31.03.2014
Farnosť Nová Bystrica
Duchovná obnova v Mariánskom roku
9. – 13. apríl 2014sv.spove_a_duchovna_obnova.pdf


31.03.2014
Farnosť Nová Bystrica
Duchovná obnova v Mariánskom roku
9. – 13. apríl 2014sv.spove_a_duchovna_obnova.pdf