26.06.2017

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP).Zisťovanie s uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou ,,opytovateľa ́ ́, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na tel.č. 041/5113210 – Ing. Alena Babíková.

07.03.2017

Petícia za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste 1/11 Žilina-Kys.N.Mesto-Čadca, urýchlené pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v celom rozsahu, splnenie záväzkov investorom, občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s výstavbou diaľnice D3.

03.03.2017
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Nová Bystrica

Triedime odpad s ENVI PAKom

pdf2017_Nakladanie-s-odpadom.pdf220.21 KB

03.01.2017
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2017 OBEC NOVÁ BYSTRICA

26.06.2017

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP).Zisťovanie s uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou ,,opytovateľa ́ ́, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na tel.č. 041/5113210 – Ing. Alena Babíková.

07.03.2017

Petícia za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste 1/11 Žilina-Kys.N.Mesto-Čadca, urýchlené pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v celom rozsahu, splnenie záväzkov investorom, občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s výstavbou diaľnice D3.

03.03.2017
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Nová Bystrica

Triedime odpad s ENVI PAKom

pdf2017_Nakladanie-s-odpadom.pdf220.21 KB

03.01.2017
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2017 OBEC NOVÁ BYSTRICA