Obecný úrad Nová Bystrica oznamuje občanom, že dňa 20. februára 2006 bola uzatvorená zmluva medzi Obcou Nová Bystrica a firmou Elektrovod OSVETLENIE, s. r. o., Košice o rekonštrukcii, modernizácii, údržbe, prevádzke a správe verejného osvetlenia obce Nová Bystrica. V tejto zmluve je zahrnutý prenájom verejného osvetlenia na dobu 15 rokov. Po ukončení reknoštrukčných prác, ktoré táto firma začne vykonávať v mesiaci apríl 2006, budú občania kontaktovať v prípade porúch túto firmu. Kontaktné čísla pre prípad porúch a iných hlásení budú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia.

Obecný úrad a Kultúrno-školská komisia oznamuje občanom, že od 01.01.2006 je možné využiť priestory Domu kultúry s novovybavenou kuchyňou na rodinné účely a spoločenské oslavy, ako sú napr. svadby, životné jubileá, kary a pod. Taktiež je možné požičiať si riad samostatne. Poplatky za prenajatie priestorov a požičanie riadu sú nasledovné:

Sála – Sk 1200,--

Kysucká izba – Sk 500,--

Kuchyňa – Sk 500,--

Riad – Sk 200,--

Bližšie informácie na OÚ u sl. Moniky Držiakovej alebo na tel. čísle 041/43 97 149.

 Obecný úrad Nová Bystrica oznamuje občanom, že dňa 20. februára 2006 bola uzatvorená zmluva medzi Obcou Nová Bystrica a firmou Elektrovod OSVETLENIE, s. r. o., Košice o rekonštrukcii, modernizácii, údržbe, prevádzke a správe verejného osvetlenia obce Nová Bystrica. V tejto zmluve je zahrnutý prenájom verejného osvetlenia na dobu 15 rokov. Po ukončení reknoštrukčných prác, ktoré táto firma začne vykonávať v mesiaci apríl 2006, budú občania kontaktovať v prípade porúch túto firmu. Kontaktné čísla pre prípad porúch a iných hlásení budú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia.

Obecný úrad a Kultúrno-školská komisia oznamuje občanom, že od 01.01.2006 je možné využiť priestory Domu kultúry s novovybavenou kuchyňou na rodinné účely a spoločenské oslavy, ako sú napr. svadby, životné jubileá, kary a pod. Taktiež je možné požičiať si riad samostatne. Poplatky za prenajatie priestorov a požičanie riadu sú nasledovné:

Sála – Sk 1200,--

Kysucká izba – Sk 500,--

Kuchyňa – Sk 500,--

Riad – Sk 200,--

Bližšie informácie na OÚ u sl. Moniky Držiakovej alebo na tel. čísle 041/43 97 149.