03.01.2017
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2017 OBEC NOVÁ BYSTRICA

JANUÁR 12.1.    
FEBRUÁR 9.2.    
MAREC 9.3.    
APRÍL 6.4. 20.4.  
MÁJ 4.5. 18.5.  
JÚN 1.6. 15.6. 29.6.
JÚL 13.7. 27.7.  
AUGUST 10.8. 24.8.  
SEPTEMBER    7.9. 21.9.  
OKTÓBER 5.10. 19.10.  
NOVEMBER 16.11.    
DECEMBER 14.12.    

 

 SPOLU : 20 vývozov

 

03.01.2017
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2017 OBEC NOVÁ BYSTRICA

JANUÁR 12.1.    
FEBRUÁR 9.2.    
MAREC 9.3.    
APRÍL 6.4. 20.4.  
MÁJ 4.5. 18.5.  
JÚN 1.6. 15.6. 29.6.
JÚL 13.7. 27.7.  
AUGUST 10.8. 24.8.  
SEPTEMBER    7.9. 21.9.  
OKTÓBER 5.10. 19.10.  
NOVEMBER 16.11.    
DECEMBER 14.12.    

 

 SPOLU : 20 vývozov