05.09.2018

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 15. augusta 2018

pdfUznesenie_6_-18.pdf274.63 KB

 

05.09.2018

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 15. augusta 2018

pdfUznesenie_6_-18.pdf274.63 KB