Active ImageDňa 10. 11. 2008 sa otvorila nová cesta II/520, ktorá spojila dva regióny Oravu a Kysuce. Táto cesta zanikla pri budovaní Vodnej nádrže Nová Bystrica, kedy zanikli aj obce Riečnica a Harvelka.Slávnostné otvorenie sa začalo v rimsk.-kat. Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Túto omšu celebroval Mons. Viliam Judák - nitriansky biskup spolu s Mons. Františkom Tondrom - spišským biskupom, Ladislavom Stromčekom – generálnym vikárom Žilinskej diecézy a farárom Novej Bystrice Stanislavom Capiakom.
Na svätej omši sa zúčastnili starosta Novej Bystrice Milan Kotvas, starosta Oravskej Lesnej Ing. Albín Viater, občania Novej Bystrice a Oravskej Lesnej.

Active ImageŠkolské stredisko záujmovej činnosti a ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pri obecnom úrade v Novej Bystrici pripravili dňa 28. augusta 2009 pre všetky deti a mládež detskú diskotéku, ktorá bola symbolickým ukončením „veľkých prázdnin“.
Celé popoludnie malo veľmi príjemnú atmosféru a v rozhovore s deťmi bolo cítiť, že sa už tešia na nový školský rok.
Posledný krát v prázdninovom období sa mali možnosť vyšantiť pri hudbe a súťažiach, ktoré boli odmenené sladkosťami.
2. septembra je dňom nastúpenia žiakov do škôl. Je to veľký deň hlavne pre žiakov 1. ročníka, ktorí zasadnú do školských lavíc po prvýkrát. Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok, veľa dobrých známok a načerpaných vedomostí.
Učiteľom a rodičom prajeme veľa trpezlivosti a pochopenie pre naše deti.

Active ImageV dňoch 21. až 23. augusta 2009 zavítali do Chorvátskej obce Josipovac obyvatelia Obce Nová Bystrica, a to za TJ SLOVAN Nová Bystrica, DHZ Nová Bystrica. Obec Josipovac má cca. 850 obyvateľov, a z toho je veľký počet prisťahovaných Slovákov. Obyvatelia Josipovca veľmi milo privítali návštevníkov. Po celý čas strávený v tejto prekrásnej dedine sa vzorne o nich starali veľmi pohostinní a príjemní ľudia.
V sobotu  bola  pripravená exkurzia v meste Dakovo, kde tamojší  učiteľ p. Pavel Kvašnovský porozprával o histórií veľkolepej katedrály. V Dakove sa nachádza „DRUŽAVNA ERGELA LIPICANACA“ je to vlastne štátna ergela šľachetných koní, ktorá má už 500- ročnú tradíciu. Stajne boli rozdelené na dve časti a to na stajne so žrebcami a na stajne s kobylami, kde sa nachádzalo okolo 40 žrebcov a 100 kobýl.
Po obede sa začínal hrať futbalový zápas: TJ SLOVAN Nová Bystrica a NK OMLADINAC Josipovac. Zápas  sa skončil  2:5 
Za TJ SLOVAN dal 2 góly p. Jaroslav Kováč.
Za NK OMLADINAC dal 3 góly p. Tribuliak Andelko, 1 gól p. Zvonko Kukučka a posledný gól p. Zvonko Batorek.Vo večerných hodinách bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom sa predviedli rôzne domáce skupiny a súbory so svojou kultúrou. Samozrejme nesmela chýbať aj ľudovosť zo Slovenska a to v podaní ĽH Kováčovcov z Novej Bystrice, ktorý zahájili toto podujatie piesňou „Kysuca, Kysuca“. Po programe pokračovala chorvátska veselica.

Active ImageDňa 11.10. 2009 sa v sále Kultúrneho domu v Novej Bystrici konal už II. ročník výstavy ovocia a zelenimy. Výstavu usporiadali členky Sociálno-zdravotnej komisie pri OZ Janka Huláková a Mgr. Eva Joneková v spolupráci s budúcim Spolkom záhradkárov.
Výstavy sa zúčastnilo 27 pestovateľov a 120 návštevníkov. Tí si okrem iného pozreli aj  43 vzoriek jabĺk, najväčšiu dyňu Goliáš Anny Priščovej, ktorá vážila 30 kg a jej objem bol 141 cm. Na naše podmienky neobvyklými výpestkami sa pochválila Eva Prídavková. Predviedla napr. podzemnicu olejnú, ačokču a pod. Emília Šumská zas ukázala neuveriteľné množstvo plodov, medzi ktoré okrem našich klasických druhov ovocia a zeleniny patrili aj broskyne, hrozno, chmeľ. Veľkosťou zaujali aj jej kaleráby a burgyne.
Pestovatelia súťažili v troch kategóriách.
Komisia v zložení: František Fedor, Štefan Šumský, Alojz Sobol, Jana Huláková a Mgr. Eva Joneková vyhodnotili súťaž nasledovne:

Active ImageDňa 8. 10. 2009 sa v Kultúrnom dome v Novej Bystrici zišli naši spoluobčania nad 70 rokov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na slávnostné posedenie ich pozvala Sociálno-zdravotná komisia v spolupráci s Obecným úradom v Novej Bystrici. Všetkých srdečne privítala predsedníčka komisie Janka Huláková. Milým slovom sa im prihovoril aj prednosta obecného úradu Ing. Vladimír Kasaj a pán farár Mgr. Stanislav Capiak. Po slávnostnom obede si naši starkí pozreli kultúrny program žiakov Základnej školy s materskou školou v Novej Bystrici a ľudového súboru žien Dolinka. Nakoniec každý dostal darček – uterák, na ktorý daroval financie obecný úrad. Posedenie prebehlo v srdečnej atmosfére.
Je veľmi málo, spomenúť si na našich starších občanov jeden deň, či jeden mesiac v roku. Zaslúžili by si, keby sme im našu pozornosť prejavovali častejšie a spríjemnili im tak ich jeseň života. Veď raz to budeme očakávať my od našej mladej generácie.

Active ImageTento rok sa zima ponáhľala. 14. októbra 2009 sme sa prebudili do zasneženého rána. Tieto dni znepríjemňoval silný vietor následkom čoho bolo potrhané vysoké napätie, rozhlasové drôty. V časti obce Vychylovka sa vyskytlo nebezpečenstvo vyvrátenia stromov na cestné komunikácie, kde musela obec zasahovať s ťažkou technikou. V niektorých častiach sa nachádzalo v priebehu dvoch dní
až 60cm vrstva snehu, čo sťažovalo prejazd obcou. Toto počasie narobilo veľa škôd nielen Novej Bystrici, ale na celých Kysuciach, či už v Makove, Turzovke, Skalitom, Radôstke a v iných obciach a mestách, kde došlo aj k výpadkom elektrickej energie. Veľa škôd boli spôsobené v našich záhradkách polámaním ovocných stromov, veľa gazdín malo vyzdobené svoje balkóny a okná pestrými kvetinami, ktoré znehodnotilo.

Active ImageDňa 10. 11. 2008 sa otvorila nová cesta II/520, ktorá spojila dva regióny Oravu a Kysuce. Táto cesta zanikla pri budovaní Vodnej nádrže Nová Bystrica, kedy zanikli aj obce Riečnica a Harvelka.Slávnostné otvorenie sa začalo v rimsk.-kat. Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Túto omšu celebroval Mons. Viliam Judák - nitriansky biskup spolu s Mons. Františkom Tondrom - spišským biskupom, Ladislavom Stromčekom – generálnym vikárom Žilinskej diecézy a farárom Novej Bystrice Stanislavom Capiakom.
Na svätej omši sa zúčastnili starosta Novej Bystrice Milan Kotvas, starosta Oravskej Lesnej Ing. Albín Viater, občania Novej Bystrice a Oravskej Lesnej.

Active ImageŠkolské stredisko záujmovej činnosti a ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pri obecnom úrade v Novej Bystrici pripravili dňa 28. augusta 2009 pre všetky deti a mládež detskú diskotéku, ktorá bola symbolickým ukončením „veľkých prázdnin“.
Celé popoludnie malo veľmi príjemnú atmosféru a v rozhovore s deťmi bolo cítiť, že sa už tešia na nový školský rok.
Posledný krát v prázdninovom období sa mali možnosť vyšantiť pri hudbe a súťažiach, ktoré boli odmenené sladkosťami.
2. septembra je dňom nastúpenia žiakov do škôl. Je to veľký deň hlavne pre žiakov 1. ročníka, ktorí zasadnú do školských lavíc po prvýkrát. Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok, veľa dobrých známok a načerpaných vedomostí.
Učiteľom a rodičom prajeme veľa trpezlivosti a pochopenie pre naše deti.

Active ImageV dňoch 21. až 23. augusta 2009 zavítali do Chorvátskej obce Josipovac obyvatelia Obce Nová Bystrica, a to za TJ SLOVAN Nová Bystrica, DHZ Nová Bystrica. Obec Josipovac má cca. 850 obyvateľov, a z toho je veľký počet prisťahovaných Slovákov. Obyvatelia Josipovca veľmi milo privítali návštevníkov. Po celý čas strávený v tejto prekrásnej dedine sa vzorne o nich starali veľmi pohostinní a príjemní ľudia.
V sobotu  bola  pripravená exkurzia v meste Dakovo, kde tamojší  učiteľ p. Pavel Kvašnovský porozprával o histórií veľkolepej katedrály. V Dakove sa nachádza „DRUŽAVNA ERGELA LIPICANACA“ je to vlastne štátna ergela šľachetných koní, ktorá má už 500- ročnú tradíciu. Stajne boli rozdelené na dve časti a to na stajne so žrebcami a na stajne s kobylami, kde sa nachádzalo okolo 40 žrebcov a 100 kobýl.
Po obede sa začínal hrať futbalový zápas: TJ SLOVAN Nová Bystrica a NK OMLADINAC Josipovac. Zápas  sa skončil  2:5 
Za TJ SLOVAN dal 2 góly p. Jaroslav Kováč.
Za NK OMLADINAC dal 3 góly p. Tribuliak Andelko, 1 gól p. Zvonko Kukučka a posledný gól p. Zvonko Batorek.Vo večerných hodinách bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom sa predviedli rôzne domáce skupiny a súbory so svojou kultúrou. Samozrejme nesmela chýbať aj ľudovosť zo Slovenska a to v podaní ĽH Kováčovcov z Novej Bystrice, ktorý zahájili toto podujatie piesňou „Kysuca, Kysuca“. Po programe pokračovala chorvátska veselica.

Active ImageDňa 11.10. 2009 sa v sále Kultúrneho domu v Novej Bystrici konal už II. ročník výstavy ovocia a zelenimy. Výstavu usporiadali členky Sociálno-zdravotnej komisie pri OZ Janka Huláková a Mgr. Eva Joneková v spolupráci s budúcim Spolkom záhradkárov.
Výstavy sa zúčastnilo 27 pestovateľov a 120 návštevníkov. Tí si okrem iného pozreli aj  43 vzoriek jabĺk, najväčšiu dyňu Goliáš Anny Priščovej, ktorá vážila 30 kg a jej objem bol 141 cm. Na naše podmienky neobvyklými výpestkami sa pochválila Eva Prídavková. Predviedla napr. podzemnicu olejnú, ačokču a pod. Emília Šumská zas ukázala neuveriteľné množstvo plodov, medzi ktoré okrem našich klasických druhov ovocia a zeleniny patrili aj broskyne, hrozno, chmeľ. Veľkosťou zaujali aj jej kaleráby a burgyne.
Pestovatelia súťažili v troch kategóriách.
Komisia v zložení: František Fedor, Štefan Šumský, Alojz Sobol, Jana Huláková a Mgr. Eva Joneková vyhodnotili súťaž nasledovne:

Active ImageDňa 8. 10. 2009 sa v Kultúrnom dome v Novej Bystrici zišli naši spoluobčania nad 70 rokov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na slávnostné posedenie ich pozvala Sociálno-zdravotná komisia v spolupráci s Obecným úradom v Novej Bystrici. Všetkých srdečne privítala predsedníčka komisie Janka Huláková. Milým slovom sa im prihovoril aj prednosta obecného úradu Ing. Vladimír Kasaj a pán farár Mgr. Stanislav Capiak. Po slávnostnom obede si naši starkí pozreli kultúrny program žiakov Základnej školy s materskou školou v Novej Bystrici a ľudového súboru žien Dolinka. Nakoniec každý dostal darček – uterák, na ktorý daroval financie obecný úrad. Posedenie prebehlo v srdečnej atmosfére.
Je veľmi málo, spomenúť si na našich starších občanov jeden deň, či jeden mesiac v roku. Zaslúžili by si, keby sme im našu pozornosť prejavovali častejšie a spríjemnili im tak ich jeseň života. Veď raz to budeme očakávať my od našej mladej generácie.

Active ImageTento rok sa zima ponáhľala. 14. októbra 2009 sme sa prebudili do zasneženého rána. Tieto dni znepríjemňoval silný vietor následkom čoho bolo potrhané vysoké napätie, rozhlasové drôty. V časti obce Vychylovka sa vyskytlo nebezpečenstvo vyvrátenia stromov na cestné komunikácie, kde musela obec zasahovať s ťažkou technikou. V niektorých častiach sa nachádzalo v priebehu dvoch dní
až 60cm vrstva snehu, čo sťažovalo prejazd obcou. Toto počasie narobilo veľa škôd nielen Novej Bystrici, ale na celých Kysuciach, či už v Makove, Turzovke, Skalitom, Radôstke a v iných obciach a mestách, kde došlo aj k výpadkom elektrickej energie. Veľa škôd boli spôsobené v našich záhradkách polámaním ovocných stromov, veľa gazdín malo vyzdobené svoje balkóny a okná pestrými kvetinami, ktoré znehodnotilo.