10.februára 2011
pppDňa 7. januára 2011 bola v Novej Bystrici uvedená do života kniha MONOGRAFIA NOVÁ  BYSTRICA.V ten deň nebola kniha dostupná na predaj, ale v súčasnosti už je k dispozícií.
Kto má záujem, môže si knihu zakúpiť v Dome kultúry Nová Bystrica u p. Vladimíra Tomčalu, t.č. 0908 94 64 34, pondelok až piatok v čase o 7:00 hod. – 15:00hod.
Cena za kus je 25,-€.

10.februára 2011
pppDňa 7. januára 2011 bola v Novej Bystrici uvedená do života kniha MONOGRAFIA NOVÁ  BYSTRICA.V ten deň nebola kniha dostupná na predaj, ale v súčasnosti už je k dispozícií.
Kto má záujem, môže si knihu zakúpiť v Dome kultúry Nová Bystrica u p. Vladimíra Tomčalu, t.č. 0908 94 64 34, pondelok až piatok v čase o 7:00 hod. – 15:00hod.
Cena za kus je 25,-€.