16.11.2018

Stavba s názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ – rieši vybudovanie kanalizácie  v meste Krásno nad Kysucou a obciach Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Nová Bystrica a Oščadnica, vodovod sa bude dobudovávať v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica a v meste Krásno nad Kysucou. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia ČOV v Krásne nad Kysucou. Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.

14.11.2018

12.11.2018
Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Z celkového počtu 21 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1278 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 662
2. Miroslav Masnica, 45 r., finančná správa, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 567
3. Dušan Šadibol, 50 r., SZČO, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 536
4. Marián Liščák, PhDr., PhD., 35 r., historik, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 518
5. Ľubomír Griga, 35 r., pracovník SEVAKu, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 483
6. Michal Balačin, Mgr., 31 r., investičný pracovník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 476
7. Jaroslav Kováč, 47 r., SZČO, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 465
8. Jana Huláková, 52 r., SZČO, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 455
9. Peter Čierňava, Mgr., 37 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 436

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Monika Halvoníková, PhDr., 39 r., vedúca oddelenia, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 414
2. Peter Halvoník, 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 381
3. Ján Šutiak, 61 r., dôchodca, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 349
4. Ľubomír Romaník, 32 r., živnostník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 322
5. Monika Držiaková, Ing., 44 r., manažérka, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 305
6. Eva Joneková, Mgr., 58 r., učiteľka, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 293
7. Iveta Pastvová, 46 r., starostlivosť o blízku osobu, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 285
8. Jozef Jonek, 47 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 217
9. Vladislav Kuniak, 54 r., mechanik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 194
10. Anton Šumský, 58 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 174
11. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, Spolu – občianska demokracia, počet platných hlasov: 67

Kandidatúry sa vzdali kandidáti:
15. Rudolf Mihálik , 55 r. , operátor výroby, Smer – sociálna demokracia

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka:

pdfOznámenie_o_vzdaní_sa_mandátu_poslanca_obecného_zastupiteľstva.pdf350.75 KB

12.11.2018

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2205
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1299
(t. j. volieb sa zúčastnilo 58,91 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1278 (98,38 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1280 (98,53 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1280 získal 690 platných hlasov, čo je 53,9 %. 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 690
2. Jozef Kuric, Ing., 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 582
3. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 8

02.10.2018
Téme zdravotného strediska v našej obci boli už v predchádzajúcich číslach novobystrického hlásnika venované viaceré články. V nasledujúcich vetách by som Vám chcel stručne priblížiť pripravovanú prvú fázu obnovy nášho zdravotného strediska, ktorá pozostáva z výstavby úplne novej budovy.
V najbližších dňoch a to hneď po skončení povoľovacích a prípravných procesoch máme v pláne začať s budovaním novostavby, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou existujúceho zdravotného strediska a bude stať za predmetnou budovou. Pôjde o murovanú prízemnú stavbu s pôdorysnými rozmermi 8,30 x 13,30 m, ktorej súčasťou bude ordinácia, čakáreň, hygienické zariadenia pre pacientov a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že táto novostavba bude okrem iného spĺňať aj všetky zákonom definované hygienické normy pre zdravotnícke zariadenia a bude slúžiť ako lekárske pracovisko pre jedného lekára.

16.11.2018

Stavba s názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ – rieši vybudovanie kanalizácie  v meste Krásno nad Kysucou a obciach Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Nová Bystrica a Oščadnica, vodovod sa bude dobudovávať v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica a v meste Krásno nad Kysucou. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia ČOV v Krásne nad Kysucou. Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.

14.11.2018

12.11.2018
Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Z celkového počtu 21 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1278 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 662
2. Miroslav Masnica, 45 r., finančná správa, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 567
3. Dušan Šadibol, 50 r., SZČO, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 536
4. Marián Liščák, PhDr., PhD., 35 r., historik, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 518
5. Ľubomír Griga, 35 r., pracovník SEVAKu, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 483
6. Michal Balačin, Mgr., 31 r., investičný pracovník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 476
7. Jaroslav Kováč, 47 r., SZČO, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 465
8. Jana Huláková, 52 r., SZČO, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 455
9. Peter Čierňava, Mgr., 37 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 436

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Monika Halvoníková, PhDr., 39 r., vedúca oddelenia, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 414
2. Peter Halvoník, 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 381
3. Ján Šutiak, 61 r., dôchodca, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 349
4. Ľubomír Romaník, 32 r., živnostník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 322
5. Monika Držiaková, Ing., 44 r., manažérka, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 305
6. Eva Joneková, Mgr., 58 r., učiteľka, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 293
7. Iveta Pastvová, 46 r., starostlivosť o blízku osobu, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 285
8. Jozef Jonek, 47 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 217
9. Vladislav Kuniak, 54 r., mechanik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 194
10. Anton Šumský, 58 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 174
11. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, Spolu – občianska demokracia, počet platných hlasov: 67

Kandidatúry sa vzdali kandidáti:
15. Rudolf Mihálik , 55 r. , operátor výroby, Smer – sociálna demokracia

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka:

pdfOznámenie_o_vzdaní_sa_mandátu_poslanca_obecného_zastupiteľstva.pdf350.75 KB

12.11.2018

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2205
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1299
(t. j. volieb sa zúčastnilo 58,91 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1278 (98,38 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1280 (98,53 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1280 získal 690 platných hlasov, čo je 53,9 %. 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 690
2. Jozef Kuric, Ing., 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 582
3. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 8

02.10.2018
Téme zdravotného strediska v našej obci boli už v predchádzajúcich číslach novobystrického hlásnika venované viaceré články. V nasledujúcich vetách by som Vám chcel stručne priblížiť pripravovanú prvú fázu obnovy nášho zdravotného strediska, ktorá pozostáva z výstavby úplne novej budovy.
V najbližších dňoch a to hneď po skončení povoľovacích a prípravných procesoch máme v pláne začať s budovaním novostavby, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou existujúceho zdravotného strediska a bude stať za predmetnou budovou. Pôjde o murovanú prízemnú stavbu s pôdorysnými rozmermi 8,30 x 13,30 m, ktorej súčasťou bude ordinácia, čakáreň, hygienické zariadenia pre pacientov a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že táto novostavba bude okrem iného spĺňať aj všetky zákonom definované hygienické normy pre zdravotnícke zariadenia a bude slúžiť ako lekárske pracovisko pre jedného lekára.