02.10.2013

altBrat a sestra, ktorý/á si pokrstený/á, jeden krát do roka býva pred kostolom zbierka na zámorské misie. Tento krát to bude v nedeľu 20. októbra. Prečo táto finančná zbierka?

1. Pán Ježiš hovorí každému pokrstenému, nie iba biskupom a kňazom: Iďte do celého sveta, hovorte ľuďom o mne a získavajte mi učeníkov spomedzi všetkých národov (porovnaj texty Evanjelií). Načo? Nato, by sme pomohli ľuďom stretnúť sa v komunite Cirkvi so živým Kristom a On ich aj vďaka našej sprostredkovateľskej angažovanosti privedie do neba. Je to málo? Nič viac nemôže urobiť Ježiš pre človeka, ako to, keď ho oslobodí od zla a privedie do neba. My zase nič lepšie neurobíme pre druhého, ako to, keď ho privedieme ku Kristovi vďaka nášmu ohlasovaniu. Hore uvedený Kristov príkaz zdôrazňuje svätú povinnosť (alebo „psiu" povinnosť) každého pokrsteného!

 

 

2. Poďme teda do zámorských krajín s pravdou o Ježišovi- Spasiteľovi! Poďme do Afriky, Ázie... Prečo nejdeme? Ja nemôžem, lebo tu mám rodinu, o ktorú sa musím starať. Ja nemôžem, lebo som tu farár a musím byť pri mojich farníkoch.... Nemôžeme. Pošlime teda niekoho, kto pôjde za nás (namiesto nás)! Pošleme syna, dcéru, vnuka..? (Ja, rímskokatolícky kňaz, bohužiaľ, nepošlem svojho potomka ). Nemôžu alebo nechcú ísť tí naši, ktorých posielame, pošlime peniaze. Nepôjdem osobne, ani nikoho nepošlem, pošlem aspoň peniaze!

3. Katolícki misionári, ktorí odchádzajú do zámorských krajín, zanechávajú tu doma celý svoj majetok, pohodlie, kariéru...a tam na misiách nedostávajú nijaký plat. Žijú tam z toho, čo vyžobrú vo svojich rodných krajinách, a okrem toho z našich príspevkov financujú pre domorodcov mnohé podujatia a ustanovizne: charitatívne, liturgické, katechetické, vzdelávacie, zdravotnícke, stravovacie atď.

4. Skúsme si vyrátať, čo stojí rodičov výchova a vzdelanie jedného dieťaťa v rodine. Aj výchova a vzdelanie jedného misionára, ktorý raz odíde do sveta. Dá sa to vôbec porátať? Keďže väčšina z nás nemá a nebude mať potomka- misionára, ktorého výchova a príprava je taká drahá, pošlime na misie peniaze! Nehanbím sa prosiť a apelovať o Vašu štedrosť, lebo neprosím pre seba. Aj Svätý otec František, ktorý veľa hovorí o potrebe materiálnej skromnosti v Cirkvi, sa nehanbí prosiť o finančnú podporu pre misionárov. A pretože farár by mal dať príklad svojim farníkom, vyhlasujem, že ja dám desatinu zo svojho mesačného platu. Koľko dáš Ty zo svojho platu, dôchodku, vreckového...?
Buď štedrý! Keď sa nemôžeš podieľať na priamom ohlasovaní Krista vo svete, podieľaj sa na tom aspoň nepriamo, a to prostredníctvom svojho radostného a ochotného daru.

Tvoj duchovný otec
Stanislav Capiak

02.10.2013

altBrat a sestra, ktorý/á si pokrstený/á, jeden krát do roka býva pred kostolom zbierka na zámorské misie. Tento krát to bude v nedeľu 20. októbra. Prečo táto finančná zbierka?

1. Pán Ježiš hovorí každému pokrstenému, nie iba biskupom a kňazom: Iďte do celého sveta, hovorte ľuďom o mne a získavajte mi učeníkov spomedzi všetkých národov (porovnaj texty Evanjelií). Načo? Nato, by sme pomohli ľuďom stretnúť sa v komunite Cirkvi so živým Kristom a On ich aj vďaka našej sprostredkovateľskej angažovanosti privedie do neba. Je to málo? Nič viac nemôže urobiť Ježiš pre človeka, ako to, keď ho oslobodí od zla a privedie do neba. My zase nič lepšie neurobíme pre druhého, ako to, keď ho privedieme ku Kristovi vďaka nášmu ohlasovaniu. Hore uvedený Kristov príkaz zdôrazňuje svätú povinnosť (alebo „psiu" povinnosť) každého pokrsteného!

 

 

2. Poďme teda do zámorských krajín s pravdou o Ježišovi- Spasiteľovi! Poďme do Afriky, Ázie... Prečo nejdeme? Ja nemôžem, lebo tu mám rodinu, o ktorú sa musím starať. Ja nemôžem, lebo som tu farár a musím byť pri mojich farníkoch.... Nemôžeme. Pošlime teda niekoho, kto pôjde za nás (namiesto nás)! Pošleme syna, dcéru, vnuka..? (Ja, rímskokatolícky kňaz, bohužiaľ, nepošlem svojho potomka ). Nemôžu alebo nechcú ísť tí naši, ktorých posielame, pošlime peniaze. Nepôjdem osobne, ani nikoho nepošlem, pošlem aspoň peniaze!

3. Katolícki misionári, ktorí odchádzajú do zámorských krajín, zanechávajú tu doma celý svoj majetok, pohodlie, kariéru...a tam na misiách nedostávajú nijaký plat. Žijú tam z toho, čo vyžobrú vo svojich rodných krajinách, a okrem toho z našich príspevkov financujú pre domorodcov mnohé podujatia a ustanovizne: charitatívne, liturgické, katechetické, vzdelávacie, zdravotnícke, stravovacie atď.

4. Skúsme si vyrátať, čo stojí rodičov výchova a vzdelanie jedného dieťaťa v rodine. Aj výchova a vzdelanie jedného misionára, ktorý raz odíde do sveta. Dá sa to vôbec porátať? Keďže väčšina z nás nemá a nebude mať potomka- misionára, ktorého výchova a príprava je taká drahá, pošlime na misie peniaze! Nehanbím sa prosiť a apelovať o Vašu štedrosť, lebo neprosím pre seba. Aj Svätý otec František, ktorý veľa hovorí o potrebe materiálnej skromnosti v Cirkvi, sa nehanbí prosiť o finančnú podporu pre misionárov. A pretože farár by mal dať príklad svojim farníkom, vyhlasujem, že ja dám desatinu zo svojho mesačného platu. Koľko dáš Ty zo svojho platu, dôchodku, vreckového...?
Buď štedrý! Keď sa nemôžeš podieľať na priamom ohlasovaní Krista vo svete, podieľaj sa na tom aspoň nepriamo, a to prostredníctvom svojho radostného a ochotného daru.

Tvoj duchovný otec
Stanislav Capiak