01.06.2012

Farský úrad Nová Bystrica informuje všetkých občanov Novej Bystrice, ako aj bývalých občanov Riečnice a Harvelky, že v auguste roku 2010 sa na základe odporúčania Biskupského úradu v Žiline uskutočnila prehliadka a bol vykonaný súpis archívnych dokumentov z nášho (aj ďalších) farského archívu. Realizoval ju Mgr. Drahomír Velička zo štátneho archívu Bytča, pobočka Čadca. Tieto historické dokumenty sú značne poškodené. Farnosť nedisponuje takými možnosťami, ktoré by zaručovali vhodnú ochranu týchto dokumentov ako dedičstvo predkov pre budúce generácie. V snahe ich ochrániť pred ďalším znehodnocovaním Biskupský úrad navrhol odovzdať na uloženie do depozitu štátneho archívu v Bytči, pobočka Čadca, na obdobie 5 rokov, s možnosťou predĺženia.

 

V súvislosti s hore uvedeným bola dňa 17.5.2012 podpísaná zmluva medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Nová Bystrica a Štátnym archívom v Bytči, pobočka Čadca, o uložení do depozitu týchto historických dokumentov, schválená Biskupským úradom v Žiline dňa 25.5.2012. Matriky boli fyzicky odovzdané na úschovu do Čadce v máji 2012.

 

K tejto informácii pripájam rozpis farských matrík z Novej Bystrice a Riečnice podľa rokov. Odteraz budú k dispozícii súkromným alebo vedeckým bádateľom na troch miestach: najstaršie- ktoré sa ocitli v štátnom archíve ešte za komunizmu- v štátnom archíve Bytča, mladšie- v štátnom archíve Čadca, najmladšie- na fare v Novej Bystrici.

Administrátor farnosti, Mgr. Stanislav Capiak


Farnosť Nová Bystrica

Matrika pokrstených 1789 - 1895 Štátny archív v Bytči
Matrika sobášených 1789 - 1896 ŠA v Bytči
Matrika zomrelých 1789 - 1895 ŠA v Bytči

Matrika pokrstených 1851 - 1938 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika sobášených 1897 - 1950 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika zomrelých 1895 - 1942 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika birmovaných 1828 - 1932 ŠA v Bytči, pob. Čadca

Matrika pokrstených od 1938- Farský úrad Nová Bystrica
Matrika sobášených od 1950- F. ú. Nová Bystrica
Matrika zomrelých od 1942- F. ú. Nová Bystrica
Matrika birmovaných od 1970- F. ú. Nová Bystrica


Farnosť Riečnica

Matrika pokrstených 1789 - 1896 Štátny archív v Bytči
Matrika sobášených 1789 - 1896 ŠA v Bytči
Matrika zomrelých 1789 - 1895 ŠA v Bytči

Matrika pokrstených 1864 - 1955 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika sobášených 1886 - 1967 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika zomrelých 1885 - 1923 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika birmovaných 1828 - 1932 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika snúbencov 1908 – 1935 ŠA v Bytči, pob. Čadca

Matrika pokrstených od 1956- Farský úrad Nová Bystrica
Matrika sobášených od 1968- F. ú. Nová Bystrica
Matrika zomrelých od 1924- F. ú. Nová Bystrica
Matrika birmovaných od 1946- F. ú. Nová Bystrica


Na štúdium matrík v Štátnom archíve v Bytči je potrebné sa vopred objednať. Za každý predložený zväzok matrík sa platí kolok v hodnote 1,50 €, podľa zákona o správnych poplatkoch.

Matriky z Novej Bystrice z rokov 1789-1896 a úmrtná matrika Riečnice z rokov 1843-1895 sú sprístupnené online na www.familysearch.org, kde sa treba preklikať nasledujúcim spôsobom :
1. www.familysearch.org
2. klik na Europe
3. klik na Slovakia
4. klik na Slovakia church and synagogue books 1592-1910
5. klik na Browse through 1 316 135 images
6. klik na Roman Catholic
7. klik na Čadca (ak sa vyhľadávajú matriky N. Bystrice) alebo Kysucké Nové Mesto (Riečnica)
8. Vybrať konkrétnu obec


Kontakty:

Ministerstvo vnútra SR
Štátny archív v Bytči
S. Sakalovej 106/3
014 35 Bytča
Tel. 041 / 553 33 11
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ministerstvo vnútra SR
Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca
Ul. 17. novembra 2022
022 01 Čadca
Tel. 041 / 433 41 19
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Farský úrad Nová Bystrica

023 05 Nová Bystrica č. d. 495
Tel. 041 43 97 127
Stránkové hodiny na fare:
denne po každej sv. omši (alebo po telefonickej dohode- kedykoľvek).

01.06.2012

Farský úrad Nová Bystrica informuje všetkých občanov Novej Bystrice, ako aj bývalých občanov Riečnice a Harvelky, že v auguste roku 2010 sa na základe odporúčania Biskupského úradu v Žiline uskutočnila prehliadka a bol vykonaný súpis archívnych dokumentov z nášho (aj ďalších) farského archívu. Realizoval ju Mgr. Drahomír Velička zo štátneho archívu Bytča, pobočka Čadca. Tieto historické dokumenty sú značne poškodené. Farnosť nedisponuje takými možnosťami, ktoré by zaručovali vhodnú ochranu týchto dokumentov ako dedičstvo predkov pre budúce generácie. V snahe ich ochrániť pred ďalším znehodnocovaním Biskupský úrad navrhol odovzdať na uloženie do depozitu štátneho archívu v Bytči, pobočka Čadca, na obdobie 5 rokov, s možnosťou predĺženia.

 

V súvislosti s hore uvedeným bola dňa 17.5.2012 podpísaná zmluva medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Nová Bystrica a Štátnym archívom v Bytči, pobočka Čadca, o uložení do depozitu týchto historických dokumentov, schválená Biskupským úradom v Žiline dňa 25.5.2012. Matriky boli fyzicky odovzdané na úschovu do Čadce v máji 2012.

 

K tejto informácii pripájam rozpis farských matrík z Novej Bystrice a Riečnice podľa rokov. Odteraz budú k dispozícii súkromným alebo vedeckým bádateľom na troch miestach: najstaršie- ktoré sa ocitli v štátnom archíve ešte za komunizmu- v štátnom archíve Bytča, mladšie- v štátnom archíve Čadca, najmladšie- na fare v Novej Bystrici.

Administrátor farnosti, Mgr. Stanislav Capiak


Farnosť Nová Bystrica

Matrika pokrstených 1789 - 1895 Štátny archív v Bytči
Matrika sobášených 1789 - 1896 ŠA v Bytči
Matrika zomrelých 1789 - 1895 ŠA v Bytči

Matrika pokrstených 1851 - 1938 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika sobášených 1897 - 1950 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika zomrelých 1895 - 1942 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika birmovaných 1828 - 1932 ŠA v Bytči, pob. Čadca

Matrika pokrstených od 1938- Farský úrad Nová Bystrica
Matrika sobášených od 1950- F. ú. Nová Bystrica
Matrika zomrelých od 1942- F. ú. Nová Bystrica
Matrika birmovaných od 1970- F. ú. Nová Bystrica


Farnosť Riečnica

Matrika pokrstených 1789 - 1896 Štátny archív v Bytči
Matrika sobášených 1789 - 1896 ŠA v Bytči
Matrika zomrelých 1789 - 1895 ŠA v Bytči

Matrika pokrstených 1864 - 1955 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika sobášených 1886 - 1967 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika zomrelých 1885 - 1923 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika birmovaných 1828 - 1932 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika snúbencov 1908 – 1935 ŠA v Bytči, pob. Čadca

Matrika pokrstených od 1956- Farský úrad Nová Bystrica
Matrika sobášených od 1968- F. ú. Nová Bystrica
Matrika zomrelých od 1924- F. ú. Nová Bystrica
Matrika birmovaných od 1946- F. ú. Nová Bystrica


Na štúdium matrík v Štátnom archíve v Bytči je potrebné sa vopred objednať. Za každý predložený zväzok matrík sa platí kolok v hodnote 1,50 €, podľa zákona o správnych poplatkoch.

Matriky z Novej Bystrice z rokov 1789-1896 a úmrtná matrika Riečnice z rokov 1843-1895 sú sprístupnené online na www.familysearch.org, kde sa treba preklikať nasledujúcim spôsobom :
1. www.familysearch.org
2. klik na Europe
3. klik na Slovakia
4. klik na Slovakia church and synagogue books 1592-1910
5. klik na Browse through 1 316 135 images
6. klik na Roman Catholic
7. klik na Čadca (ak sa vyhľadávajú matriky N. Bystrice) alebo Kysucké Nové Mesto (Riečnica)
8. Vybrať konkrétnu obec


Kontakty:

Ministerstvo vnútra SR
Štátny archív v Bytči
S. Sakalovej 106/3
014 35 Bytča
Tel. 041 / 553 33 11
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ministerstvo vnútra SR
Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca
Ul. 17. novembra 2022
022 01 Čadca
Tel. 041 / 433 41 19
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Farský úrad Nová Bystrica

023 05 Nová Bystrica č. d. 495
Tel. 041 43 97 127
Stránkové hodiny na fare:
denne po každej sv. omši (alebo po telefonickej dohode- kedykoľvek).