08.11.2021

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou dcérou a sestrou Katkou Pavelkovou z Novej Bystrice, ktorá nás opustila dňa 23. októbra 2021 vo veku 37 rokov.

Veľké poďakovanie patrí p. farárovi Herudovi, organistovi Miškovi Kuricovi, speváčkam z kostolného spevokolu a FS Dolinka, zamestnancom a žiakom zo základnej školy v Novej Bystrici a okolitých škôl, spolužiakom, známym a priateľom.

Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.

rod. Pavelková

19.07.2021

Vážení občania, Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) spúšťa od 19.07.2021 prevádzku výjazdovej očkovacej skupiny, ktorá bude prechádzať jednotlivými  mestami a obcami nášho kraja.

V našej obci sa uskutoční očkovanie zajtra, t. j. 20.07.2021 (utorok), prostredníctvom výjazdovej očkovacej skupiny ŽSK, v rámci vakcinačného plánu s názvom „VAKCI ZUZKA“.

Očkovanie v obci bude prebiehať v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod pred Obecným úradom v Novej Bystrici.

V tomto čase má možnosť každý, kto prejaví záujem, nechať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson bez predošlej registrácie.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 041/4397 221  kl. 13 alebo tel. č. 0918 956 592.

08.11.2021

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou dcérou a sestrou Katkou Pavelkovou z Novej Bystrice, ktorá nás opustila dňa 23. októbra 2021 vo veku 37 rokov.

Veľké poďakovanie patrí p. farárovi Herudovi, organistovi Miškovi Kuricovi, speváčkam z kostolného spevokolu a FS Dolinka, zamestnancom a žiakom zo základnej školy v Novej Bystrici a okolitých škôl, spolužiakom, známym a priateľom.

Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.

rod. Pavelková

19.07.2021

Vážení občania, Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) spúšťa od 19.07.2021 prevádzku výjazdovej očkovacej skupiny, ktorá bude prechádzať jednotlivými  mestami a obcami nášho kraja.

V našej obci sa uskutoční očkovanie zajtra, t. j. 20.07.2021 (utorok), prostredníctvom výjazdovej očkovacej skupiny ŽSK, v rámci vakcinačného plánu s názvom „VAKCI ZUZKA“.

Očkovanie v obci bude prebiehať v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod pred Obecným úradom v Novej Bystrici.

V tomto čase má možnosť každý, kto prejaví záujem, nechať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson bez predošlej registrácie.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 041/4397 221  kl. 13 alebo tel. č. 0918 956 592.