02.12.2019

Obec Nová Bystrica Vám oznamuje, že obcou bude prechádzať už tradične
sprievod Mikuláša a to túto nedeľu, 8.12.2019. Mikuláš bude chodiť od
10:00 hod. od osady Rajnohovia. Tešíme sa na všetky deti. 

 

02.12.2019

Obec Nová Bystrica Vám oznamuje, že obcou bude prechádzať už tradične
sprievod Mikuláša a to túto nedeľu, 8.12.2019. Mikuláš bude chodiť od
10:00 hod. od osady Rajnohovia. Tešíme sa na všetky deti.