Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

27. januára 2005

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

27. januára 2005