02.07.2018

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 19. júna 2018

pdfUznesenie_2_až_5_-18.pdf463.51 KB

12.04.2018

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 13. marca 2018

 

pdfUznesenie_1_-_18.pdf409.85 KB

02.07.2018

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 19. júna 2018

pdfUznesenie_2_až_5_-18.pdf463.51 KB

12.04.2018

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 13. marca 2018

 

pdfUznesenie_1_-_18.pdf409.85 KB