15.12.2020

Slovenský zväz záhradkárov Nová Bystrica dňa 20.9.2020 v sále Domu kultúry Nová Bystrica usporiadal výstavu ovocia, zeleniny a aranžmánov. Napriek tomu ako záhradkárov potrápili neskoré jarné mrazy a následne upršané leto, ktoré sa nepriaznivo odzrkadlili na tohtoročnej úrode, patrila výstava medzi najkrajšie. Záhradkári sa snažili predstaviť divákom zo všetkého čo sa im podarilo vypestovať. Medzi vystavovanými exponátmi mohli návštevníci vidieť rôzne druhy ovocia, zeleniny, kvetov a taktiež výrobkov ako sú likéry, mastičky, sirupy a podobne.

15.12.2020

Slovenský zväz záhradkárov Nová Bystrica dňa 20.9.2020 v sále Domu kultúry Nová Bystrica usporiadal výstavu ovocia, zeleniny a aranžmánov. Napriek tomu ako záhradkárov potrápili neskoré jarné mrazy a následne upršané leto, ktoré sa nepriaznivo odzrkadlili na tohtoročnej úrode, patrila výstava medzi najkrajšie. Záhradkári sa snažili predstaviť divákom zo všetkého čo sa im podarilo vypestovať. Medzi vystavovanými exponátmi mohli návštevníci vidieť rôzne druhy ovocia, zeleniny, kvetov a taktiež výrobkov ako sú likéry, mastičky, sirupy a podobne.