10.02.2015
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov:

PhDr. Marián Liščák – SMER - predseda
Jaroslav Kováč - SNS - člen
Miroslav Masnica – nezávislý - člen

Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu:
Ľubomír Griga.-predseda
Mgr. Elena Jančulová - člen
PhDr. Marián Liščák – SMER - člen
Iveta Pastvová - člen

Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania:
Dušan Šadibol - predseda
Jozef Kuric - člen
Miroslav Masnica- člen

Komisia sociálna a zdravotná:
Mgr. Michal Balačin - predseda
Ján Šutiak - člen
Mgr. Peter Čierňava – člen
Mgr. Katarína Vaňovcová - člen

Komisia finančná:
Jaroslav Kováč - predseda
Ľubomír Griga - člen
Mgr. Štefánia Strapáčová - člen

10.02.2015
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov:

PhDr. Marián Liščák – SMER - predseda
Jaroslav Kováč - SNS - člen
Miroslav Masnica – nezávislý - člen

Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu:
Ľubomír Griga.-predseda
Mgr. Elena Jančulová - člen
PhDr. Marián Liščák – SMER - člen
Iveta Pastvová - člen

Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania:
Dušan Šadibol - predseda
Jozef Kuric - člen
Miroslav Masnica- člen

Komisia sociálna a zdravotná:
Mgr. Michal Balačin - predseda
Ján Šutiak - člen
Mgr. Peter Čierňava – člen
Mgr. Katarína Vaňovcová - člen

Komisia finančná:
Jaroslav Kováč - predseda
Ľubomír Griga - člen
Mgr. Štefánia Strapáčová - člen