24.02.2014
"Homília duchovného otca našej farnosti v nedeľu 23.2.2014 na tému "Absolútny blázon" (viera bez skutkov)


Viera_bez_sk.pdf
 

30.01.2013

V úvode chcem vymenovať niektoré historické udalosti cirkevného života v končiacom sa roku:
- rezignácia Sv. Otca Benedikta XVI. a zvolenie nového pápeža Františka
- Svetové dní mládeže v Brazílii pod vedením Sv. Otca za účasti našich 2 farníkov z NB
-veľkolepý Národný pochod za život v Košiciach, kde boli prítomní asi 20 novobystričania
-posvätenie zrekonštruovaného kostola v Riečnici otcom biskupom Viliamom Judákom.

Dôležitou náboženskou udalosťou roka bola v našej farnosti trojdňová duchovna obnova so stavovskými náukami v Pôstnom období. Viedol ju doc. Peter Caban z Banskej Bystrice. V novom roku 2014 bude viesť duchovnú obnovu v našej farnosti otec misionár Ján Kušnír. Včera ma bol navštíviť. Odovzdáva srdečný novoročný pozdrav každému a každej z vás. Zanecháva pre vás aj zaujímavé misijné listy, ktoré si môžete zobrať do svojich rodín. Sú vyložené na stole pod chórom.

13.12.2013
altKrsty sa udeľujú počas nedeľných sv. omší o 11.00 hod. Krstná katechéza (náuka) spojená so svätou spoveďou rodičov a krstných rodičov býva v sobotu o 18.00 hodine na fare. Náuku možno absolvovať aj niekoľko mesiacov pred krstom, teda ešte v období, keď je matka v požehnanom stave.

 

12. január náuka 11. 1.
9. február náuka 8. 2.
9. marec náuka 8. 3.
6. apríl náuka 5.4.
27. apríl náuka 26.4.
11. máj náuka 10. 5.
8. jún náuka 7.6.
29. jún náuka 28.6.

29.10.2013

altV nedeľu 20.10. 2013 sa uskutočnila v našej farnosti Nová Bystrica zbierka na katolícke zámorské misie. Vyzbieralo sa rekordných 1386,-Eur. Výška tejto zbierky nemá v našej farnosti obdobu. Bol som prekvapený, keď ktosi z vás mal v nedeľu naplánovanú cestu a svoj milodar na misie doniesol už v sobotu do sakristie. Chcem Vám vyjadriť vďačnosť za túto obrovskú zbierku, že ste mi dôverovali, keď som na Vás apeloval o Vašu štedrosť.
Som rád, že mnohých zaujíma, kam smerujú tieto peniaze, cez čie ruky a na aký účel. Ktosi sa ma pýtal, či túto zbierku nedávam misionárom Verbistom prostredníctvom otca misionára Kušníra.

02.10.2013

altBrat a sestra, ktorý/á si pokrstený/á, jeden krát do roka býva pred kostolom zbierka na zámorské misie. Tento krát to bude v nedeľu 20. októbra. Prečo táto finančná zbierka?

1. Pán Ježiš hovorí každému pokrstenému, nie iba biskupom a kňazom: Iďte do celého sveta, hovorte ľuďom o mne a získavajte mi učeníkov spomedzi všetkých národov (porovnaj texty Evanjelií). Načo? Nato, by sme pomohli ľuďom stretnúť sa v komunite Cirkvi so živým Kristom a On ich aj vďaka našej sprostredkovateľskej angažovanosti privedie do neba. Je to málo? Nič viac nemôže urobiť Ježiš pre človeka, ako to, keď ho oslobodí od zla a privedie do neba. My zase nič lepšie neurobíme pre druhého, ako to, keď ho privedieme ku Kristovi vďaka nášmu ohlasovaniu. Hore uvedený Kristov príkaz zdôrazňuje svätú povinnosť (alebo „psiu" povinnosť) každého pokrsteného!

13.05.2013
Veľkonočný príhovor duchovného otca farnosti 31.3.2013
Drahí moji farníci, novobystričania, aj hostia! Drahí, lebo ste boli draho vykúpení Božským životom, Božským utrpením, Božskou smrťou a vzkriesením Ježiša. Drahí, lebo od svojho krstu patríte Ukrižovanému a Zmŕtvychvstalému! Radujme sa, lebo Kristus nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním navrátil možnosť dosiahnuť nebo. Táto možnosť bola prečiarknutá prvým hriechom ľudstva.
Niekedy sa stretneme s pomýleným názorom odpadnutého katolíka, alebo inoverca, že „ja, aby som sa dostal do neba, na to nepotrebujem Krista, ani jeho smrť, ani jeho zmŕtvychvstanie, ani jeho odpustenie, ani jeho Cirkev, pretože som dobrý človek, ktorý nikoho nezabil..." Bratia a sestry, keby tento pomýlený názor vyjadroval pravdu, Kristus by sa naozaj nebol musel obetovať, zomierať a vstávať z mŕtvych, ani zakladať Cirkev!

24.02.2014
"Homília duchovného otca našej farnosti v nedeľu 23.2.2014 na tému "Absolútny blázon" (viera bez skutkov)


Viera_bez_sk.pdf
 

30.01.2013

V úvode chcem vymenovať niektoré historické udalosti cirkevného života v končiacom sa roku:
- rezignácia Sv. Otca Benedikta XVI. a zvolenie nového pápeža Františka
- Svetové dní mládeže v Brazílii pod vedením Sv. Otca za účasti našich 2 farníkov z NB
-veľkolepý Národný pochod za život v Košiciach, kde boli prítomní asi 20 novobystričania
-posvätenie zrekonštruovaného kostola v Riečnici otcom biskupom Viliamom Judákom.

Dôležitou náboženskou udalosťou roka bola v našej farnosti trojdňová duchovna obnova so stavovskými náukami v Pôstnom období. Viedol ju doc. Peter Caban z Banskej Bystrice. V novom roku 2014 bude viesť duchovnú obnovu v našej farnosti otec misionár Ján Kušnír. Včera ma bol navštíviť. Odovzdáva srdečný novoročný pozdrav každému a každej z vás. Zanecháva pre vás aj zaujímavé misijné listy, ktoré si môžete zobrať do svojich rodín. Sú vyložené na stole pod chórom.

13.12.2013
altKrsty sa udeľujú počas nedeľných sv. omší o 11.00 hod. Krstná katechéza (náuka) spojená so svätou spoveďou rodičov a krstných rodičov býva v sobotu o 18.00 hodine na fare. Náuku možno absolvovať aj niekoľko mesiacov pred krstom, teda ešte v období, keď je matka v požehnanom stave.

 

12. január náuka 11. 1.
9. február náuka 8. 2.
9. marec náuka 8. 3.
6. apríl náuka 5.4.
27. apríl náuka 26.4.
11. máj náuka 10. 5.
8. jún náuka 7.6.
29. jún náuka 28.6.

29.10.2013

altV nedeľu 20.10. 2013 sa uskutočnila v našej farnosti Nová Bystrica zbierka na katolícke zámorské misie. Vyzbieralo sa rekordných 1386,-Eur. Výška tejto zbierky nemá v našej farnosti obdobu. Bol som prekvapený, keď ktosi z vás mal v nedeľu naplánovanú cestu a svoj milodar na misie doniesol už v sobotu do sakristie. Chcem Vám vyjadriť vďačnosť za túto obrovskú zbierku, že ste mi dôverovali, keď som na Vás apeloval o Vašu štedrosť.
Som rád, že mnohých zaujíma, kam smerujú tieto peniaze, cez čie ruky a na aký účel. Ktosi sa ma pýtal, či túto zbierku nedávam misionárom Verbistom prostredníctvom otca misionára Kušníra.

02.10.2013

altBrat a sestra, ktorý/á si pokrstený/á, jeden krát do roka býva pred kostolom zbierka na zámorské misie. Tento krát to bude v nedeľu 20. októbra. Prečo táto finančná zbierka?

1. Pán Ježiš hovorí každému pokrstenému, nie iba biskupom a kňazom: Iďte do celého sveta, hovorte ľuďom o mne a získavajte mi učeníkov spomedzi všetkých národov (porovnaj texty Evanjelií). Načo? Nato, by sme pomohli ľuďom stretnúť sa v komunite Cirkvi so živým Kristom a On ich aj vďaka našej sprostredkovateľskej angažovanosti privedie do neba. Je to málo? Nič viac nemôže urobiť Ježiš pre človeka, ako to, keď ho oslobodí od zla a privedie do neba. My zase nič lepšie neurobíme pre druhého, ako to, keď ho privedieme ku Kristovi vďaka nášmu ohlasovaniu. Hore uvedený Kristov príkaz zdôrazňuje svätú povinnosť (alebo „psiu" povinnosť) každého pokrsteného!

13.05.2013
Veľkonočný príhovor duchovného otca farnosti 31.3.2013
Drahí moji farníci, novobystričania, aj hostia! Drahí, lebo ste boli draho vykúpení Božským životom, Božským utrpením, Božskou smrťou a vzkriesením Ježiša. Drahí, lebo od svojho krstu patríte Ukrižovanému a Zmŕtvychvstalému! Radujme sa, lebo Kristus nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním navrátil možnosť dosiahnuť nebo. Táto možnosť bola prečiarknutá prvým hriechom ľudstva.
Niekedy sa stretneme s pomýleným názorom odpadnutého katolíka, alebo inoverca, že „ja, aby som sa dostal do neba, na to nepotrebujem Krista, ani jeho smrť, ani jeho zmŕtvychvstanie, ani jeho odpustenie, ani jeho Cirkev, pretože som dobrý človek, ktorý nikoho nezabil..." Bratia a sestry, keby tento pomýlený názor vyjadroval pravdu, Kristus by sa naozaj nebol musel obetovať, zomierať a vstávať z mŕtvych, ani zakladať Cirkev!