24.07.2012
alt14. júla sa na Skanzene vo Vychylovke slávnostne otvárala budova stanice. Medzi pozvanými, ktorí mali spestriť svojim vystúpením toto podujatie, bola aj ŽSS Dolinka z Novej Bystrice. Našou úlohou bolo zaspievať niekoľko trávnic a potom oživiť priestory u Hruškuliaka starými zvykmi, tento krát to bolo pranie na potoku a pritom aj zaspievať. O 15.00 hod prišli na otvorenie hostia – predseda vlády Róbert Fico, župan Juraj Blanár a samozrejme aj riaditeľ Kysuckého múzea p. Jesenský. Medzi prítomnými bol aj náš starosta Ing. Balačin. Celé podujatie bolo vo veľmi príjemnej atmosfére a hosťom sa páčili jednotlivé vystúpenia folkloristov. Po slávnostnom prestrihnutí pásky sme sa odobrali do už spomínanej chalupy u Hruškuliaka, kde sme sa s veľkou chuťou pribrali k praniu na potoku. Voda bola celkom príjemná, počasie prialo a návštevníci nám kývali a spievali si s nami, keď prechádzal okolo vláčik.

18.07.2012
altVeľmi ťažko znášali obyvatelia Riečnice a Harvelky svoju bolesť, keď v deväťdesiatych rokoch 20. storočia opúšťali svoje domovy. Nič nemohlo odvrátiť odchod z ich rodného kraja. Museli odísť. Ale na miesta, ktoré nadovšetko milovali, sa aspoň raz v roku vracajú. Prvé stretnutie rodákov zaniknutých obcí sa uskutočnilo v roku 1991 na svätej omši pred riečnickým kostolom Narodenia Panny Márie. O rok neskôr sa stretli v Harvelke,  a odvtedy sa stretávajú pravidelne v sobotu medzi sviatkom sv. Petra a Pavla a sviatkom sv. Cyrila a Metoda striedavo v Harvelke a v Riečnici.

30. júna 2012 harvelčania oslávili 20-té výročie svojich návratov. Stretnutie bolo spojené s vysvätením sochy Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú dal vyrobiť Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Odliatok z pieskovca majúci výšku 2,4 m vytvoril Martin Mikuláš so svojou manželkou.

 

18.07.2012
altNa škole pracuje krúžok heligonkárov a tanečný krúžok. Deti tieto krúžky radi navštevujú, pretože sa prostredníctvom hudby a tanca môžu prezentovať pri rôznych príležitostiach. . Aj Infocesty na Skanzene vo Vychylovke dali priestor našim deťom , aby ukázali zahraničným návštevníkom čo vedia a čo s naučili za celý školský rok. Počasie nám veľmi neprialo a preto sme si mysleli, že návštevnosť na skanzene bude malá. No opak bol pravdou. Už pri vstupnej bráne si deti fotili turisti a heligonkári  sa snažili svojimi pesničkami roztrhať mračná.

01.07.2012
altObec Nová Bystrica tradične aj v tomto roku pripravila "Uvítanie detí do života", ktoré sa

konalo v sále KD. Pozvaní boli rodičia s novonarodenými deťmi za obdobie od 12.10.2011

do 09.05.2012 spolu 15 detí.
Táto milá udalosť sa konala dňa 19. júna 2012 v sále KD, kde predstavila matrikárka
obce Emília Liščáková novonarodených občanov starostovi obce Ing. Jozefovi Balačinovi.
Starosta prítomných privítal a prihovoril sa im na začiatku ich životnej cesty.
Pekný program si pripravili detí ZŠ s MŠ Nová Bystrica pod vedením Mgr. Eleny Jančulovej.
Rodičia sa podpisovali do pamätnej knihy a obdržali poukážku na nákup tovaru pre dieťa spolu s pamätným listom.

 

 

18.06.2012
alt
Obec Nová Bystrica, na základe Uznesenia OZ pod č. 11/2011, podala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektu s názvom „Cezhraničná Kultúra v obciach Nová Bystrica a Řeka", ktorá bola predložená v rámci 6. výzvy na predkladanie projektov vyhlásenej dňa 19.10.2011 pre Fond mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Avizovaná žiadosť bola Regionálnym výborom FMP (Fond mikroprojektov) schválená. Obec Nová Bystrica, ako predkladateľ projektu a zároveň žiadateľ, spolupracovala v úzkej súčinnosti a spolupráci s obcou Řeka.

11.06.2012

altVďaka mikroprojektov európskej únie sme nadviazali spoluprácu a partnerstvo s obcou Českej republiky Řeka. Táto malebná typická horská oblasť, ktorej podstatná časť územia obce spája chránené krajinné oblasti Beskýd, je jednou z dvoch obcí mikroregiónu s najväčšou ponukou cestovného ruchu v oblasti horskej turistiky, rekreácie a odpočinku. V súčasnosti v obci Řeka žije necelých 500 obyvateľov, prevažná časť územia sú chaty a víkendové domčeky.

Dňa 12.05.2012 sa v obci Řeka konalo podujatie pod názvom „Májová veselice", kde súčasťou dňa bola aj súťaž v pílení a štiepaní dreva s názvom „Forest man 2012".

24.07.2012
alt14. júla sa na Skanzene vo Vychylovke slávnostne otvárala budova stanice. Medzi pozvanými, ktorí mali spestriť svojim vystúpením toto podujatie, bola aj ŽSS Dolinka z Novej Bystrice. Našou úlohou bolo zaspievať niekoľko trávnic a potom oživiť priestory u Hruškuliaka starými zvykmi, tento krát to bolo pranie na potoku a pritom aj zaspievať. O 15.00 hod prišli na otvorenie hostia – predseda vlády Róbert Fico, župan Juraj Blanár a samozrejme aj riaditeľ Kysuckého múzea p. Jesenský. Medzi prítomnými bol aj náš starosta Ing. Balačin. Celé podujatie bolo vo veľmi príjemnej atmosfére a hosťom sa páčili jednotlivé vystúpenia folkloristov. Po slávnostnom prestrihnutí pásky sme sa odobrali do už spomínanej chalupy u Hruškuliaka, kde sme sa s veľkou chuťou pribrali k praniu na potoku. Voda bola celkom príjemná, počasie prialo a návštevníci nám kývali a spievali si s nami, keď prechádzal okolo vláčik.

18.07.2012
altVeľmi ťažko znášali obyvatelia Riečnice a Harvelky svoju bolesť, keď v deväťdesiatych rokoch 20. storočia opúšťali svoje domovy. Nič nemohlo odvrátiť odchod z ich rodného kraja. Museli odísť. Ale na miesta, ktoré nadovšetko milovali, sa aspoň raz v roku vracajú. Prvé stretnutie rodákov zaniknutých obcí sa uskutočnilo v roku 1991 na svätej omši pred riečnickým kostolom Narodenia Panny Márie. O rok neskôr sa stretli v Harvelke,  a odvtedy sa stretávajú pravidelne v sobotu medzi sviatkom sv. Petra a Pavla a sviatkom sv. Cyrila a Metoda striedavo v Harvelke a v Riečnici.

30. júna 2012 harvelčania oslávili 20-té výročie svojich návratov. Stretnutie bolo spojené s vysvätením sochy Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú dal vyrobiť Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Odliatok z pieskovca majúci výšku 2,4 m vytvoril Martin Mikuláš so svojou manželkou.

 

18.07.2012
altNa škole pracuje krúžok heligonkárov a tanečný krúžok. Deti tieto krúžky radi navštevujú, pretože sa prostredníctvom hudby a tanca môžu prezentovať pri rôznych príležitostiach. . Aj Infocesty na Skanzene vo Vychylovke dali priestor našim deťom , aby ukázali zahraničným návštevníkom čo vedia a čo s naučili za celý školský rok. Počasie nám veľmi neprialo a preto sme si mysleli, že návštevnosť na skanzene bude malá. No opak bol pravdou. Už pri vstupnej bráne si deti fotili turisti a heligonkári  sa snažili svojimi pesničkami roztrhať mračná.

01.07.2012
altObec Nová Bystrica tradične aj v tomto roku pripravila "Uvítanie detí do života", ktoré sa

konalo v sále KD. Pozvaní boli rodičia s novonarodenými deťmi za obdobie od 12.10.2011

do 09.05.2012 spolu 15 detí.
Táto milá udalosť sa konala dňa 19. júna 2012 v sále KD, kde predstavila matrikárka
obce Emília Liščáková novonarodených občanov starostovi obce Ing. Jozefovi Balačinovi.
Starosta prítomných privítal a prihovoril sa im na začiatku ich životnej cesty.
Pekný program si pripravili detí ZŠ s MŠ Nová Bystrica pod vedením Mgr. Eleny Jančulovej.
Rodičia sa podpisovali do pamätnej knihy a obdržali poukážku na nákup tovaru pre dieťa spolu s pamätným listom.

 

 

18.06.2012
alt
Obec Nová Bystrica, na základe Uznesenia OZ pod č. 11/2011, podala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektu s názvom „Cezhraničná Kultúra v obciach Nová Bystrica a Řeka", ktorá bola predložená v rámci 6. výzvy na predkladanie projektov vyhlásenej dňa 19.10.2011 pre Fond mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Avizovaná žiadosť bola Regionálnym výborom FMP (Fond mikroprojektov) schválená. Obec Nová Bystrica, ako predkladateľ projektu a zároveň žiadateľ, spolupracovala v úzkej súčinnosti a spolupráci s obcou Řeka.

11.06.2012

altVďaka mikroprojektov európskej únie sme nadviazali spoluprácu a partnerstvo s obcou Českej republiky Řeka. Táto malebná typická horská oblasť, ktorej podstatná časť územia obce spája chránené krajinné oblasti Beskýd, je jednou z dvoch obcí mikroregiónu s najväčšou ponukou cestovného ruchu v oblasti horskej turistiky, rekreácie a odpočinku. V súčasnosti v obci Řeka žije necelých 500 obyvateľov, prevažná časť územia sú chaty a víkendové domčeky.

Dňa 12.05.2012 sa v obci Řeka konalo podujatie pod názvom „Májová veselice", kde súčasťou dňa bola aj súťaž v pílení a štiepaní dreva s názvom „Forest man 2012".