Active Image 5. októbra 2008 sa v Obci Nová Bystrica konal 1. ročník výstavy ovocia  a zeleniny. Súťaž organizovala sociálno-zdravotná komisia. Porota hodnotila tri kategórie: jablká, hrušky, ostatné plody.

1. kategória: Najkrajšie jablko
Súťažilo 69 druhov jabĺk rôznych odrôd: Rubín, Rubinola, Florina, Malinove Hornokrajské, Bohemia,  Karmina, Šampión, Melódia, Cár Alexander, Kožená Reneta, Vanda, Jonagold, Sparťan, Ontário, Vilémovo,...

Active ImageDňa 15.10.2008 sa v Obci Nová Bystrica konalo slávnostné posedenie občanov starších ako 70 rokov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Posedenie pripravila sociálno-zdravotná komisia.

„Som rád, že niekto vymyslel takýto mesiac, pretože je to dôvod, aby sme si uvedomili, že vás máme, že žijete medzi nami a že si zaslúžite našu pozornosť a úctu,“ povedal starosta starším spoluobčanom vo svojom príhovore.

    V závere I. ročníka výstavy ovocia a zeleniny sa uskutočnilo aj vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku, ktorá bola vyhlásená v mesiaci august. Súťaž organizovala taktiež sociálno-zdravotná komisia, ktorej členky v priebehu mesiaca august prešli celú obec Nová Bystrica so zámerom odfotografovať balkóny, záhradky a predzáhradky, ktoré ich najviac oslovia. Boli sme milo prekvapené, keď sme videli aké čisté, zaujímavé a esteticky upravené majú naši spoluobčania okolie svojich obydlí. S ich súhlasom sme tie, ktoré nás upútali alebo sa niečím vynímali medzi ostatnými odfotili, vybrali najvydarenejšie zábery a zverejnili na novobystrickej stránke na internete, kde si ich každý mohol pozrieť. Pätnásť najkrajších bolo odmenených sumou 500,- Sk, ktoré výhercom odovzdal pán starosta Milan Kotvas.  Finančné príspevky na obidve akcie poskytol Obecný úrad v Novej Bystrici.

Active ImageDňa 10. 11. 2008 sa otvorila nová cesta II/520, ktorá spojila dva regióny Oravu a Kysuce. Táto cesta zanikla pri budovaní Vodnej nádrže Nová Bystrica, kedy zanikli aj obce Riečnica a Harvelka.Slávnostné otvorenie sa začalo v rimsk.-kat. Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Túto omšu celebroval Mons. Viliam Judák - nitriansky biskup spolu s Mons. Františkom Tondrom - spišským biskupom, Ladislavom Stromčekom – generálnym vikárom Žilinskej diecézy a farárom Novej Bystrice Stanislavom Capiakom.
Na svätej omši sa zúčastnili starosta Novej Bystrice Milan Kotvas, starosta Oravskej Lesnej Ing. Albín Viater, občania Novej Bystrice a Oravskej Lesnej.

Active ImageŠkolské stredisko záujmovej činnosti a ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pri obecnom úrade v Novej Bystrici pripravili dňa 28. augusta 2009 pre všetky deti a mládež detskú diskotéku, ktorá bola symbolickým ukončením „veľkých prázdnin“.
Celé popoludnie malo veľmi príjemnú atmosféru a v rozhovore s deťmi bolo cítiť, že sa už tešia na nový školský rok.
Posledný krát v prázdninovom období sa mali možnosť vyšantiť pri hudbe a súťažiach, ktoré boli odmenené sladkosťami.
2. septembra je dňom nastúpenia žiakov do škôl. Je to veľký deň hlavne pre žiakov 1. ročníka, ktorí zasadnú do školských lavíc po prvýkrát. Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok, veľa dobrých známok a načerpaných vedomostí.
Učiteľom a rodičom prajeme veľa trpezlivosti a pochopenie pre naše deti.

Active ImageV dňoch 21. až 23. augusta 2009 zavítali do Chorvátskej obce Josipovac obyvatelia Obce Nová Bystrica, a to za TJ SLOVAN Nová Bystrica, DHZ Nová Bystrica. Obec Josipovac má cca. 850 obyvateľov, a z toho je veľký počet prisťahovaných Slovákov. Obyvatelia Josipovca veľmi milo privítali návštevníkov. Po celý čas strávený v tejto prekrásnej dedine sa vzorne o nich starali veľmi pohostinní a príjemní ľudia.
V sobotu  bola  pripravená exkurzia v meste Dakovo, kde tamojší  učiteľ p. Pavel Kvašnovský porozprával o histórií veľkolepej katedrály. V Dakove sa nachádza „DRUŽAVNA ERGELA LIPICANACA“ je to vlastne štátna ergela šľachetných koní, ktorá má už 500- ročnú tradíciu. Stajne boli rozdelené na dve časti a to na stajne so žrebcami a na stajne s kobylami, kde sa nachádzalo okolo 40 žrebcov a 100 kobýl.
Po obede sa začínal hrať futbalový zápas: TJ SLOVAN Nová Bystrica a NK OMLADINAC Josipovac. Zápas  sa skončil  2:5 
Za TJ SLOVAN dal 2 góly p. Jaroslav Kováč.
Za NK OMLADINAC dal 3 góly p. Tribuliak Andelko, 1 gól p. Zvonko Kukučka a posledný gól p. Zvonko Batorek.Vo večerných hodinách bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom sa predviedli rôzne domáce skupiny a súbory so svojou kultúrou. Samozrejme nesmela chýbať aj ľudovosť zo Slovenska a to v podaní ĽH Kováčovcov z Novej Bystrice, ktorý zahájili toto podujatie piesňou „Kysuca, Kysuca“. Po programe pokračovala chorvátska veselica.

Active Image 5. októbra 2008 sa v Obci Nová Bystrica konal 1. ročník výstavy ovocia  a zeleniny. Súťaž organizovala sociálno-zdravotná komisia. Porota hodnotila tri kategórie: jablká, hrušky, ostatné plody.

1. kategória: Najkrajšie jablko
Súťažilo 69 druhov jabĺk rôznych odrôd: Rubín, Rubinola, Florina, Malinove Hornokrajské, Bohemia,  Karmina, Šampión, Melódia, Cár Alexander, Kožená Reneta, Vanda, Jonagold, Sparťan, Ontário, Vilémovo,...

Active ImageDňa 15.10.2008 sa v Obci Nová Bystrica konalo slávnostné posedenie občanov starších ako 70 rokov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Posedenie pripravila sociálno-zdravotná komisia.

„Som rád, že niekto vymyslel takýto mesiac, pretože je to dôvod, aby sme si uvedomili, že vás máme, že žijete medzi nami a že si zaslúžite našu pozornosť a úctu,“ povedal starosta starším spoluobčanom vo svojom príhovore.

    V závere I. ročníka výstavy ovocia a zeleniny sa uskutočnilo aj vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku, ktorá bola vyhlásená v mesiaci august. Súťaž organizovala taktiež sociálno-zdravotná komisia, ktorej členky v priebehu mesiaca august prešli celú obec Nová Bystrica so zámerom odfotografovať balkóny, záhradky a predzáhradky, ktoré ich najviac oslovia. Boli sme milo prekvapené, keď sme videli aké čisté, zaujímavé a esteticky upravené majú naši spoluobčania okolie svojich obydlí. S ich súhlasom sme tie, ktoré nás upútali alebo sa niečím vynímali medzi ostatnými odfotili, vybrali najvydarenejšie zábery a zverejnili na novobystrickej stránke na internete, kde si ich každý mohol pozrieť. Pätnásť najkrajších bolo odmenených sumou 500,- Sk, ktoré výhercom odovzdal pán starosta Milan Kotvas.  Finančné príspevky na obidve akcie poskytol Obecný úrad v Novej Bystrici.

Active ImageDňa 10. 11. 2008 sa otvorila nová cesta II/520, ktorá spojila dva regióny Oravu a Kysuce. Táto cesta zanikla pri budovaní Vodnej nádrže Nová Bystrica, kedy zanikli aj obce Riečnica a Harvelka.Slávnostné otvorenie sa začalo v rimsk.-kat. Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Túto omšu celebroval Mons. Viliam Judák - nitriansky biskup spolu s Mons. Františkom Tondrom - spišským biskupom, Ladislavom Stromčekom – generálnym vikárom Žilinskej diecézy a farárom Novej Bystrice Stanislavom Capiakom.
Na svätej omši sa zúčastnili starosta Novej Bystrice Milan Kotvas, starosta Oravskej Lesnej Ing. Albín Viater, občania Novej Bystrice a Oravskej Lesnej.

Active ImageŠkolské stredisko záujmovej činnosti a ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pri obecnom úrade v Novej Bystrici pripravili dňa 28. augusta 2009 pre všetky deti a mládež detskú diskotéku, ktorá bola symbolickým ukončením „veľkých prázdnin“.
Celé popoludnie malo veľmi príjemnú atmosféru a v rozhovore s deťmi bolo cítiť, že sa už tešia na nový školský rok.
Posledný krát v prázdninovom období sa mali možnosť vyšantiť pri hudbe a súťažiach, ktoré boli odmenené sladkosťami.
2. septembra je dňom nastúpenia žiakov do škôl. Je to veľký deň hlavne pre žiakov 1. ročníka, ktorí zasadnú do školských lavíc po prvýkrát. Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok, veľa dobrých známok a načerpaných vedomostí.
Učiteľom a rodičom prajeme veľa trpezlivosti a pochopenie pre naše deti.

Active ImageV dňoch 21. až 23. augusta 2009 zavítali do Chorvátskej obce Josipovac obyvatelia Obce Nová Bystrica, a to za TJ SLOVAN Nová Bystrica, DHZ Nová Bystrica. Obec Josipovac má cca. 850 obyvateľov, a z toho je veľký počet prisťahovaných Slovákov. Obyvatelia Josipovca veľmi milo privítali návštevníkov. Po celý čas strávený v tejto prekrásnej dedine sa vzorne o nich starali veľmi pohostinní a príjemní ľudia.
V sobotu  bola  pripravená exkurzia v meste Dakovo, kde tamojší  učiteľ p. Pavel Kvašnovský porozprával o histórií veľkolepej katedrály. V Dakove sa nachádza „DRUŽAVNA ERGELA LIPICANACA“ je to vlastne štátna ergela šľachetných koní, ktorá má už 500- ročnú tradíciu. Stajne boli rozdelené na dve časti a to na stajne so žrebcami a na stajne s kobylami, kde sa nachádzalo okolo 40 žrebcov a 100 kobýl.
Po obede sa začínal hrať futbalový zápas: TJ SLOVAN Nová Bystrica a NK OMLADINAC Josipovac. Zápas  sa skončil  2:5 
Za TJ SLOVAN dal 2 góly p. Jaroslav Kováč.
Za NK OMLADINAC dal 3 góly p. Tribuliak Andelko, 1 gól p. Zvonko Kukučka a posledný gól p. Zvonko Batorek.Vo večerných hodinách bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom sa predviedli rôzne domáce skupiny a súbory so svojou kultúrou. Samozrejme nesmela chýbať aj ľudovosť zo Slovenska a to v podaní ĽH Kováčovcov z Novej Bystrice, ktorý zahájili toto podujatie piesňou „Kysuca, Kysuca“. Po programe pokračovala chorvátska veselica.