Zmluvy

10.03.2018
pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1126_2018_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_Boris_Jan.pdf
173.41 KB

12.03.2018

pdfZmluva_u_poskytnutí_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Part1.pdf
1016.85 KB

pdfZmluva_u_poskytnutí_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Part2.pdf
780.58 KB

17.03.2018

pdfZmluva_c._1_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_TJ_Slovan_Nova_Bystrica.PDF
157.82 KB

pdfZmluva_c._3_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_UNSS.PDF
148.00 KB

pdfZmluva_c._4_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_FS_Bystrica_z_Novej_Bystrice.PDF
137.27 KB

pdfZmluva_c._5_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_OZ_Klub_turistov_Nova_Bystrica.PDF
149.20 KB

pdfZmluva_c._6_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_OZ_FS_Dolinka.PDF
134.45 KB

pdfZmluva_c._7_2018_o_poskytnutí_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Nova_Bystrica.PDF
170.64 KB

pdfZmluva_c._8_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Vychylovka.PDF
31/05/2018, 14:54

pdfZmluva_c._10_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_Zakladna_skola_s_MŠ_Nova_Bystrica.PDF
141.27 KB

pdfZmluva_č._9_2018_-_ZO_SZV_Stará_Bystrica.pdf30.34 KB

pdfZmluva_c._2_2018_o_poskytnuti_dodacie_podla_platneho
_VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_ZO_SZZ_Nova_Bystrica.PDF
161.46 KB

23.03.2018

pdfZmluva_c._148_121_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov
_medzi_DPO_SR_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
444.06 KB

24.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1053_2018_medzi_Peter_Slivka
_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
122.89 KB

27.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1125_2018_medzi_Dusan
_Pagac_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.39 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1125_2018_medzi_Marcela
_Ciernavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
174.17 KB

28.03.2018

pdfDodatok_c._1_k_Najomnej_zmluve_zo_dna_7.8.2014_
medzi_Emil_Chovanec_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
274.91 KB

pdfDodatok_c._1_k_Najomnej_zmluve_zo_dna_7.8.2014_
medzi_Mihalik_Juraj_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
345.03 KB

29.03.2018

pdfDOHODA_č_5_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_a_zariadenia_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
56.55 KB

DOHODA_č_6_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
57.53 KB

pdfDOHODA_č_7_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_a_zariadenia_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
58.37 KB

31.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1125_2018_medzi_Helena_
Kasubova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.88 KB

08.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1125_2018_medzi
_Iveta_Ligdova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
174.72 KB

12.12.2017

pdfZmluva_o_dodávke_plynu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_SPP_as.pdf
489.94 KB

14.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1053_2018_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_Zuzana_Kotvasova_a_Jozef_Radostan.pdf
174.46 KB

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_c._8_2017_o_poskytnuti_d
otacie_medzi_TJ_Slovan_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
212.10 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_8_1126_2018_medzi_Silvia_
Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
578.03 KB

pdfDohoda_o_ukonceni_Zmluvy_o_najme_bytu_7_1053_2017_
medzi_Zuzana_Kotvasova_a_Jozef_Radostan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
204.39 KB

18.12.2017

pdfKupna_zmluva_c._9_2017_medzi_Stanislav_Sadibol
_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
568.77 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast1.pdf
983.13 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast2.pdf
967.77 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast3.pdf
476.99 KB

21.12.2017

pdfDohoda_c._17_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Alzbeta_Cadrova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
677.43 KB

pdfDohoda_c._18_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Adamcova_Bozena_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
811.72 KB

pdfDohoda_c._19_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Klub_turistov_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
711.25 KB

pdfDohoda_c._20_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestoro
v_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
709.99 KB

pdfDohoda_c._21_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestoro
v_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_ZO_JDS_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
722.07 KB

pdfDohoda_c._22_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Lantastik_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
710.60 KB

pdfDohoda_c._23_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadeni
a_DK_v_NB_medzi_ZO_SZZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
714.89 KB

pdfDohoda_c._24_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_
DK_v_NB_medzi_DHZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
687.44 KB

pdfDohoda_c._25_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_DK
_v_NB_medzi_Adamcova_Katarina_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
699.68 KB

28.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_5_1125_2018_medzi_Maria_Grigova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
241.75 KB

 

Zmluvy

10.03.2018
pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1126_2018_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_Boris_Jan.pdf
173.41 KB

12.03.2018

pdfZmluva_u_poskytnutí_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Part1.pdf
1016.85 KB

pdfZmluva_u_poskytnutí_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Part2.pdf
780.58 KB

17.03.2018

pdfZmluva_c._1_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_TJ_Slovan_Nova_Bystrica.PDF
157.82 KB

pdfZmluva_c._3_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_UNSS.PDF
148.00 KB

pdfZmluva_c._4_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_FS_Bystrica_z_Novej_Bystrice.PDF
137.27 KB

pdfZmluva_c._5_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_OZ_Klub_turistov_Nova_Bystrica.PDF
149.20 KB

pdfZmluva_c._6_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_OZ_FS_Dolinka.PDF
134.45 KB

pdfZmluva_c._7_2018_o_poskytnutí_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Nova_Bystrica.PDF
170.64 KB

pdfZmluva_c._8_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Vychylovka.PDF
31/05/2018, 14:54

pdfZmluva_c._10_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_Zakladna_skola_s_MŠ_Nova_Bystrica.PDF
141.27 KB

pdfZmluva_č._9_2018_-_ZO_SZV_Stará_Bystrica.pdf30.34 KB

pdfZmluva_c._2_2018_o_poskytnuti_dodacie_podla_platneho
_VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_ZO_SZZ_Nova_Bystrica.PDF
161.46 KB

23.03.2018

pdfZmluva_c._148_121_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov
_medzi_DPO_SR_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
444.06 KB

24.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1053_2018_medzi_Peter_Slivka
_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
122.89 KB

27.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1125_2018_medzi_Dusan
_Pagac_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.39 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1125_2018_medzi_Marcela
_Ciernavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
174.17 KB

28.03.2018

pdfDodatok_c._1_k_Najomnej_zmluve_zo_dna_7.8.2014_
medzi_Emil_Chovanec_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
274.91 KB

pdfDodatok_c._1_k_Najomnej_zmluve_zo_dna_7.8.2014_
medzi_Mihalik_Juraj_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
345.03 KB

29.03.2018

pdfDOHODA_č_5_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_a_zariadenia_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
56.55 KB

DOHODA_č_6_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
57.53 KB

pdfDOHODA_č_7_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_a_zariadenia_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
58.37 KB

31.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1125_2018_medzi_Helena_
Kasubova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.88 KB

08.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1125_2018_medzi
_Iveta_Ligdova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
174.72 KB

12.12.2017

pdfZmluva_o_dodávke_plynu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_SPP_as.pdf
489.94 KB

14.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1053_2018_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_Zuzana_Kotvasova_a_Jozef_Radostan.pdf
174.46 KB

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_c._8_2017_o_poskytnuti_d
otacie_medzi_TJ_Slovan_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
212.10 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_8_1126_2018_medzi_Silvia_
Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
578.03 KB

pdfDohoda_o_ukonceni_Zmluvy_o_najme_bytu_7_1053_2017_
medzi_Zuzana_Kotvasova_a_Jozef_Radostan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
204.39 KB

18.12.2017

pdfKupna_zmluva_c._9_2017_medzi_Stanislav_Sadibol
_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
568.77 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast1.pdf
983.13 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast2.pdf
967.77 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast3.pdf
476.99 KB

21.12.2017

pdfDohoda_c._17_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Alzbeta_Cadrova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
677.43 KB

pdfDohoda_c._18_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Adamcova_Bozena_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
811.72 KB

pdfDohoda_c._19_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Klub_turistov_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
711.25 KB

pdfDohoda_c._20_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestoro
v_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
709.99 KB

pdfDohoda_c._21_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestoro
v_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_ZO_JDS_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
722.07 KB

pdfDohoda_c._22_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Lantastik_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
710.60 KB

pdfDohoda_c._23_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadeni
a_DK_v_NB_medzi_ZO_SZZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
714.89 KB

pdfDohoda_c._24_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_
DK_v_NB_medzi_DHZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
687.44 KB

pdfDohoda_c._25_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_DK
_v_NB_medzi_Adamcova_Katarina_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
699.68 KB

28.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_5_1125_2018_medzi_Maria_Grigova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
241.75 KB