VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY Pre voľbu starostu obce v Novej Bystrici dňa 15. novebra 2014

alt
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY Pre voľbu starostu obce v Novej Bystrici dňa 15. novebra 2014

alt