16.05.2022
Dňa 12. mája 2022 sa v obci Nová Bystrica uskutočnila slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť otvoril starosta obce Ing. Jozef Balačin príhovorom, v ktorom sa prihovoril našim najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným. O kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré nám slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na husliach a heligónke. Po krátkom programe nasledovalo podpísanie sa rodičov detí do kroniky obce a zároveň im bol odovzdaný malý darček. Slávnosť uvítania detí sa konala na dvakrát, nakoľko bolo pozvaných 52 detí.  

22.04.2022

Obci Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica sa tento rok po dvojročnej prestávke podarilo zorganizovať akciu Výstava ručných prác, ktorá sa konala v Dome kultúry Nová Bystrica 10. apríla 2022. Vystavovatelia nám ponúkli na ukážku tie najlepšie a najkrajšie výrobky a diela aké mali. Celkovo na výstave predstavilo svoje práce 46 vystavovateľov. Návštevníci mohli hlasovať za práce, ktoré sa im najviac páčili a niektoré si mohli aj zakúpiť. V závere výstavy komisia spočítala hlasovacie lístky a hlasovanie dopadlo nasledovne (uvádzame prvých 10 miest):

23.02.2022

Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci je k dispozícii obyvateľom našej obce. Nadácia pomáha rodinám a jednotlivcom v ťažkej situácii spôsobenej ochorením, úmrtím živiteľa, stratou zamestnania a inými sociálnymi obmedzeniami. V prípade potreby môžete požiadať o finančnú a odbornú pomoc.

Poskytujú aj bezplatné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.

Viac informácii sa dozviete na stránke – www.nadaciazsk.sk

16.05.2022
Dňa 12. mája 2022 sa v obci Nová Bystrica uskutočnila slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť otvoril starosta obce Ing. Jozef Balačin príhovorom, v ktorom sa prihovoril našim najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným. O kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré nám slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na husliach a heligónke. Po krátkom programe nasledovalo podpísanie sa rodičov detí do kroniky obce a zároveň im bol odovzdaný malý darček. Slávnosť uvítania detí sa konala na dvakrát, nakoľko bolo pozvaných 52 detí.  

22.04.2022

Obci Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica sa tento rok po dvojročnej prestávke podarilo zorganizovať akciu Výstava ručných prác, ktorá sa konala v Dome kultúry Nová Bystrica 10. apríla 2022. Vystavovatelia nám ponúkli na ukážku tie najlepšie a najkrajšie výrobky a diela aké mali. Celkovo na výstave predstavilo svoje práce 46 vystavovateľov. Návštevníci mohli hlasovať za práce, ktoré sa im najviac páčili a niektoré si mohli aj zakúpiť. V závere výstavy komisia spočítala hlasovacie lístky a hlasovanie dopadlo nasledovne (uvádzame prvých 10 miest):

23.02.2022

Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci je k dispozícii obyvateľom našej obce. Nadácia pomáha rodinám a jednotlivcom v ťažkej situácii spôsobenej ochorením, úmrtím živiteľa, stratou zamestnania a inými sociálnymi obmedzeniami. V prípade potreby môžete požiadať o finančnú a odbornú pomoc.

Poskytujú aj bezplatné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.

Viac informácii sa dozviete na stránke – www.nadaciazsk.sk