10.11.2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
28. 10. 2015

10.08.2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 05. 08. 2015

09.07.2015
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
29. 06. 2015

24.05.2015
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

04. 05. 2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

23.12.2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
04. 12. 2014

10.11.2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
28. 10. 2015

10.08.2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 05. 08. 2015

09.07.2015
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
29. 06. 2015

24.05.2015
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

04. 05. 2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

23.12.2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
04. 12. 2014