Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 6.5.2010

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 28.1.2010

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 10.12.2009

 

 

 

 Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17.9.2009

 

 

 Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17.9.2009

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 25.06.2009

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 6.5.2010

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 28.1.2010

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 10.12.2009

 

 

 

 Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17.9.2009

 

 

 Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17.9.2009

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 25.06.2009