14.03.2013
alt1. krok: Predmanželský kurz
Môžu ho absolvovať aj rok-dva pred sobášom. Snúbenci si sami vyberú termín a miesto víkendového „kurzu". Môžu si ho rezervovať cez internet:
a) www.domanzelstva.sk e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ZA, KNM...)
b) Hnutie kresťanských rodín e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel. 0905 468961 (CA...)


2. krok: Stretnutie s farárom
Farár s nimi zapíše sobášny protokol a dohodne termín sobáša . Snúbenci mu doložia: -
- potvrdenie o absolvovaní kurzu
- sobášne tlačivo z matriky Nová Bystrica
- svoje krstné listy (pokiaľ boli pokrstení v inej farnosti).

Mgr. Stanislav Capiak, duchovný otec farnosti

01.06.2012

Farský úrad Nová Bystrica informuje všetkých občanov Novej Bystrice, ako aj bývalých občanov Riečnice a Harvelky, že v auguste roku 2010 sa na základe odporúčania Biskupského úradu v Žiline uskutočnila prehliadka a bol vykonaný súpis archívnych dokumentov z nášho (aj ďalších) farského archívu. Realizoval ju Mgr. Drahomír Velička zo štátneho archívu Bytča, pobočka Čadca. Tieto historické dokumenty sú značne poškodené. Farnosť nedisponuje takými možnosťami, ktoré by zaručovali vhodnú ochranu týchto dokumentov ako dedičstvo predkov pre budúce generácie. V snahe ich ochrániť pred ďalším znehodnocovaním Biskupský úrad navrhol odovzdať na uloženie do depozitu štátneho archívu v Bytči, pobočka Čadca, na obdobie 5 rokov, s možnosťou predĺženia.

 

23.05.2012
Dôstojný pán, chcem sa s vami porozprávať a položiť vám niekoľko otázok a zverejniť ich spolu s vašimi odpoveďami v Hlásniku. Budú ma zaujímať najmä duchovné otázky.
Som rád, že sa chcete pýtať na striktne náboženské, duchovné otázky- veď tie sú podstatným obsahom a zmyslom všetkých kňazových aktivít. Ja vám často opakujem v mojich príhovoroch, že vy- veriaci v Krista- nepotrebujete kňaza na to, aby vám počítal kostolné milodary, viedol farské účtovníctvo, organizoval opravy budov atď. Veriaci to sami urobia hravo, v mojom presvedčení omnoho kompetentnejšie a kvalifikovanejšie, ako kňaz. Na druhej strane sa pýtam: nahradí niekto kňaza pri udeľovaní sviatostí? Kto okrem kňaza má moc v Novej Bystrici odpúšťať hriechy a sprítomňovať Kristovu obetu za spásu veriacich? Nejaký najsvätejší farník, farníčka? Nejaký najmúdrejší právnik alebo učiteľ?

19.02.2012

 Drahá smútiaca rodina,

s vašim zosnulým manželom, otcom, dedkom a príbuzným som sa stretol tuším len 1-krát pri nejakej kultúrnej akcii na území obce. Sedeli sme spolu pri stole a dlho sme sa rozprávali. Hneď som zistil, že mám pred sebou dobrého, vzdelaného, kultúrneho a pokojného človeka. V rozhovore sa živo zaujímal o duchovné veci. Povedal mi, že sa často zastavuje v kostole na meditáciu, len mi zazlieval, že sa nedostáva ďalej ako do predsiene, a pýtal sa ma, či by nebolo dobre nechávať kostol otvorený. Škoda, že som sa s ním stretol iba raz. Je to aj moja vina, vina kňaza. Vyčítam si vo svedomí, že som ako duchovný pastier zanedbával vyhľadávanie Kristových ovečiek.

30.01.2012
Drahá smútiaca rodina a všetci prítomní, ktorí patríte Ježišovi od svojho krstu!

Keď prežívame smútok a opustenosť, kto nás poteší? Kto nás dokáže „nabiť" energiou? Druhý človek, ktorý nám vyjadrí súcit a sústrasť? Áno, lenže táto útecha je vždy nedokonalá, je vždy nedostatočne silná, pretože je to len ľudská útecha, pochádzajúca od nedokonalého človeka. Dokonale nás dokáže potešiť iba Kristus, Boží Syn. Ježišove slová pôsobia na nás ako balzam na dušu. My Ježišovi dôverujeme, lebo v neho veríme. Veríme, že hovorí pravdu, pretože On, ktorý svojou vlastnou mocou vstal z mŕtvych, dokázal, že je pravým Bohom, pánom života a smrti. A Boh klamať nemôže: Kto verí vo mňa, má večný život...a Ja ho vzkriesim v posledný deň...My tieto slová potrebujeme, aby sme sa pri pohrebe nášho brata Milana povzbudili a posilnili vo viere a dôvere, aby sme si znova a znova uvedomili, aký je zmysel nášho života na tomto svete, zmysel našich aktivít a prác, zmysel našich chorôb a trápení, zmysel našej modlitby a pristupovania ku sviatostiam v Cirkvi, a napokon aj zmysel našej smrti. Ako ľudia veriaci potrebujeme teda najmä božskú útechu.

25.11.2011
altV jednej farnosti mal kňaz v nedeľu nasledovnú, krátku kázeň:

Drahí bratia a sestry! Čo je môj kresťanský život? V čom spočíva môj život podľa Evanjelia? Niektorí si myslia, že stačí v nedeľu prísť do chrámu, dať korunku do zvončeka, a môj kresťanský život je vybavený. Ale predsa sa moje kresťanské presvedčenie má odzrkadliť aj v iných oblastiach života:

14.03.2013
alt1. krok: Predmanželský kurz
Môžu ho absolvovať aj rok-dva pred sobášom. Snúbenci si sami vyberú termín a miesto víkendového „kurzu". Môžu si ho rezervovať cez internet:
a) www.domanzelstva.sk e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ZA, KNM...)
b) Hnutie kresťanských rodín e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel. 0905 468961 (CA...)


2. krok: Stretnutie s farárom
Farár s nimi zapíše sobášny protokol a dohodne termín sobáša . Snúbenci mu doložia: -
- potvrdenie o absolvovaní kurzu
- sobášne tlačivo z matriky Nová Bystrica
- svoje krstné listy (pokiaľ boli pokrstení v inej farnosti).

Mgr. Stanislav Capiak, duchovný otec farnosti

01.06.2012

Farský úrad Nová Bystrica informuje všetkých občanov Novej Bystrice, ako aj bývalých občanov Riečnice a Harvelky, že v auguste roku 2010 sa na základe odporúčania Biskupského úradu v Žiline uskutočnila prehliadka a bol vykonaný súpis archívnych dokumentov z nášho (aj ďalších) farského archívu. Realizoval ju Mgr. Drahomír Velička zo štátneho archívu Bytča, pobočka Čadca. Tieto historické dokumenty sú značne poškodené. Farnosť nedisponuje takými možnosťami, ktoré by zaručovali vhodnú ochranu týchto dokumentov ako dedičstvo predkov pre budúce generácie. V snahe ich ochrániť pred ďalším znehodnocovaním Biskupský úrad navrhol odovzdať na uloženie do depozitu štátneho archívu v Bytči, pobočka Čadca, na obdobie 5 rokov, s možnosťou predĺženia.

 

23.05.2012
Dôstojný pán, chcem sa s vami porozprávať a položiť vám niekoľko otázok a zverejniť ich spolu s vašimi odpoveďami v Hlásniku. Budú ma zaujímať najmä duchovné otázky.
Som rád, že sa chcete pýtať na striktne náboženské, duchovné otázky- veď tie sú podstatným obsahom a zmyslom všetkých kňazových aktivít. Ja vám často opakujem v mojich príhovoroch, že vy- veriaci v Krista- nepotrebujete kňaza na to, aby vám počítal kostolné milodary, viedol farské účtovníctvo, organizoval opravy budov atď. Veriaci to sami urobia hravo, v mojom presvedčení omnoho kompetentnejšie a kvalifikovanejšie, ako kňaz. Na druhej strane sa pýtam: nahradí niekto kňaza pri udeľovaní sviatostí? Kto okrem kňaza má moc v Novej Bystrici odpúšťať hriechy a sprítomňovať Kristovu obetu za spásu veriacich? Nejaký najsvätejší farník, farníčka? Nejaký najmúdrejší právnik alebo učiteľ?

19.02.2012

 Drahá smútiaca rodina,

s vašim zosnulým manželom, otcom, dedkom a príbuzným som sa stretol tuším len 1-krát pri nejakej kultúrnej akcii na území obce. Sedeli sme spolu pri stole a dlho sme sa rozprávali. Hneď som zistil, že mám pred sebou dobrého, vzdelaného, kultúrneho a pokojného človeka. V rozhovore sa živo zaujímal o duchovné veci. Povedal mi, že sa často zastavuje v kostole na meditáciu, len mi zazlieval, že sa nedostáva ďalej ako do predsiene, a pýtal sa ma, či by nebolo dobre nechávať kostol otvorený. Škoda, že som sa s ním stretol iba raz. Je to aj moja vina, vina kňaza. Vyčítam si vo svedomí, že som ako duchovný pastier zanedbával vyhľadávanie Kristových ovečiek.

30.01.2012
Drahá smútiaca rodina a všetci prítomní, ktorí patríte Ježišovi od svojho krstu!

Keď prežívame smútok a opustenosť, kto nás poteší? Kto nás dokáže „nabiť" energiou? Druhý človek, ktorý nám vyjadrí súcit a sústrasť? Áno, lenže táto útecha je vždy nedokonalá, je vždy nedostatočne silná, pretože je to len ľudská útecha, pochádzajúca od nedokonalého človeka. Dokonale nás dokáže potešiť iba Kristus, Boží Syn. Ježišove slová pôsobia na nás ako balzam na dušu. My Ježišovi dôverujeme, lebo v neho veríme. Veríme, že hovorí pravdu, pretože On, ktorý svojou vlastnou mocou vstal z mŕtvych, dokázal, že je pravým Bohom, pánom života a smrti. A Boh klamať nemôže: Kto verí vo mňa, má večný život...a Ja ho vzkriesim v posledný deň...My tieto slová potrebujeme, aby sme sa pri pohrebe nášho brata Milana povzbudili a posilnili vo viere a dôvere, aby sme si znova a znova uvedomili, aký je zmysel nášho života na tomto svete, zmysel našich aktivít a prác, zmysel našich chorôb a trápení, zmysel našej modlitby a pristupovania ku sviatostiam v Cirkvi, a napokon aj zmysel našej smrti. Ako ľudia veriaci potrebujeme teda najmä božskú útechu.

25.11.2011
altV jednej farnosti mal kňaz v nedeľu nasledovnú, krátku kázeň:

Drahí bratia a sestry! Čo je môj kresťanský život? V čom spočíva môj život podľa Evanjelia? Niektorí si myslia, že stačí v nedeľu prísť do chrámu, dať korunku do zvončeka, a môj kresťanský život je vybavený. Ale predsa sa moje kresťanské presvedčenie má odzrkadliť aj v iných oblastiach života: