13.12.2013
altKrsty sa udeľujú počas nedeľných sv. omší o 11.00 hod. Krstná katechéza (náuka) spojená so svätou spoveďou rodičov a krstných rodičov býva v sobotu o 18.00 hodine na fare. Náuku možno absolvovať aj niekoľko mesiacov pred krstom, teda ešte v období, keď je matka v požehnanom stave.

 

12. január náuka 11. 1.
9. február náuka 8. 2.
9. marec náuka 8. 3.
6. apríl náuka 5.4.
27. apríl náuka 26.4.
11. máj náuka 10. 5.
8. jún náuka 7.6.
29. jún náuka 28.6.

Duchovný otec        
Stanislav Capiak   

            
 
             
             13.12.2013
altKrsty sa udeľujú počas nedeľných sv. omší o 11.00 hod. Krstná katechéza (náuka) spojená so svätou spoveďou rodičov a krstných rodičov býva v sobotu o 18.00 hodine na fare. Náuku možno absolvovať aj niekoľko mesiacov pred krstom, teda ešte v období, keď je matka v požehnanom stave.

 

12. január náuka 11. 1.
9. február náuka 8. 2.
9. marec náuka 8. 3.
6. apríl náuka 5.4.
27. apríl náuka 26.4.
11. máj náuka 10. 5.
8. jún náuka 7.6.
29. jún náuka 28.6.

Duchovný otec        
Stanislav Capiak