Active ImageV súčasnosti žije na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov (je to 17% populácie). Z toho 61% tvoria ženy – seniorky. Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí a v roku 2050 môže dosiahnuť až dva bilióny. Podľa odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku.  V takto rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a  poznatky.
Pri tejto príležitosti sa 13.10.2010 v našej obci uskutočnilo stretnutie dôchodcov. Účasť bola vysoká. Záštitu nad celým stretnutím mal pán starosta Milan Kotvas a s prípravou mu pomáhali p. Jana Huláková a p. Eva Joneková.

Chutný obed pripravili šikovné ruky kuchárok obecného úradu p. Emília Fulierová a Jozefína Škorvagová. Pri obsluhe pomohli pracovníčky obecného úradu. Po obede nasledoval kultúrny program, vystúpila skupina Dolinka a žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica pod vedením p. Eleny Jančulovej a p. Vladimíra Tomčalu. Všetkým patrí vďaka. Cítili sme sa veľmi dobre. Stretnutie sa skončilo v neskorých večerných hodinách. Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. V starobe sa sieť sociálnych kontaktov človeka redukuje. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je v spoločnosti potrebný.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent

 


Active Image


Active Image


Active Image

Active ImageV súčasnosti žije na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov (je to 17% populácie). Z toho 61% tvoria ženy – seniorky. Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí a v roku 2050 môže dosiahnuť až dva bilióny. Podľa odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku.  V takto rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a  poznatky.
Pri tejto príležitosti sa 13.10.2010 v našej obci uskutočnilo stretnutie dôchodcov. Účasť bola vysoká. Záštitu nad celým stretnutím mal pán starosta Milan Kotvas a s prípravou mu pomáhali p. Jana Huláková a p. Eva Joneková.

Chutný obed pripravili šikovné ruky kuchárok obecného úradu p. Emília Fulierová a Jozefína Škorvagová. Pri obsluhe pomohli pracovníčky obecného úradu. Po obede nasledoval kultúrny program, vystúpila skupina Dolinka a žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica pod vedením p. Eleny Jančulovej a p. Vladimíra Tomčalu. Všetkým patrí vďaka. Cítili sme sa veľmi dobre. Stretnutie sa skončilo v neskorých večerných hodinách. Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. V starobe sa sieť sociálnych kontaktov človeka redukuje. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je v spoločnosti potrebný.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent

 


Active Image


Active Image


Active Image