14.01.2019

V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.
Obec Nová bystrica podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňa: 14.01.2019 o 09.30 hod. na území obce mimoriadnu situáciu


Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.


Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
- prostredníctvom ťažkých mechanizmov zabezpečiť prístup do postihnutých častí obce
- sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
- prostredníctvom zodpovedných zamestnancov obce zabezpečiť komunikáciu s obyvateľstvom v postihnutých častiach obce
- informovať odbor CO OÚ Čadca
- krízový štáb v spolupráci s OÚ Nová Bystrica bude koordinovať záchranné práce, monitorovať záchranné práce a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie škôd a odstránenie vzniknutých následkov.

pdfvyhlásenie_mimoriadnej_situácie.pdf102.62 KB

 

14.01.2019

V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.
Obec Nová bystrica podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňa: 14.01.2019 o 09.30 hod. na území obce mimoriadnu situáciu


Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.


Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
- prostredníctvom ťažkých mechanizmov zabezpečiť prístup do postihnutých častí obce
- sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
- prostredníctvom zodpovedných zamestnancov obce zabezpečiť komunikáciu s obyvateľstvom v postihnutých častiach obce
- informovať odbor CO OÚ Čadca
- krízový štáb v spolupráci s OÚ Nová Bystrica bude koordinovať záchranné práce, monitorovať záchranné práce a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie škôd a odstránenie vzniknutých následkov.

pdfvyhlásenie_mimoriadnej_situácie.pdf102.62 KB