29.10.2013

altV nedeľu 20.10. 2013 sa uskutočnila v našej farnosti Nová Bystrica zbierka na katolícke zámorské misie. Vyzbieralo sa rekordných 1386,-Eur. Výška tejto zbierky nemá v našej farnosti obdobu. Bol som prekvapený, keď ktosi z vás mal v nedeľu naplánovanú cestu a svoj milodar na misie doniesol už v sobotu do sakristie. Chcem Vám vyjadriť vďačnosť za túto obrovskú zbierku, že ste mi dôverovali, keď som na Vás apeloval o Vašu štedrosť.
Som rád, že mnohých zaujíma, kam smerujú tieto peniaze, cez čie ruky a na aký účel. Ktosi sa ma pýtal, či túto zbierku nedávam misionárom Verbistom prostredníctvom otca misionára Kušníra.

 Nedávam, oni s touto misijnou zbierkou nemajú nič spoločné. Misionári Verbisti si na svoje zámorské misie zháňajú peniaze sami. Táto zbierka, ktorá sa koná vo všetkých farnostiach sveta raz do roka, sa posiela cez Biskupský úrad do Ríma na účet Pápežských misijných diel. Je to potom rozdeľované z Vatikánu ústredne do jednotlivých časti misijného sveta na základe predložených a schválených projektov. Za projekty zodpovedajú jednotliví biskupi z misijných krajín, takže sa nemusíme báť, že sa to roztratí vďaka nejakým iným sprostredkovateľom a potom by adresáti týchto milodarov nedostali skoro nič. Pre zaujímavosť poviem napríklad, že na tento rok boli schválené aj tieto projekty: Keňa: vzdelávacie priestory a materiály pre žiakov, výstavba diecéznych škôl, katolíckych zdravotných stredísk, kostolov a pastoračných centier, stravovanie žiakov, učebné pomôcky a oblečenie- väčšina pochádza z kočovných rodín. Kazachstan- tamojší biskup poslal projekt zdravotnej a potravinovej pomoci, ako aj podpory školskej a náboženskej výchovy. Kamerun- projekt organizovania katechézy pre deti v miestnej diecéze, vyvŕtanie studní na pitnú vodu pre misijné školy, výstavba domu pre siroty pod vedením rehoľných sestier, podpora štúdia kamerunských kňazov v Ríme. Čad- obnova kostolov, kláštorov a katechetických stredísk. Uganda- výstavba diecéznej školy pre postihnuté deti....
Ďalšie zaujímavé projekty si pozrite na stránke Pápežských misijných diel: www.misijnediela.sk Nech Vám Pán Boh dá hojnú odmenu vo večnosti za to, že aj prostredníctvom týchto milodarov máte svoj podiel na ohlasovaní Evanjelia vo svete. V mene Pápežských misijných diel Pán Boh Vám zaplať!
Váš duchovný otec Stanislav Capiak

 

29.10.2013

altV nedeľu 20.10. 2013 sa uskutočnila v našej farnosti Nová Bystrica zbierka na katolícke zámorské misie. Vyzbieralo sa rekordných 1386,-Eur. Výška tejto zbierky nemá v našej farnosti obdobu. Bol som prekvapený, keď ktosi z vás mal v nedeľu naplánovanú cestu a svoj milodar na misie doniesol už v sobotu do sakristie. Chcem Vám vyjadriť vďačnosť za túto obrovskú zbierku, že ste mi dôverovali, keď som na Vás apeloval o Vašu štedrosť.
Som rád, že mnohých zaujíma, kam smerujú tieto peniaze, cez čie ruky a na aký účel. Ktosi sa ma pýtal, či túto zbierku nedávam misionárom Verbistom prostredníctvom otca misionára Kušníra.

 Nedávam, oni s touto misijnou zbierkou nemajú nič spoločné. Misionári Verbisti si na svoje zámorské misie zháňajú peniaze sami. Táto zbierka, ktorá sa koná vo všetkých farnostiach sveta raz do roka, sa posiela cez Biskupský úrad do Ríma na účet Pápežských misijných diel. Je to potom rozdeľované z Vatikánu ústredne do jednotlivých časti misijného sveta na základe predložených a schválených projektov. Za projekty zodpovedajú jednotliví biskupi z misijných krajín, takže sa nemusíme báť, že sa to roztratí vďaka nejakým iným sprostredkovateľom a potom by adresáti týchto milodarov nedostali skoro nič. Pre zaujímavosť poviem napríklad, že na tento rok boli schválené aj tieto projekty: Keňa: vzdelávacie priestory a materiály pre žiakov, výstavba diecéznych škôl, katolíckych zdravotných stredísk, kostolov a pastoračných centier, stravovanie žiakov, učebné pomôcky a oblečenie- väčšina pochádza z kočovných rodín. Kazachstan- tamojší biskup poslal projekt zdravotnej a potravinovej pomoci, ako aj podpory školskej a náboženskej výchovy. Kamerun- projekt organizovania katechézy pre deti v miestnej diecéze, vyvŕtanie studní na pitnú vodu pre misijné školy, výstavba domu pre siroty pod vedením rehoľných sestier, podpora štúdia kamerunských kňazov v Ríme. Čad- obnova kostolov, kláštorov a katechetických stredísk. Uganda- výstavba diecéznej školy pre postihnuté deti....
Ďalšie zaujímavé projekty si pozrite na stránke Pápežských misijných diel: www.misijnediela.sk Nech Vám Pán Boh dá hojnú odmenu vo večnosti za to, že aj prostredníctvom týchto milodarov máte svoj podiel na ohlasovaní Evanjelia vo svete. V mene Pápežských misijných diel Pán Boh Vám zaplať!
Váš duchovný otec Stanislav Capiak