10.10.2011
foto_povodneV ostatnom období sú stále väčším nebezpečenstvom pre obyvateľov Slovenska prívalové dažde a povodne. Časy, v ktorých sa tento problém bezprostredne nedotýkal obcí na Kysuciach a v Bystrickej doline už dávno pominuli. Aj z tohto dôvodu sa obec uchádzala o finančný grant v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny z Úradu vlády Slovenskej republiky. V rámci výberového konania boli hodnotené viaceré faktory. 
Medzi iným reálne následky predchádzajúcich povodní, ale aj pripravenosť obcí manažérsky a personálne zabezpečiť toto dielo. S potešením možno konštatovať, že obec Nová Bystrica v tomto smere obstála a zaradila sa tak medzi 200 vybraných, z celkového počtu takmer 900 obcí, ktorým bola dotácia schválená vo výške 120.000,00 €.

Po získaní financií z Úradu vlády už niekoľko mesiacov prebieha v našej obci samotná realizácia tohto projektu. Zabezpečuje ju obec v spolupráci s firmou EKOSTAV Oščadnica s.r.o, ktorá je odborným garantom stavby. Na účel výstavby vytvorila obec 10 nových pracovných miest. Ako sme už informovali skôr, ide o hrádze postavené z prírodných materiálov, ktoré sa budujú v odľahlých častiach obce. Ich základnou funkciou bude prívalovú vodu zadržať tak, aby zachytená časť vody postupne vsiakla do polí. V súčasnosti je už väčšia časť z plánovaných objektov postavená. Predpokladaný termín dokončená všetkých objektov a ich formálne odovzdanie je plánované na koniec októbra.

Vzhľadom k tomu, že samotnú realizáciu stavby „nevidno" aj touto cestou sme Vás chceli informovať o prebehajúcich prácach. Súčasťou článku sú preto aj fotografie, na ktorých sú zachytené niektoré už vybudované objekty.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že z hľadiska efektivity vynaložených prostriedkov v rámci prevencie pred povodňami mohla byť táto nemalá finančná čiastka vynaložená aj v iných častiach obce, ktoré sú bezprostredne ohrozené prívalovou vodou. Je však nutné dodať, že v rámci tejto dotácie sú schválené financie určené iba na protipovodňové opatrenia v extraviláne.

10.10.2011
foto_povodneV ostatnom období sú stále väčším nebezpečenstvom pre obyvateľov Slovenska prívalové dažde a povodne. Časy, v ktorých sa tento problém bezprostredne nedotýkal obcí na Kysuciach a v Bystrickej doline už dávno pominuli. Aj z tohto dôvodu sa obec uchádzala o finančný grant v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny z Úradu vlády Slovenskej republiky. V rámci výberového konania boli hodnotené viaceré faktory. 
Medzi iným reálne následky predchádzajúcich povodní, ale aj pripravenosť obcí manažérsky a personálne zabezpečiť toto dielo. S potešením možno konštatovať, že obec Nová Bystrica v tomto smere obstála a zaradila sa tak medzi 200 vybraných, z celkového počtu takmer 900 obcí, ktorým bola dotácia schválená vo výške 120.000,00 €.

Po získaní financií z Úradu vlády už niekoľko mesiacov prebieha v našej obci samotná realizácia tohto projektu. Zabezpečuje ju obec v spolupráci s firmou EKOSTAV Oščadnica s.r.o, ktorá je odborným garantom stavby. Na účel výstavby vytvorila obec 10 nových pracovných miest. Ako sme už informovali skôr, ide o hrádze postavené z prírodných materiálov, ktoré sa budujú v odľahlých častiach obce. Ich základnou funkciou bude prívalovú vodu zadržať tak, aby zachytená časť vody postupne vsiakla do polí. V súčasnosti je už väčšia časť z plánovaných objektov postavená. Predpokladaný termín dokončená všetkých objektov a ich formálne odovzdanie je plánované na koniec októbra.

Vzhľadom k tomu, že samotnú realizáciu stavby „nevidno" aj touto cestou sme Vás chceli informovať o prebehajúcich prácach. Súčasťou článku sú preto aj fotografie, na ktorých sú zachytené niektoré už vybudované objekty.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že z hľadiska efektivity vynaložených prostriedkov v rámci prevencie pred povodňami mohla byť táto nemalá finančná čiastka vynaložená aj v iných častiach obce, ktoré sú bezprostredne ohrozené prívalovou vodou. Je však nutné dodať, že v rámci tejto dotácie sú schválené financie určené iba na protipovodňové opatrenia v extraviláne.