúd, slaboprúd, no tiež kompletná výmena zariadenia pošty a ďalšie.
Stavebné práce prebiehali od 3.decembra do 3.februára.
15.02.2016
altVážení občania, chceme Vás touto cestou informovať o dokončení rekonštrukčných prác v objekte budovy Nová Bystrica č.696.Hlavným cieľom bolo zmodernizovanie pošty, kde súčasťou stavebných úprav bola: oprava stien, vymaľovanie priestorov pošty, demotáž a vybúranie pôvodných priehradkových pracovísk aj s praktikáblami vrátane elektrorozvodov,

V piatok 5.februára 2016 sa prikročilo k slávnostnému odovzdaniu stavby "Nová Bystrica - úprava toku Bystrica" , za prítomnosti starostu obce Nová Bystrica Ing.Jozefa Balačina ,ministra životného prostredia SR Ing. PeteraŽigu, PhD., generálneho riaditeľa SVP SR PhD.,Ing. Mariána Supeka, župana ŽSK Ing. Juraja Blanára,poslanca NR SRstarostu obce Stará Bystrica JUDr. PhDr. Jána Podmanického PhD.
Projekt sa zrealizoval v rámci Operačného programu Životné prostredie, bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu, Prioritná os 2.ochrana pred povodňami.
Hlavným cieľom projektu bolo stabilizovať koryto vodného toku Bystrica, čím sa vytvoril priestor aj na rozšírenie kultúrneho prostredia obyvateľov obce. Koryto vodného toku Bystrica bolo v minulosti upravované len po úsekoch – svahy boli po povodniach podmývané, čo mohlo spôsobiť zosuvy svahov a ohroziť budovy v blízkosti toku a cestné teleso. Realizovali sa opevnenia svahov z časti zvislými betónovými opornými múrmi, kamenným záhozoma časť ostala v pôvodnom stave. Pre zabezpečenie prístupu do vodného toku boli vybudované prístupové kamenné rampy.
Realizáciou projektu sa zabezpečí protipovodňová ochrana 1,15km2 plochy územia a 580 obyvateľov obce Nová Bystrica.
Celkové náklady na projekt boli takmer vo výške4,5mil €
15.02.2016
altV piatok 5.februára 2016 sa prikročilo k slávnostnému odovzdaniu stavby "Nová Bystrica - úprava toku Bystrica" , za prítomnosti starostu obce Nová Bystrica Ing.Jozefa Balačina ,ministra životného prostredia SR Ing. PeteraŽigu, PhD., generálneho riaditeľa SVP SR PhD.,Ing. Mariána Supeka, župana ŽSK Ing. Juraja Blanára,

15.02.2016

altVážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o dokončení projektu zmeny palivovej základne v Zš s Mš Nová Bystrica - Vychylovka, ktorú schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky cez Operačný program Životné prostredie - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov.

14.03.2016
altVážení občania,  týmto Vám dávame na vedomie, že  v Novej Bystrici bola založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Budeme radi, keď sa k nám pridáte a spoločne s nami aktívne prežijete seniorský vek. Členmi sa môžu stať samozrejme aj invalidný dôchodcovia .
Stretávať sa budeme každý prvý pondelok v mesiaci o 14,30 hod. v Dome kultúry Nová Bystrica. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa k nám pridajú.


Predseda ZO JDS Nová Bystrica  Mgr. Elena Jančulová
10.03.2016
Výstava dobových fotografií
Život ide veľmi rýchlo a nové dojmy a zážitky potláčajú do úzadia tie staršie a niekedy si už na veľa vecí ani nespomenieme. Sem- tam si ale staršie udalosti zo života „oprášime“ prostredníctvom fotografií a zaspomíname na to, čo sme prežili. Fotografia zachytí rôzne momenty, ku ktorým sa vraciame niekedy s radosťou, inokedy s nostalgiou a možno aj k niektorým spomienkam so smútkom.
Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu pri obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica pripravila výstavu takýchto dobových fotografií dňa 28.2.2016 v dome kultúry. Dôvodom týchto krokov bolo uchovanie a zdokumentovanie momentov z bežného života tohto regiónu zhruba do roku 1980. Aby sme výstavu spestrili, zapožičali sme od obyvateľov aj retro  predmety, ktoré sa už dnes nevidia, ale v minulosti boli bežné a v každej domácnosti : napr. staré žehličky, fotoaparáty, televízor na lampy, holiace potreby ešte z prvej svetovej vojny, bicie hodiny a ďalšie. Fotografie a predmety zapožičali miestni obyvatelia, za čo sme im veľmi vďační. Výstava sa stretla s veľkým záujmom ako mladých tak aj starších Novobystričanov. Hlavne fotografie z jednotlivých dvorov ukázali, aké veľké zmeny nastali v našej obci ku dnešnému dňu.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a tvorbe celej výstavy. Ďakujeme našim spoluobčanom, ktorí nám zapožičali fotografie, a to: Kamilovi Badačovi, Ľubomírovi Grigovi, Natálii Kolenovej, Elene Jančulovej, Emílii Varšavovej, Anne Jančulovej, Eve Kulichovej, Jánovi Čierňavovi, Paulíne Škorvagovej, Monike Vojtkovej, Františkovi Bubrínovi, Helene Pastvovej, Antonovi Hulákovi, Kataríne Strenitzerovej, Eve Mokryšovej.
Ďakujeme tiež tým, ktorí nám zapožičali retro  predmety, a to : Milanovi Vakulovi, Ľubomírovi Grogovi, Paulíne Škorvagovej, Márii Jančulovej, Ivete Pastvovej, Mariánovi Liščákovi, Martinovi Holienčinovi.
Veľmi nás teší, že celá táto výstava dobových fotografií  bude už v mesiaci máj nainštalovaná v skanzene vo Vychylovke.
Text: Elena Jančulová
Foto: Natália Kolenová
altŽivot ide veľmi rýchlo a nové dojmy a zážitky potláčajú do úzadia tie staršie a niekedy si už na veľa vecí ani nespomenieme. Sem- tam si ale staršie udalosti zo života „oprášime“ prostredníctvom fotografií a zaspomíname na to, čo sme prežili. Fotografia zachytí rôzne momenty, ku ktorým sa vraciame niekedy s radosťou, inokedy s nostalgiou a možno aj k niektorým spomienkam so smútkom. Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu pri obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica pripravila výstavu takýchto dobových fotografií dňa 28.2.2016 v dome kultúry.

Ľudová veselica spojená s pochovávaním basy
Fašiangy, turice, Veľká noc príde......
Obdobie plesov, bálov a karnevalov sa každoročne končí tradičným pochovávaním basy.
Popolcovou stredou  sa pre rímskokatolíkov a veriacich iných cirkví začína obdobie štyridsaťdňového pôstu pred najväčšími kresťanskými sviatkami cirkevného roka - Veľkou nocou.
Novobystrickí folkloristi už po tretíkrát pripravili ľudovú veselicu s pochovávaním basy.
Tento rok  pripadla veselica na šiesteho februára. Hlavnými organizátormi boli folkloristi –ĽH Kováčovci, ĽH Stará muzika, FS Bystrica, ŽSS Dolinka a Bystrická Kasňa. Samozrejme, že do nálady hral aj DJ Mačas. Postupne sa sála DK v Novej Bystrici zapĺňala návštevníkmi a do  24.00 hod. sme postupne vystúpili s piesňami, muzikou a tancom. Aby sme dodržali tradíciu, prítomní sa mohli občerstviť vareným vínkom a varenou klobáskou.
Presne o polnoci sa folkroristi zhromaždili a pobavili prítomných so scénkou „Pochovávanie basy“. Na úvod vybehli masky a rozvírili tancom celú sálu. Po nich sa pripravil „smútočný“ pochod  s basou. Jama sa postupne „vykopala“ pod javiskom a celý obrad bol sprevádzaný rozlúčkovými piesňami, muzikou a veľkým nárekom prítomných dievčat a žien. Vtipnými textami prítomných pobavili hlavní aktéri celého obradu – Ján Skaličan a Miško Kuric. Basu sme šťastne pochovali, čo diváci ocenili potleskom.
Aj touto cestou treba poďakovať všetkým aktérom veselice a tiež všetkým divákom, ktorých bolo ozaj veľa. Veď práve pre nich sme to celé pripravovali a boli sme radi, že sa im to páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a všetci pevne veríme, že v tejto  tradícii budeme  aj naďalej pokračovať.
Text: Mgr. Elena Jančulová
29.02.2016
altFašiangy, turice, Veľká noc príde......
Obdobie plesov, bálov a karnevalov sa každoročne končí tradičným pochovávaním basy. Popolcovou stredou  sa pre rímskokatolíkov a veriacich iných cirkví začína obdobie štyridsaťdňového pôstu pred najväčšími kresťanskými sviatkami cirkevného roka - Veľkou nocou.Novobystrickí folkloristi už po tretíkrát pripravili ľudovú veselicu s pochovávaním basy.

 

Rekonštrukcia pošty - Nová Bystrica č. 696
Vážení občania, chceme Vás touto cestou informovať o dokončení rekonštrukčných prác v objekte budovy Nová Bystrica č.696.
Hlavným cieľom bolo zmodernizovanie pošty, kde súčasťou stavebných úprav bola: oprava stien, vymaľovanie priestorov pošty, demotáž a vybúranie pôvodných priehradkových pracovísk aj s praktikáblami vrátane elektrorozvodov, výmena vstupných dverí za nové bezpečnostné dvere, výmena podlahovej krytiny v priestoroch pošty za dlažbu, nové elektrické rozvody v priestoroch - silnoprúd, slaboprúd, no tiež kompletná výmena zariadenia pošty a ďalšie.
Stavebné práce prebiehali od 3.decembra do 3.februára.
15.02.2016
altVážení občania, chceme Vás touto cestou informovať o dokončení rekonštrukčných prác v objekte budovy Nová Bystrica č.696.Hlavným cieľom bolo zmodernizovanie pošty, kde súčasťou stavebných úprav bola: oprava stien, vymaľovanie priestorov pošty, demotáž a vybúranie pôvodných priehradkových pracovísk aj s praktikáblami vrátane elektrorozvodov,

V piatok 5.februára 2016 sa prikročilo k slávnostnému odovzdaniu stavby "Nová Bystrica - úprava toku Bystrica" , za prítomnosti starostu obce Nová Bystrica Ing.Jozefa Balačina ,ministra životného prostredia SR Ing. PeteraŽigu, PhD., generálneho riaditeľa SVP SR PhD.,Ing. Mariána Supeka, župana ŽSK Ing. Juraja Blanára,poslanca NR SRstarostu obce Stará Bystrica JUDr. PhDr. Jána Podmanického PhD.
Projekt sa zrealizoval v rámci Operačného programu Životné prostredie, bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu, Prioritná os 2.ochrana pred povodňami.
Hlavným cieľom projektu bolo stabilizovať koryto vodného toku Bystrica, čím sa vytvoril priestor aj na rozšírenie kultúrneho prostredia obyvateľov obce. Koryto vodného toku Bystrica bolo v minulosti upravované len po úsekoch – svahy boli po povodniach podmývané, čo mohlo spôsobiť zosuvy svahov a ohroziť budovy v blízkosti toku a cestné teleso. Realizovali sa opevnenia svahov z časti zvislými betónovými opornými múrmi, kamenným záhozoma časť ostala v pôvodnom stave. Pre zabezpečenie prístupu do vodného toku boli vybudované prístupové kamenné rampy.
Realizáciou projektu sa zabezpečí protipovodňová ochrana 1,15km2 plochy územia a 580 obyvateľov obce Nová Bystrica.
Celkové náklady na projekt boli takmer vo výške4,5mil €
15.02.2016
altV piatok 5.februára 2016 sa prikročilo k slávnostnému odovzdaniu stavby "Nová Bystrica - úprava toku Bystrica" , za prítomnosti starostu obce Nová Bystrica Ing.Jozefa Balačina ,ministra životného prostredia SR Ing. PeteraŽigu, PhD., generálneho riaditeľa SVP SR PhD.,Ing. Mariána Supeka, župana ŽSK Ing. Juraja Blanára,

15.02.2016

altVážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o dokončení projektu zmeny palivovej základne v Zš s Mš Nová Bystrica - Vychylovka, ktorú schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky cez Operačný program Životné prostredie - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov.