14.03.2016
altVážení občania,  týmto Vám dávame na vedomie, že  v Novej Bystrici bola založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Budeme radi, keď sa k nám pridáte a spoločne s nami aktívne prežijete seniorský vek. Členmi sa môžu stať samozrejme aj invalidný dôchodcovia .
Stretávať sa budeme každý prvý pondelok v mesiaci o 14,30 hod. v Dome kultúry Nová Bystrica. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa k nám pridajú.


Predseda ZO JDS Nová Bystrica  Mgr. Elena Jančulová
14.03.2016
altVážení občania,  týmto Vám dávame na vedomie, že  v Novej Bystrici bola založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Budeme radi, keď sa k nám pridáte a spoločne s nami aktívne prežijete seniorský vek. Členmi sa môžu stať samozrejme aj invalidný dôchodcovia .
Stretávať sa budeme každý prvý pondelok v mesiaci o 14,30 hod. v Dome kultúry Nová Bystrica. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa k nám pridajú.


Predseda ZO JDS Nová Bystrica  Mgr. Elena Jančulová