25.11.2011
altV jednej farnosti mal kňaz v nedeľu nasledovnú, krátku kázeň:

Drahí bratia a sestry! Čo je môj kresťanský život? V čom spočíva môj život podľa Evanjelia? Niektorí si myslia, že stačí v nedeľu prísť do chrámu, dať korunku do zvončeka, a môj kresťanský život je vybavený. Ale predsa sa moje kresťanské presvedčenie má odzrkadliť aj v iných oblastiach života:

- V hospodárskej oblasti: čestná práca, spravodlivá mzda- V politickej oblasti: pri voľbách podľa Desatora

- Vo vzťahu k blížnemu: úcta voči počatému dieťaťu

- V intímnej oblasti: kresťanské zásady v sexuálnom živote

- V rodinnej oblasti: voči manželovi, deťom a rodičom

- V prístupe k jedlu, pitiu, internetu, cigaretám a drogám...Usilujte sa, drahí veriaci, spojiť v jeden celok oblasť účasti na bohoslužbách s ostatnými, dôležitými oblasťami života podľa Evanjelia. Amen.

Po sv. omši sa ľudia vrátili domov. Doma rozprávali svojim chorým, ktorí nemohli prísť na sv. omšu, o čom bola kázeň. „Dnes farár hovoril v kázni- referoval istý pán- že dávame málo do zvončeka, že nestačí korunka." V inom dome hovorí 70 ročný pán: „Dnes sa farár v kázni miešal do politiky, do zamestnanosti a do sexuality". U susedov odpovedá študent rodičom: „Dnes bola príliš dlhá kázeň, nezapamätal som si, o čom". V ďalšom dome hovorí babka mladým, ktorým sa nechcelo túto nedeľu prísť na sv. omšu: „Dnes farár mal kázeň o tom, že sa nemusí chodiť do kostola, že stačí, keď budeme robiť dobré skutky podľa Božích prikázaní. Odteraz vás už nebudem naháňať do kostola ". V ešte ďalšom dome sa hovorilo: „V dnešnej kázni farár zase hovoril proti alkoholu".

Boli tieto názory správne? Informovali pravdivo, o čom bola kázeň? Dobre si ju zapamätali? Ako počúvame Božie slovo pri sv. omši? „Kto má uši, nech počúva"- hovorí Spasiteľ (Mt 11,15).


Autor: S.C.

25.11.2011
altV jednej farnosti mal kňaz v nedeľu nasledovnú, krátku kázeň:

Drahí bratia a sestry! Čo je môj kresťanský život? V čom spočíva môj život podľa Evanjelia? Niektorí si myslia, že stačí v nedeľu prísť do chrámu, dať korunku do zvončeka, a môj kresťanský život je vybavený. Ale predsa sa moje kresťanské presvedčenie má odzrkadliť aj v iných oblastiach života:

- V hospodárskej oblasti: čestná práca, spravodlivá mzda- V politickej oblasti: pri voľbách podľa Desatora

- Vo vzťahu k blížnemu: úcta voči počatému dieťaťu

- V intímnej oblasti: kresťanské zásady v sexuálnom živote

- V rodinnej oblasti: voči manželovi, deťom a rodičom

- V prístupe k jedlu, pitiu, internetu, cigaretám a drogám...Usilujte sa, drahí veriaci, spojiť v jeden celok oblasť účasti na bohoslužbách s ostatnými, dôležitými oblasťami života podľa Evanjelia. Amen.

Po sv. omši sa ľudia vrátili domov. Doma rozprávali svojim chorým, ktorí nemohli prísť na sv. omšu, o čom bola kázeň. „Dnes farár hovoril v kázni- referoval istý pán- že dávame málo do zvončeka, že nestačí korunka." V inom dome hovorí 70 ročný pán: „Dnes sa farár v kázni miešal do politiky, do zamestnanosti a do sexuality". U susedov odpovedá študent rodičom: „Dnes bola príliš dlhá kázeň, nezapamätal som si, o čom". V ďalšom dome hovorí babka mladým, ktorým sa nechcelo túto nedeľu prísť na sv. omšu: „Dnes farár mal kázeň o tom, že sa nemusí chodiť do kostola, že stačí, keď budeme robiť dobré skutky podľa Božích prikázaní. Odteraz vás už nebudem naháňať do kostola ". V ešte ďalšom dome sa hovorilo: „V dnešnej kázni farár zase hovoril proti alkoholu".

Boli tieto názory správne? Informovali pravdivo, o čom bola kázeň? Dobre si ju zapamätali? Ako počúvame Božie slovo pri sv. omši? „Kto má uši, nech počúva"- hovorí Spasiteľ (Mt 11,15).


Autor: S.C.