23.02.2022

Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci je k dispozícii obyvateľom našej obce. Nadácia pomáha rodinám a jednotlivcom v ťažkej situácii spôsobenej ochorením, úmrtím živiteľa, stratou zamestnania a inými sociálnymi obmedzeniami. V prípade potreby môžete požiadať o finančnú a odbornú pomoc.

Poskytujú aj bezplatné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.

Viac informácii sa dozviete na stránke – www.nadaciazsk.sk

08.11.2021

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou dcérou a sestrou Katkou Pavelkovou z Novej Bystrice, ktorá nás opustila dňa 23. októbra 2021 vo veku 37 rokov.

Veľké poďakovanie patrí p. farárovi Herudovi, organistovi Miškovi Kuricovi, speváčkam z kostolného spevokolu a FS Dolinka, zamestnancom a žiakom zo základnej školy v Novej Bystrici a okolitých škôl, spolužiakom, známym a priateľom.

Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.

rod. Pavelková

23.02.2022

Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci je k dispozícii obyvateľom našej obce. Nadácia pomáha rodinám a jednotlivcom v ťažkej situácii spôsobenej ochorením, úmrtím živiteľa, stratou zamestnania a inými sociálnymi obmedzeniami. V prípade potreby môžete požiadať o finančnú a odbornú pomoc.

Poskytujú aj bezplatné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.

Viac informácii sa dozviete na stránke – www.nadaciazsk.sk

08.11.2021

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou dcérou a sestrou Katkou Pavelkovou z Novej Bystrice, ktorá nás opustila dňa 23. októbra 2021 vo veku 37 rokov.

Veľké poďakovanie patrí p. farárovi Herudovi, organistovi Miškovi Kuricovi, speváčkam z kostolného spevokolu a FS Dolinka, zamestnancom a žiakom zo základnej školy v Novej Bystrici a okolitých škôl, spolužiakom, známym a priateľom.

Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.

rod. Pavelková