25.9.2012
ter2 Dňa 6.9.2012 sa členovia klubu dôchodcov a členovia Slovenského zväzu záhradkárov v Novej Bystrici zúčastnili výletu na Terlicko, ktorý bol spojený s predajnou akciou a s náučnou prednáškou o zdravovede a zdravotných pomôcok. Po skvelej prezentácií a chutnom obede do tanca zahrala dychová hudba Mistriňanka. Po príjemne strávenom dni sa podvečer vrátili domov. Za zorganizovanie výletu ďakujeme predsedníčke klubu dôchodcov p. Vilme Masnicovej.

 

 

 

 

25.9.2012
ter2 Dňa 6.9.2012 sa členovia klubu dôchodcov a členovia Slovenského zväzu záhradkárov v Novej Bystrici zúčastnili výletu na Terlicko, ktorý bol spojený s predajnou akciou a s náučnou prednáškou o zdravovede a zdravotných pomôcok. Po skvelej prezentácií a chutnom obede do tanca zahrala dychová hudba Mistriňanka. Po príjemne strávenom dni sa podvečer vrátili domov. Za zorganizovanie výletu ďakujeme predsedníčke klubu dôchodcov p. Vilme Masnicovej.