10.02.2015

Mgr. Peter Čierňava
Mackovia na vrchu, Pastvovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia

Mgr. Michal Balačin
Kohútovia, Strapáčovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia

Ľubomír Griga
Veľký Potok

Miroslav Masnica
Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia

Jozef Kuric
Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia, Hričov

Jaroslav Kováč
Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia

Ján Šutiak
Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martiničkovia, Frančiakovia, Talapkovia, Grigovia, Hájovníkovia, Zemanovia

Dušan Šadibol
Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Klučkovia, Bardáčovia, Pišojovia, Miškovia

PhDr. Marián Liščák
Oravcovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová

 

Kontrolór obce:

Anna CHOVANCOVÁ

10.02.2015

Mgr. Peter Čierňava
Mackovia na vrchu, Pastvovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia

Mgr. Michal Balačin
Kohútovia, Strapáčovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia

Ľubomír Griga
Veľký Potok

Miroslav Masnica
Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia

Jozef Kuric
Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia, Hričov

Jaroslav Kováč
Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia

Ján Šutiak
Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martiničkovia, Frančiakovia, Talapkovia, Grigovia, Hájovníkovia, Zemanovia

Dušan Šadibol
Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Klučkovia, Bardáčovia, Pišojovia, Miškovia

PhDr. Marián Liščák
Oravcovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová

 

Kontrolór obce:

Anna CHOVANCOVÁ