09.07.2019

Referát pozemkov, výstavby, životného prostredia a sociálnych vecí:

Mgr. Stanislava Vojteková – od 02.09.2019 do 20.09.2019 (vrátane).

 

09.07.2019

Referát pozemkov, výstavby, životného prostredia a sociálnych vecí:

Mgr. Stanislava Vojteková – od 02.09.2019 do 20.09.2019 (vrátane).