12.11.2018
Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Z celkového počtu 21 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1278 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 662
2. Miroslav Masnica, 45 r., finančná správa, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 567
3. Dušan Šadibol, 50 r., SZČO, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 536
4. Marián Liščák, PhDr., PhD., 35 r., historik, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 518
5. Ľubomír Griga, 35 r., pracovník SEVAKu, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 483
6. Michal Balačin, Mgr., 31 r., investičný pracovník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 476
7. Jaroslav Kováč, 47 r., SZČO, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 465
8. Jana Huláková, 52 r., SZČO, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 455
9. Peter Čierňava, Mgr., 37 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 436

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Monika Halvoníková, PhDr., 39 r., vedúca oddelenia, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 414
2. Peter Halvoník, 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 381
3. Ján Šutiak, 61 r., dôchodca, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 349
4. Ľubomír Romaník, 32 r., živnostník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 322
5. Monika Držiaková, Ing., 44 r., manažérka, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 305
6. Eva Joneková, Mgr., 58 r., učiteľka, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 293
7. Iveta Pastvová, 46 r., starostlivosť o blízku osobu, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 285
8. Jozef Jonek, 47 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 217
9. Vladislav Kuniak, 54 r., mechanik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 194
10. Anton Šumský, 58 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 174
11. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, Spolu – občianska demokracia, počet platných hlasov: 67

Kandidatúry sa vzdali kandidáti:
15. Rudolf Mihálik , 55 r. , operátor výroby, Smer – sociálna demokracia

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka:

pdfOznámenie_o_vzdaní_sa_mandátu_poslanca_obecného_zastupiteľstva.pdf350.75 KB

12.11.2018

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2205
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1299
(t. j. volieb sa zúčastnilo 58,91 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1278 (98,38 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1280 (98,53 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1280 získal 690 platných hlasov, čo je 53,9 %. 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 690
2. Jozef Kuric, Ing., 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 582
3. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 8

02.10.2018
Téme zdravotného strediska v našej obci boli už v predchádzajúcich číslach novobystrického hlásnika venované viaceré články. V nasledujúcich vetách by som Vám chcel stručne priblížiť pripravovanú prvú fázu obnovy nášho zdravotného strediska, ktorá pozostáva z výstavby úplne novej budovy.
V najbližších dňoch a to hneď po skončení povoľovacích a prípravných procesoch máme v pláne začať s budovaním novostavby, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou existujúceho zdravotného strediska a bude stať za predmetnou budovou. Pôjde o murovanú prízemnú stavbu s pôdorysnými rozmermi 8,30 x 13,30 m, ktorej súčasťou bude ordinácia, čakáreň, hygienické zariadenia pre pacientov a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že táto novostavba bude okrem iného spĺňať aj všetky zákonom definované hygienické normy pre zdravotnícke zariadenia a bude slúžiť ako lekárske pracovisko pre jedného lekára.

12.09.2018

Obec Nová Bystrica

 vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších

 predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 6 /2018/B/12.  zo dňa 15.08. 2018

obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2018

16.08.2018

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 15.08.2018 č. 6/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec a budú dva volebné okrsky:

- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

Uznesenie č. 6/2018 zo dňa 15.08.2018

pdfUznesenie.pdf229.92 KB

12.11.2018
Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Z celkového počtu 21 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1278 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 662
2. Miroslav Masnica, 45 r., finančná správa, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 567
3. Dušan Šadibol, 50 r., SZČO, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 536
4. Marián Liščák, PhDr., PhD., 35 r., historik, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 518
5. Ľubomír Griga, 35 r., pracovník SEVAKu, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 483
6. Michal Balačin, Mgr., 31 r., investičný pracovník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 476
7. Jaroslav Kováč, 47 r., SZČO, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 465
8. Jana Huláková, 52 r., SZČO, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 455
9. Peter Čierňava, Mgr., 37 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 436

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Monika Halvoníková, PhDr., 39 r., vedúca oddelenia, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 414
2. Peter Halvoník, 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 381
3. Ján Šutiak, 61 r., dôchodca, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 349
4. Ľubomír Romaník, 32 r., živnostník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 322
5. Monika Držiaková, Ing., 44 r., manažérka, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 305
6. Eva Joneková, Mgr., 58 r., učiteľka, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 293
7. Iveta Pastvová, 46 r., starostlivosť o blízku osobu, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 285
8. Jozef Jonek, 47 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 217
9. Vladislav Kuniak, 54 r., mechanik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 194
10. Anton Šumský, 58 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia, počet platných hlasov: 174
11. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, Spolu – občianska demokracia, počet platných hlasov: 67

Kandidatúry sa vzdali kandidáti:
15. Rudolf Mihálik , 55 r. , operátor výroby, Smer – sociálna demokracia

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka:

pdfOznámenie_o_vzdaní_sa_mandátu_poslanca_obecného_zastupiteľstva.pdf350.75 KB

12.11.2018

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2205
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1299
(t. j. volieb sa zúčastnilo 58,91 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1278 (98,38 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1280 (98,53 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1280 získal 690 platných hlasov, čo je 53,9 %. 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 690
2. Jozef Kuric, Ing., 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 582
3. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 8

02.10.2018
Téme zdravotného strediska v našej obci boli už v predchádzajúcich číslach novobystrického hlásnika venované viaceré články. V nasledujúcich vetách by som Vám chcel stručne priblížiť pripravovanú prvú fázu obnovy nášho zdravotného strediska, ktorá pozostáva z výstavby úplne novej budovy.
V najbližších dňoch a to hneď po skončení povoľovacích a prípravných procesoch máme v pláne začať s budovaním novostavby, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou existujúceho zdravotného strediska a bude stať za predmetnou budovou. Pôjde o murovanú prízemnú stavbu s pôdorysnými rozmermi 8,30 x 13,30 m, ktorej súčasťou bude ordinácia, čakáreň, hygienické zariadenia pre pacientov a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že táto novostavba bude okrem iného spĺňať aj všetky zákonom definované hygienické normy pre zdravotnícke zariadenia a bude slúžiť ako lekárske pracovisko pre jedného lekára.

12.09.2018

Obec Nová Bystrica

 vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších

 predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 6 /2018/B/12.  zo dňa 15.08. 2018

obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2018

16.08.2018

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 15.08.2018 č. 6/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec a budú dva volebné okrsky:

- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

Uznesenie č. 6/2018 zo dňa 15.08.2018

pdfUznesenie.pdf229.92 KB