08.01.2016

Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Nová Bystrica - zimná sezóna 2016

 

Za údržbu miestnych komunikácií sú zodpovední:

Milan Brisučiak ml., tel. č.: 0905 389 030,
1. obecný traktor John Deer: úseky – Nová Bystrica osady Berešovia, Holienkovia, U Korčeka + bytovky, ihriská, cintorín, Obecný úrad, Zdravotné stredisko, lekáreň, fara, pred kostolom

2. obecný traktor Zetor: úseky – Cádrikovia, Pod dolinou, Chalúpkovia, Timkovia, Bisahovia, Rusnákovia, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, za školou, Pleškovia, Závodskovia

Vladimír Ondrášek, tel. č.: 0907 407 905,
Nová Bystrica – osady Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia, Pastvovia, od osady Kohútovia po 2. most v obci
 

Martin Fedor, tel. č.: 0944 922 820, 0911 961 382,
Nová Bystrica – od 2. mostu v obci po osadu Peťkovia, koniec Veľkého Potoka spolu s jednotlivými odbočkami vo Veľkom Potoku

Stano Kováč, tel. č.: 0907 323 172,
Úseky:
Vychylovka – od osady Granátovia po obchod u Pavelka (vrátane plochy pred hasičskou zbrojnicou), od obchodu u Pavelka smerom hore po odbočku na Oravu (pravá strana cesty II/520 v smere na Or. Lesnú)
Chodníky - od Cádrika až do Vychylovky po odbočku na Or. Lesnú

Pavol Šadibol, tel. č.: 0904 840 279
Vychylovka – od obchodu u Pavelka po osadu Šadibolovia, od obchodu u Pavelka smerom hore po obchod Rycierky (ľavá strana od cesty II/520 v smere na Or. Lesnú)

Ľubomír Šadibol, tel. č.: 0918 393 476
Vychylovka – Podrycerová, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, vrátane osád v smere Skanzen

08.01.2016

Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Nová Bystrica - zimná sezóna 2016

 

Za údržbu miestnych komunikácií sú zodpovední:

Milan Brisučiak ml., tel. č.: 0905 389 030,
1. obecný traktor John Deer: úseky – Nová Bystrica osady Berešovia, Holienkovia, U Korčeka + bytovky, ihriská, cintorín, Obecný úrad, Zdravotné stredisko, lekáreň, fara, pred kostolom

2. obecný traktor Zetor: úseky – Cádrikovia, Pod dolinou, Chalúpkovia, Timkovia, Bisahovia, Rusnákovia, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, za školou, Pleškovia, Závodskovia

Vladimír Ondrášek, tel. č.: 0907 407 905,
Nová Bystrica – osady Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia, Pastvovia, od osady Kohútovia po 2. most v obci
 

Martin Fedor, tel. č.: 0944 922 820, 0911 961 382,
Nová Bystrica – od 2. mostu v obci po osadu Peťkovia, koniec Veľkého Potoka spolu s jednotlivými odbočkami vo Veľkom Potoku

Stano Kováč, tel. č.: 0907 323 172,
Úseky:
Vychylovka – od osady Granátovia po obchod u Pavelka (vrátane plochy pred hasičskou zbrojnicou), od obchodu u Pavelka smerom hore po odbočku na Oravu (pravá strana cesty II/520 v smere na Or. Lesnú)
Chodníky - od Cádrika až do Vychylovky po odbočku na Or. Lesnú

Pavol Šadibol, tel. č.: 0904 840 279
Vychylovka – od obchodu u Pavelka po osadu Šadibolovia, od obchodu u Pavelka smerom hore po obchod Rycierky (ľavá strana od cesty II/520 v smere na Or. Lesnú)

Ľubomír Šadibol, tel. č.: 0918 393 476
Vychylovka – Podrycerová, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, vrátane osád v smere Skanzen