Active ImageVeselí spev, ľudová hudba, dobrá nálada, kulinárske špeciality - to je tradičná dedinská zabíjačka. V Novej Bystrici si tradície pripomíname každý rok.
Dňa  20. novembra 2010 mali všetci  plné ruky práce už od skorého rána.  Chlapi predvádzali svoj kumšt pri zabíjaní prasiatka, ženy sa zvŕtali okolo hrncov. Každý rok sa pri tejto príležitosti stretávajú občania našej obce a bavia sa od rána do rána.  aj tento rok sa zabíjačka  niesla v duchu tradícií. Tieto sa ešte aj dnes tradujú v mnohých rodinách. 
No aká by to bola zabíjačka bez špecialít, na ktoré sa  tešia všetci  najviac? Počas celého dňa mala široká verejnosť možnosť si pozrieť, okúsiť rituál tradičnej zabíjačky, kde sa ochutnávali a vyrábali klobásky, tlačenky, jelítka, kapustnica, pečienka a pečené mäsko, samozrejme sa našla aj nejaká tá domáca pálenka.
Celý deň vládla dobrá nálada a všetci sa tešili na Katarínsku zábavu.
Počas celého dňa spievala ŽSS Dolinka a hrala ĽH Kováčovcov.
Za toto vydarené podujatie môžeme poďakovať  starostovi obce Milanovi Kotvasovi, ktorý sponzorsky a organizačne pripravil tento deň.

 

Active ImageVianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného obdarúvania. Aj naše deti si pre nás všetkých pripravili darčeky vo forme scénok, básničiek, vinšov a kolied , ktoré nám predviedli na Vianočnej akadémii v kultúrnom dome. Pri vchode nás vítali anjeli s perníkmi, ktoré napiekli pani kuchárky a vyzdobili ich dievčatá z redakčného krúžku a panie učiteľky zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Celá sála bola vyzdobená prácami žiakov, v rohu atmosféru dopĺňal krásne vyzdobený stromček a na javisku boli naaranžované jasličky. V programe sa predstavila aj ženská spevácka skupina Dolinka, ktorá peknými koledami otvorila celý program. Potom sa už striedali žiaci zo ZŠ s MŠ Vychylovka a ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Záver ako obyčajne patril celý folklóru, kde deti zatancovali ,zaspievali a zahrali ľudové piesne a koledy. Na záver sme si všetci zaspievali vianočnú pieseň – Tichá noc. Nedeľné popoludnie sa vydarilo a všetci zúčastnení odchádzali spokojní a rodičia odchádzali pyšní na svoje ratolesti. Treba poďakovať všetkým, ktorí tento deň pripravili a navodili príjemnú vianočnú atmosféru. Sú to predovšetkým panie učiteľky, ktoré tento program pripravili, panie kuchárky, ŽSS Dolinka, kultúrny referent Vladko Tomčala a deti zo základných škôl.

p1110059_smallNa Vianoce aj najmenšia hviezdička
svieti ako za dňa bieleho,
ba aj noc je biela ako ovečka.
A to všetko udeje sa pre Neho.
Pre Ježiška, najmenšieho na svete,
ktorému však klaňajú sa králi,
pre ktorého - ak to ešte neviete -
len v maštali voľné miesto mali.
Na Vianoce také ticho nastane,
že je počuť v každom kúte zeme
tichulinké,nežné klopkanie
Ježiškovho srdca v Betleheme.


27.januára 2011
Nadácia PRAMEŇ každý rok počas vianočných sviatkov  organizuje po celom Slovensku vianočné benefičné koncerty pod záštitou Jána Figeľa. Koncerty sú zamerané na vianočné koledy a vinše  zo Slovenska a sú aj podporou dobročinnosti. Tento rok sa koncert konal 26.decembra v Kostole  Sedembolestnej Panny Márie  Žilina - Vlčince  a naši mladí heligonkári zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica boli tiež  pozvaní ako jedni z účinkujúcich. Celý program sa vysielal v Slovenskej televízii na druhom programe. Deti sa na túto akciu veľmi tešili a aj rodičia nám vyšli veľmi v ústrety tým, že išli s nimi a zaviezli ich tam. Od obeda program skúšali priamo na mieste a snažili sa zahrať čo najlepšie. Kto videl tento prenos, iste bol pyšný na naše deti, ktoré zahrali zmes kolied pod vedením Vladka Tomčalu  s plným nasadením a bolo im vidieť na tvárach sústredenosť a snahu čo najlepšie obstáť v tejto pre nich náročnej a novej situácii. Domov prišli plní dojmov a iste aj rodičia boli hrdí na svoje ratolesti.
 Aj touto cestou ďakujeme všetkým za dobrú reprezentáciu našej školy a obce.

                                                                                                 

27.januára 2011
cimg0883_smallDeň 7. január 2011 bude pre Novobystričanov veľmi významným dňom. V tento deň sa uvádzala do života kniha o Novej Bystrici, ktorá je vôbec prvou knihou o našej obci. Preto sme všetci zainteresovaní dali hlavy dokopy a snažili sme sa pripraviť tento deň  tak, aby nás čo najlepšie reprezentoval. O 13.00 hod sa konala svätá omša, ktorú celebroval pán farár Stanislav Capiak  .O 14.00 hod sa začali schádzať občania do domu kultúry. Vo vstupnej chodbe si návštevníci mohli pozrieť výstavku žiackych prác s témou rozprávky a každý dostal pamätný list z tejto udalosti.

Active ImageV dňoch 15. a 16. augusta 2010 sa prehnala ponad  Slovensko silná víchrica, ktorá spôsobila veľké škody na budovách, komunikáciach, o dva týždne neskoršie sa to zopakovalo, a to 1. septembra 2010.
Aj na bystriciach to nebolo inak. Z mnohých potôčikov sa stali doslova rieky, ktoré brali so sebou, čo im prišlo do cesty v rátane ciest. V Novej Bystrici boli postihnuté najviac tieto osady: Šumskovia, Cádrikovia, Bisahovia, Mrvovia, Berešovia, Andrisovia, Granátovia, Podricerová, kde  boli občania zaneprázdnení starostami. V mnohých miestach zaplavilo suterény domov, záhrady, chodníky a podobralo cestné komunikácie. Cesta k Skanénu vo Vychylovke bola vo viacerých miestach podtrhnutá a pracuje sa na opravách rieky Bystrice. Veľmi známa úvraťová železnička vo Vychylovke bola v niektorých miestach podobratá tak, že konštrukcia koľajnice zostala vo vzduchu.  
V prvom rade ďakujeme dobrovoľnému hasičskému zboru v Novej Bystrici a samozrejme všetkým občanom, ktorí boli v týchto dňoch nápomocní pri záchranných prácach.
Treba už len dúfať v to, že takéto nebezpečenstvá sa nebudú opakovať.

 

Active ImageVeselí spev, ľudová hudba, dobrá nálada, kulinárske špeciality - to je tradičná dedinská zabíjačka. V Novej Bystrici si tradície pripomíname každý rok.
Dňa  20. novembra 2010 mali všetci  plné ruky práce už od skorého rána.  Chlapi predvádzali svoj kumšt pri zabíjaní prasiatka, ženy sa zvŕtali okolo hrncov. Každý rok sa pri tejto príležitosti stretávajú občania našej obce a bavia sa od rána do rána.  aj tento rok sa zabíjačka  niesla v duchu tradícií. Tieto sa ešte aj dnes tradujú v mnohých rodinách. 
No aká by to bola zabíjačka bez špecialít, na ktoré sa  tešia všetci  najviac? Počas celého dňa mala široká verejnosť možnosť si pozrieť, okúsiť rituál tradičnej zabíjačky, kde sa ochutnávali a vyrábali klobásky, tlačenky, jelítka, kapustnica, pečienka a pečené mäsko, samozrejme sa našla aj nejaká tá domáca pálenka.
Celý deň vládla dobrá nálada a všetci sa tešili na Katarínsku zábavu.
Počas celého dňa spievala ŽSS Dolinka a hrala ĽH Kováčovcov.
Za toto vydarené podujatie môžeme poďakovať  starostovi obce Milanovi Kotvasovi, ktorý sponzorsky a organizačne pripravil tento deň.

 

Active ImageVianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného obdarúvania. Aj naše deti si pre nás všetkých pripravili darčeky vo forme scénok, básničiek, vinšov a kolied , ktoré nám predviedli na Vianočnej akadémii v kultúrnom dome. Pri vchode nás vítali anjeli s perníkmi, ktoré napiekli pani kuchárky a vyzdobili ich dievčatá z redakčného krúžku a panie učiteľky zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Celá sála bola vyzdobená prácami žiakov, v rohu atmosféru dopĺňal krásne vyzdobený stromček a na javisku boli naaranžované jasličky. V programe sa predstavila aj ženská spevácka skupina Dolinka, ktorá peknými koledami otvorila celý program. Potom sa už striedali žiaci zo ZŠ s MŠ Vychylovka a ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Záver ako obyčajne patril celý folklóru, kde deti zatancovali ,zaspievali a zahrali ľudové piesne a koledy. Na záver sme si všetci zaspievali vianočnú pieseň – Tichá noc. Nedeľné popoludnie sa vydarilo a všetci zúčastnení odchádzali spokojní a rodičia odchádzali pyšní na svoje ratolesti. Treba poďakovať všetkým, ktorí tento deň pripravili a navodili príjemnú vianočnú atmosféru. Sú to predovšetkým panie učiteľky, ktoré tento program pripravili, panie kuchárky, ŽSS Dolinka, kultúrny referent Vladko Tomčala a deti zo základných škôl.

p1110059_smallNa Vianoce aj najmenšia hviezdička
svieti ako za dňa bieleho,
ba aj noc je biela ako ovečka.
A to všetko udeje sa pre Neho.
Pre Ježiška, najmenšieho na svete,
ktorému však klaňajú sa králi,
pre ktorého - ak to ešte neviete -
len v maštali voľné miesto mali.
Na Vianoce také ticho nastane,
že je počuť v každom kúte zeme
tichulinké,nežné klopkanie
Ježiškovho srdca v Betleheme.


27.januára 2011
Nadácia PRAMEŇ každý rok počas vianočných sviatkov  organizuje po celom Slovensku vianočné benefičné koncerty pod záštitou Jána Figeľa. Koncerty sú zamerané na vianočné koledy a vinše  zo Slovenska a sú aj podporou dobročinnosti. Tento rok sa koncert konal 26.decembra v Kostole  Sedembolestnej Panny Márie  Žilina - Vlčince  a naši mladí heligonkári zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica boli tiež  pozvaní ako jedni z účinkujúcich. Celý program sa vysielal v Slovenskej televízii na druhom programe. Deti sa na túto akciu veľmi tešili a aj rodičia nám vyšli veľmi v ústrety tým, že išli s nimi a zaviezli ich tam. Od obeda program skúšali priamo na mieste a snažili sa zahrať čo najlepšie. Kto videl tento prenos, iste bol pyšný na naše deti, ktoré zahrali zmes kolied pod vedením Vladka Tomčalu  s plným nasadením a bolo im vidieť na tvárach sústredenosť a snahu čo najlepšie obstáť v tejto pre nich náročnej a novej situácii. Domov prišli plní dojmov a iste aj rodičia boli hrdí na svoje ratolesti.
 Aj touto cestou ďakujeme všetkým za dobrú reprezentáciu našej školy a obce.

                                                                                                 

27.januára 2011
cimg0883_smallDeň 7. január 2011 bude pre Novobystričanov veľmi významným dňom. V tento deň sa uvádzala do života kniha o Novej Bystrici, ktorá je vôbec prvou knihou o našej obci. Preto sme všetci zainteresovaní dali hlavy dokopy a snažili sme sa pripraviť tento deň  tak, aby nás čo najlepšie reprezentoval. O 13.00 hod sa konala svätá omša, ktorú celebroval pán farár Stanislav Capiak  .O 14.00 hod sa začali schádzať občania do domu kultúry. Vo vstupnej chodbe si návštevníci mohli pozrieť výstavku žiackych prác s témou rozprávky a každý dostal pamätný list z tejto udalosti.

Active ImageV dňoch 15. a 16. augusta 2010 sa prehnala ponad  Slovensko silná víchrica, ktorá spôsobila veľké škody na budovách, komunikáciach, o dva týždne neskoršie sa to zopakovalo, a to 1. septembra 2010.
Aj na bystriciach to nebolo inak. Z mnohých potôčikov sa stali doslova rieky, ktoré brali so sebou, čo im prišlo do cesty v rátane ciest. V Novej Bystrici boli postihnuté najviac tieto osady: Šumskovia, Cádrikovia, Bisahovia, Mrvovia, Berešovia, Andrisovia, Granátovia, Podricerová, kde  boli občania zaneprázdnení starostami. V mnohých miestach zaplavilo suterény domov, záhrady, chodníky a podobralo cestné komunikácie. Cesta k Skanénu vo Vychylovke bola vo viacerých miestach podtrhnutá a pracuje sa na opravách rieky Bystrice. Veľmi známa úvraťová železnička vo Vychylovke bola v niektorých miestach podobratá tak, že konštrukcia koľajnice zostala vo vzduchu.  
V prvom rade ďakujeme dobrovoľnému hasičskému zboru v Novej Bystrici a samozrejme všetkým občanom, ktorí boli v týchto dňoch nápomocní pri záchranných prácach.
Treba už len dúfať v to, že takéto nebezpečenstvá sa nebudú opakovať.