• Plný názov našej farnosti: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Bystrica
• Identifikačné číslo organizácie (IČO): 319 15 159
• Poštové smerovacie číslo: 023 05
   
• Telefónne číslo:  041- 43 97 127
 
• Stránkové hodiny na farskom úrade: bezprostredne po každej sv. omši
• Nedeľné sv. omše: 8.00 a 11.00 hod.
• Sv. omše vo všedné dni:  v letnom čase o 18.00 hod., v zimnom čase o 17.00 hod.
• Vysluhovanie sviatosti krstu: spoločne raz v mesiaci (dátumy krstov a náuk zverejňujeme na výveske pred kostolom).
• Vysluhovanie sviatosti birmovania: pán biskup birmuje na žiadosť miestneho farára po dôkladnej príprave kandidátov (pripravujeme deviatakov, a prirodzene, aj všetkých starších, ktorí ešte túto sviatosť neprijali).
• Vysluhovanie sviatosti zmierenia: pred každou sv. omšou, s výnimkou prvého sviatku vianočného a veľkonočného.
• Vysluhovanie sviatosti manželstva: kedykoľvek po trojmesačnej farskej príprave, respektíve po absolvovaní víkendového predmanželského „kurzu“ v diecéze. Viď: www.domanzelstva.sk
• Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých:
- raz do roka spoločne v kostole (chorí alebo starí)
- na Veľkú noc pri návšteve chorých po domoch
- v prípade zhoršenia zdravotného stavu- kedykoľvek
- v nemocnici ( nemocničný pán kaplán) –pri každej hospitalizácii v spojení so sv. spoveďou a sv. prijímaním (rodina nahlasuje chorého na vrátnici nemocnice).

 

• Plný názov našej farnosti: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Bystrica
• Identifikačné číslo organizácie (IČO): 319 15 159
• Poštové smerovacie číslo: 023 05
   
• Telefónne číslo:  041- 43 97 127
 
• Stránkové hodiny na farskom úrade: bezprostredne po každej sv. omši
• Nedeľné sv. omše: 8.00 a 11.00 hod.
• Sv. omše vo všedné dni:  v letnom čase o 18.00 hod., v zimnom čase o 17.00 hod.
• Vysluhovanie sviatosti krstu: spoločne raz v mesiaci (dátumy krstov a náuk zverejňujeme na výveske pred kostolom).
• Vysluhovanie sviatosti birmovania: pán biskup birmuje na žiadosť miestneho farára po dôkladnej príprave kandidátov (pripravujeme deviatakov, a prirodzene, aj všetkých starších, ktorí ešte túto sviatosť neprijali).
• Vysluhovanie sviatosti zmierenia: pred každou sv. omšou, s výnimkou prvého sviatku vianočného a veľkonočného.
• Vysluhovanie sviatosti manželstva: kedykoľvek po trojmesačnej farskej príprave, respektíve po absolvovaní víkendového predmanželského „kurzu“ v diecéze. Viď: www.domanzelstva.sk
• Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých:
- raz do roka spoločne v kostole (chorí alebo starí)
- na Veľkú noc pri návšteve chorých po domoch
- v prípade zhoršenia zdravotného stavu- kedykoľvek
- v nemocnici ( nemocničný pán kaplán) –pri každej hospitalizácii v spojení so sv. spoveďou a sv. prijímaním (rodina nahlasuje chorého na vrátnici nemocnice).