17.05.2023
Druhá májová nedeľa už tradične patrí "Dňu matiek". Nebolo to inak ani tento rok a Obec Nová Bystrica v spolupráci so ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka pripravili krásne vystúpenie, ktorým zlepšili deň svojím mamičkám a babičkám. Popoludnie začal svojím príhovorom zástupca starostu Ing. Radovan Svitek a potom sa už predviedli naše deti s tým najlepším čo si pre Vás pripravili. Dúfame, že ste si toto popoludnie užili a boli ste právom hrdí na svoje šikovné deti. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ich pedagógom a hlavne Vám naše drahé mamy, že Vás máme.

17.05.2023
Druhá májová nedeľa už tradične patrí "Dňu matiek". Nebolo to inak ani tento rok a Obec Nová Bystrica v spolupráci so ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka pripravili krásne vystúpenie, ktorým zlepšili deň svojím mamičkám a babičkám. Popoludnie začal svojím príhovorom zástupca starostu Ing. Radovan Svitek a potom sa už predviedli naše deti s tým najlepším čo si pre Vás pripravili. Dúfame, že ste si toto popoludnie užili a boli ste právom hrdí na svoje šikovné deti. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ich pedagógom a hlavne Vám naše drahé mamy, že Vás máme.