Pán farár, dnes Vám položíme otázky trošku osobnejšieho rázu. Radi by sme nazreli do Vášho súkromia. My, veriaci, vidíme kňaza väčšinou jednu hodinu týždenne, keď sme prítomní na nedeľnej sv. omši. Nevidíme a nevieme, ako vyzerá bežný, každodenný život kňaza.

Každý môj deň je iný ako ostatné. Stabilnú kostru každého kňazského dňa tvorí sv. omša – sprítomňovanie Kristovej obety za spásu ľudí. Bez nej by kňaz ani nebol kňazom v tesnom slova zmysle, ale napríklad iba kazateľom, pastorom, vodcom, reprezentantom cirkevnej obce. Slávievam ju každý deň, a to aj vtedy, keď idem voľakde na dlhšiu návštevu alebo na dovolenku. Ďalším dôležitým a stabilným prvkom môjho dňa je modlitba breviára, rozložená na celý deň. Iným, nie menej potrebným, je meditácia, súkromná poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a modlitba sv. ruženca. Každý deň si pripravujem aj krátku kázeň, a to v písomnej forme, aby som si bol istý, že Vám pri sv. omši poviem iba to, čo som Vám plánoval povedať, alebo preto, aby som bez papiera nekázal príliš dlho.

 

        Drahí farníci, srdečne vás všetkých pozdravujem aj cez internet (aj cestou obecného časopisu).
  Active Image
    Ako ste si všimli, pred niekoľkými dňami sa už začali rekonštrukčné práce na kostole. Robíme novú strechu, lebo podľa odborníkov (architektov a statikov) stará bola hlavnou príčinou porúch, ktoré pozorujeme na klenbách a múroch. O jej skutočnom stave sa môžeme presvedčit' na vlastné oči, keď sa postupne demontuje stará, zhnitá, spráchnivená strešná konštrukcia. V blízkej budúcnosti budeme opravovať klenby a obnovovať celu fasádu. Je to neľahká úloha. Vyžaduje si od nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, trpezlivosť, jednotu a predovšetkým modlitbu. Je dôležité, aby sme sa denne modlili v rodinách aj individuálne za úspešné dielo rekonštrukcie chrámu, za bezpečnost' prác, za dobré počasie. Veriaci sú si totiž vedomí slov Sväteho písma: ,,Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú. Ak Pán nestráži mesto, darmo bdejú jeho strážčovia."
 

Sample Image

 Ponúkame Vám dokument Dejiny farnosti Nová Bystrica.

 Tento dokument vypracovala Mária Talapková ako diplomovú  prácu v čase jej štúdia na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997.

 

 Jedná sa o kompletné dejiny našej farnosti. Prácu si môžete prečítať a tak zistiť naše dejiny aj z tohot smeru kliknutím na nasledovný odkaz. 

Dejiny Farnosti Nova Bystrica.pdf

 

Pán farár, dnes Vám položíme otázky trošku osobnejšieho rázu. Radi by sme nazreli do Vášho súkromia. My, veriaci, vidíme kňaza väčšinou jednu hodinu týždenne, keď sme prítomní na nedeľnej sv. omši. Nevidíme a nevieme, ako vyzerá bežný, každodenný život kňaza.

Každý môj deň je iný ako ostatné. Stabilnú kostru každého kňazského dňa tvorí sv. omša – sprítomňovanie Kristovej obety za spásu ľudí. Bez nej by kňaz ani nebol kňazom v tesnom slova zmysle, ale napríklad iba kazateľom, pastorom, vodcom, reprezentantom cirkevnej obce. Slávievam ju každý deň, a to aj vtedy, keď idem voľakde na dlhšiu návštevu alebo na dovolenku. Ďalším dôležitým a stabilným prvkom môjho dňa je modlitba breviára, rozložená na celý deň. Iným, nie menej potrebným, je meditácia, súkromná poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a modlitba sv. ruženca. Každý deň si pripravujem aj krátku kázeň, a to v písomnej forme, aby som si bol istý, že Vám pri sv. omši poviem iba to, čo som Vám plánoval povedať, alebo preto, aby som bez papiera nekázal príliš dlho.

 

        Drahí farníci, srdečne vás všetkých pozdravujem aj cez internet (aj cestou obecného časopisu).
  Active Image
    Ako ste si všimli, pred niekoľkými dňami sa už začali rekonštrukčné práce na kostole. Robíme novú strechu, lebo podľa odborníkov (architektov a statikov) stará bola hlavnou príčinou porúch, ktoré pozorujeme na klenbách a múroch. O jej skutočnom stave sa môžeme presvedčit' na vlastné oči, keď sa postupne demontuje stará, zhnitá, spráchnivená strešná konštrukcia. V blízkej budúcnosti budeme opravovať klenby a obnovovať celu fasádu. Je to neľahká úloha. Vyžaduje si od nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, trpezlivosť, jednotu a predovšetkým modlitbu. Je dôležité, aby sme sa denne modlili v rodinách aj individuálne za úspešné dielo rekonštrukcie chrámu, za bezpečnost' prác, za dobré počasie. Veriaci sú si totiž vedomí slov Sväteho písma: ,,Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú. Ak Pán nestráži mesto, darmo bdejú jeho strážčovia."
 

Sample Image

 Ponúkame Vám dokument Dejiny farnosti Nová Bystrica.

 Tento dokument vypracovala Mária Talapková ako diplomovú  prácu v čase jej štúdia na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997.

 

 Jedná sa o kompletné dejiny našej farnosti. Prácu si môžete prečítať a tak zistiť naše dejiny aj z tohot smeru kliknutím na nasledovný odkaz. 

Dejiny Farnosti Nova Bystrica.pdf