Zmluvy

06.02.2017

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_1.pdf279.96 KB

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_2.pdf272.11 KB

pdfKúpna_zmluva_č._1__2017.pdf405.22 KB

pdfKúpna_zmluva_č._4__2017.pdf399.3 KB

pdfZámenná_zmluva_č._1__2017.pdf288.97 KB

pdfZmluva_c._10_2016_o_poskytnuti_dotacie_-_
Slovakia_Art_Plus_oz.PDF
174.53 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Ing._Pavol_Suty_-_EKOSTAV.PDF
371.13 KB

pdfZmluva_o_manazmente_projektu_-_
MP_Profit_PB_sro.PDF
345.48 KB

09.02.2017

pdfKúpna_zmluva_č_2__2017.pdf431.51 KB

pdfKúpná_zmluva_č_3__2017.pdf444.16 KB

17.02.2017

pdfDohoda_c._1_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Ciernava_Vladimir_a_manz._Jana.PDF
227.83 KB

pdfDohoda_c._2_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Stary_diel_NB.PDF
44.9 KB

pdfDohoda_c._3_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Sadibolova_Jana.PDF
45.45 KB

pdfDohoda_c._4_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Brizgalky.PDF
46.41 KB

pdfDohoda_c._5_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Skolska_rada_pri_ZS_s_MS_Vychylovka.PDF
69.12 KB

pdfXANAX_Zmluva_odielo_201635.pdf326.88 KB

pdfXANAX_Zmluva_o_dielo_201633.pdf263.38 KB

pdfZmluva_o_uzatvorení_budúcej_kúpnej_zmluvy_OBEC_NOVÁ_BYSTRICA
___DORČIAK_MARTIN.pdf
276.01 KB

22.02.2017

pdfZmluva_c._3_naj_2016_o_docasnom_uzivani_neb.
_priestorov_Danie_Pavlík.PDF
220.35 KB

24.02.2017

pdfZmluva_c._5_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_FS_Bystrica
_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
171.96 KB
 

pdfZmluva_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi
_TJ_Slovan_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
228.77 KB

pdfZmluva_c._6_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_ZOSZ_
vcelarov_SB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
172.7 KB

16.09.2016

pdfDohoda_c._15_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_
Domu_Kultury_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF70.04 KB

pdfDohoda_c._16_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Mokrysova_Eva_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF73.52 KB

pdfDohoda_c._17_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Olga_Balacinova_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF65.45 KB

pdfDohoda_c._18_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Plastiakova_Bozena_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF77.54 KB

pdfDohoda_c._19_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF80.04 KB

pdfDohoda_c._20_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_Domu

_Kultury_v_NB_medzi_Borisova_Anna_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF79.66 KB

pdfDohoda_c._21_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Brisudová_Cecília_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF76.52 KB

 

19.09.2016

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_nebyt._priestoro_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_Slovenska_posta_as.pdf
206.76 KB

pdfDodatok_c._3_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Milan
_Urban.pdf
116.6 KB

pdfDodatok_c._4_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Stefan
_Gavenciak.pdf
105.92 KB

pdfDodatok_c._5_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan
_Kuniak.pdf
115.07 KB

pdfKupna_zmluva_c._7_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan_Skalican_a_
manz._Jozefina_Skalicanova.pdf
265.92 KB

pdfKupna_zmluva_c._8_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Alena_
Pitekova.pdf
319.82 KB

pdfSponzorska_zmluva_medzi_Coop_Jednota_Cadca_a_Obec_Nova_
Bystrica.pdf
67.65 KB

pdfZmluva_o_reklamnej_cinnosti_a_propagacii_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_PS_Riecnica_Horna_Tizina.pdf
103.1 KB


20.09.2016

pdfRamcova_kupna_zmluva_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Tatrex_skk_sro.pdf556.92 KB


30.09.2016

pdfKupna_zmluva_c._11_2016_medzi_Denis_Bubrin_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf186.24 KB

 

Zmluvy

06.02.2017

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_1.pdf279.96 KB

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_2.pdf272.11 KB

pdfKúpna_zmluva_č._1__2017.pdf405.22 KB

pdfKúpna_zmluva_č._4__2017.pdf399.3 KB

pdfZámenná_zmluva_č._1__2017.pdf288.97 KB

pdfZmluva_c._10_2016_o_poskytnuti_dotacie_-_
Slovakia_Art_Plus_oz.PDF
174.53 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Ing._Pavol_Suty_-_EKOSTAV.PDF
371.13 KB

pdfZmluva_o_manazmente_projektu_-_
MP_Profit_PB_sro.PDF
345.48 KB

09.02.2017

pdfKúpna_zmluva_č_2__2017.pdf431.51 KB

pdfKúpná_zmluva_č_3__2017.pdf444.16 KB

17.02.2017

pdfDohoda_c._1_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Ciernava_Vladimir_a_manz._Jana.PDF
227.83 KB

pdfDohoda_c._2_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Stary_diel_NB.PDF
44.9 KB

pdfDohoda_c._3_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Sadibolova_Jana.PDF
45.45 KB

pdfDohoda_c._4_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Brizgalky.PDF
46.41 KB

pdfDohoda_c._5_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Skolska_rada_pri_ZS_s_MS_Vychylovka.PDF
69.12 KB

pdfXANAX_Zmluva_odielo_201635.pdf326.88 KB

pdfXANAX_Zmluva_o_dielo_201633.pdf263.38 KB

pdfZmluva_o_uzatvorení_budúcej_kúpnej_zmluvy_OBEC_NOVÁ_BYSTRICA
___DORČIAK_MARTIN.pdf
276.01 KB

22.02.2017

pdfZmluva_c._3_naj_2016_o_docasnom_uzivani_neb.
_priestorov_Danie_Pavlík.PDF
220.35 KB

24.02.2017

pdfZmluva_c._5_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_FS_Bystrica
_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
171.96 KB
 

pdfZmluva_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi
_TJ_Slovan_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
228.77 KB

pdfZmluva_c._6_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_ZOSZ_
vcelarov_SB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
172.7 KB

16.09.2016

pdfDohoda_c._15_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_
Domu_Kultury_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF70.04 KB

pdfDohoda_c._16_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Mokrysova_Eva_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF73.52 KB

pdfDohoda_c._17_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Olga_Balacinova_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF65.45 KB

pdfDohoda_c._18_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Plastiakova_Bozena_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF77.54 KB

pdfDohoda_c._19_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF80.04 KB

pdfDohoda_c._20_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_Domu

_Kultury_v_NB_medzi_Borisova_Anna_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF79.66 KB

pdfDohoda_c._21_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Brisudová_Cecília_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF76.52 KB

 

19.09.2016

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_nebyt._priestoro_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_Slovenska_posta_as.pdf
206.76 KB

pdfDodatok_c._3_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Milan
_Urban.pdf
116.6 KB

pdfDodatok_c._4_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Stefan
_Gavenciak.pdf
105.92 KB

pdfDodatok_c._5_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan
_Kuniak.pdf
115.07 KB

pdfKupna_zmluva_c._7_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan_Skalican_a_
manz._Jozefina_Skalicanova.pdf
265.92 KB

pdfKupna_zmluva_c._8_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Alena_
Pitekova.pdf
319.82 KB

pdfSponzorska_zmluva_medzi_Coop_Jednota_Cadca_a_Obec_Nova_
Bystrica.pdf
67.65 KB

pdfZmluva_o_reklamnej_cinnosti_a_propagacii_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_PS_Riecnica_Horna_Tizina.pdf
103.1 KB


20.09.2016

pdfRamcova_kupna_zmluva_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Tatrex_skk_sro.pdf556.92 KB


30.09.2016

pdfKupna_zmluva_c._11_2016_medzi_Denis_Bubrin_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf186.24 KB