15.08.2012
altPočas prvého augustového víkendu, teda v dátume od 3. do 5. augusta, sa v Novej Bystrici konali Dni kultúry Nová Bystrica 2012, ktoré začali už v piatok poobede a vyvrcholili v nedeľu krásnou slávnosťou otvorenia novovybudovaného námestia. Po úspešnom minuloročnom podujatí sa akcia v takýchto rozmeroch v našej obci uskutočnilo druhýkrát. Počas týchto troch dní si obec pripomenula a oslávila dve významné udalosti. Tento rok obec Nová Bystrica slávi okrúhle 360. výročie od 1. písomnej zmienky o obci a zároveň jej organizačná zložka TJ Slovan Nová Bystrica slávi 50. výročie od jej založenia. Nové námestie v Novej Bystrici tak bolo najkrajším darčekom k oslavám 360. výročia od 1. písomnej zmienky o obci.

14.08.2012
altToto krásne námestie sa vybudovalo v rámci projektu ,,Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica", pričom poskytnutý NFP je z prostriedkov ROP-u a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové investičné výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú spolu 719 487,79 €, pričom obec musí zaplatiť zo svojho rozpočtu sumu 62 397,83€.

Práce na stavbe začali 28. júla 2011, skončili 13. júla 2012 a realizovala ich firma Strabag. Hlavným projektantom stavby bola spoločnosť Archekta Čadca zastúpená architektom Ing. Stanislavom Mikovčákom. Stavba pozostáva zo 7 – mich stavebných objektov a každý z nich má svoje opodstatnenie. V rámci projektu sa vybudovalo nové detské ihrisko, ktoré sa stalo veľkým lákadlom pre naše deti. Urobila sa nová lávka pre peších, ktorá prepojila námestie s naším športovým areálom. Vytvorila sa nádherná ,,oddychová zóna,, v centre, ktorej je umiestnená kamenná fontána.

15.08.2012
altPočas prvého augustového víkendu, teda v dátume od 3. do 5. augusta, sa v Novej Bystrici konali Dni kultúry Nová Bystrica 2012, ktoré začali už v piatok poobede a vyvrcholili v nedeľu krásnou slávnosťou otvorenia novovybudovaného námestia. Po úspešnom minuloročnom podujatí sa akcia v takýchto rozmeroch v našej obci uskutočnilo druhýkrát. Počas týchto troch dní si obec pripomenula a oslávila dve významné udalosti. Tento rok obec Nová Bystrica slávi okrúhle 360. výročie od 1. písomnej zmienky o obci a zároveň jej organizačná zložka TJ Slovan Nová Bystrica slávi 50. výročie od jej založenia. Nové námestie v Novej Bystrici tak bolo najkrajším darčekom k oslavám 360. výročia od 1. písomnej zmienky o obci.

14.08.2012
altToto krásne námestie sa vybudovalo v rámci projektu ,,Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica", pričom poskytnutý NFP je z prostriedkov ROP-u a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové investičné výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú spolu 719 487,79 €, pričom obec musí zaplatiť zo svojho rozpočtu sumu 62 397,83€.

Práce na stavbe začali 28. júla 2011, skončili 13. júla 2012 a realizovala ich firma Strabag. Hlavným projektantom stavby bola spoločnosť Archekta Čadca zastúpená architektom Ing. Stanislavom Mikovčákom. Stavba pozostáva zo 7 – mich stavebných objektov a každý z nich má svoje opodstatnenie. V rámci projektu sa vybudovalo nové detské ihrisko, ktoré sa stalo veľkým lákadlom pre naše deti. Urobila sa nová lávka pre peších, ktorá prepojila námestie s naším športovým areálom. Vytvorila sa nádherná ,,oddychová zóna,, v centre, ktorej je umiestnená kamenná fontána.